Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: RO 2978/14
Ozveny / Maeve Binchyová ; Načítal Beáta Drotárová. - Bratislava : Ikar, 1997 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998. - 1260 min. 14 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-7118-401-0 ISBN-10  80-7118-401-2 (audio kazeta)
romány spoločenské
Hlavná hrdinka Clare, dievčina z chudobnej írskej rodiny, sa počas štúdia na vysokej škole zaľúbi do Dávida a začnú spolu žiť. Problémy im spôsobí bigotná spoločnosť malého mesta.

LV12724ZD
LV12725ZD
LV12726ZD
LV12727ZD
LV12728ZD
LV12729BA
LV12730Met
LV12731Met
LV12732Met
LV12733Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka