Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: NB 3086/5
Zázraky sa dejú / Briege McKenna - Henry Libersat ; Načítal Mária Palúchová. - Bratislava : Serafín, 1995 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998. - 420 min. 5 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-85310-44-3 ISBN-10  80-85310-44-9 (audio kazeta)
literatúra náboženská
V knihe Zázraky sa dejú sestra Briege opisuje svoje stretnutie s Božiou uzdravovacou mocou. Delí sa v nej so svojimi myšlienkami o dôležitosti viery a modlitby, o kňazskej službe, o uzdravovacej moci Eucharistie.

LV13723ZD
LV13724ZD
LV13725ZD
LV13726ZD
LV13727ZD
LV13728BA
LV13729Met
LV13730Met
LV13731Met
LV13732Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka