Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: V 3018/6
Tajuplný a záhadný kozmos / Roman Bednár ; Načítal Igor Šabek. - Bratislava : Uniapress International, 1997 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998. - 360 min. 6 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-85313-30-7 ISBN-10  80-85313-30-8 (audio kazeta)
záhady - objavy - 52
Autor odhaľuje závoje nespočetných tajomstiev - tajomstva ľudských génov, tajomstiev starých mýtov, tajomstiev nášho mozgu, tajomstva vzniku života na Zemi, tajomstva UFO havarovaného v USA ...

LV13132ZD
LV13133ZD
LV13134ZD
LV13135ZD
LV13136ZD
LV13137BA
LV13138Met
LV13139Met
LV13140Met
LV13141Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka