Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: ML 3043/4
Som správne dievča? : Kniha otázok pre dievčatá / Sylvia Schneiderová ; Načítal Eva Ryšáková. - Bratislava : Mladé letá, 1998 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998. - 330 min. 4 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-06-00815-2 ISBN-10  80-06-00815-9 (audio kazeta)
dospievanie - vývoj - 61 - 159.92
Kniha sa zaoberá špeciálne telesnými a duševnými problémami dospievajúcich dievčat.

LV13313ZD
LV13314ML
LV13315ML
LV13316ZD
LV13317ZD
LV13318BA
LV13319Met
LV13320Met
LV13321Met
LV13322Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
ML - popis, vysvetlivka
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka