Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: RO 3107/12
Viera a láska / Erich Segal ; Načítal Igor Šabek. - Bratislava : Media Klub, spol. s r.o., 1998 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1999. - 1080 min. 12 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-88772-58-3 ISBN-10  80-88772-58-3 (audio kazeta)
romány spoločenské
Román Viera a Láska zachytáva osudy troch mimoriadne citlivých a nadanných ľudí, ktorých celý život poznačila hlboká viera. Každého z hrdinov život postaví pred skúšku, v ktorej musí preukázať nielen náboženské presvedčenie, ale aj veľkorysosť a ľudské srdce.

LV13944ZD
LV13945ZD
LV13946ZD
LV13947ZD
LV13948ZD
LV13949BA
LV13950Met
LV13951Met
LV13952Met
LV13953Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka