Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: RO 3108/8
Titanic / Pelz von Felinau ; Načítal Beáta Drotárová. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 1998 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1999. - 660 min. 8 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-220-0879-2 ISBN-10  80-220-0879-6 (audio kazeta)
romány katastrofické
Posledné hodiny pasažierov i posádky, plné napätia, vybičovaných vášní, zúfalej nádeje na záchranu a príšernej hrôzy, sú neopakovateľným spôsobom navždy zachytené v tomto románe.

LV13954ZD
LV13955ZD
LV13956ZD
LV13957ZD
LV13958ZD
LV13959BA
LV13960Met
LV13961Met
LV13962Met
LV13963Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka