Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: NB 3099/6
Vitamín C pre dušu ženy / Zost. Kathy C. Millerová .; Načítal Mária Palúchová. - Bratislava : Motýľ, 1998 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998. - 540 min. 6 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-88775-59-1 ISBN-10  80-88775-59-0 (audio kazeta)
príbehy skutočné
Ďalšie príbehy zo života ľudí, ktorých oslovil Boh a pomohla viera.

LV13858ZD
LV13859ZD
LV13860ZD
LV13861ZD
LV13862ZD
LV13863BA
LV13864Met
LV13865Met
LV13866Met
LV13867Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka