Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: ML 2982/3
Nebezpečná minulosť / Suzanne Pairaultová ; Načítal Dagmar Jablonovská. - Bratislava : Mladé letá, 1997 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998. - 240 min. 3 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-06-00831-2 ISBN-10  80-06-00831-0 (audio kazeta)
romány dievčenské
Román zo série Dievčatá v bielom.

LV12789ZD
LV12790ML
LV12791ML
LV12792ZD
LV12793ZD
LV12794BA
LV12795Met
LV12796Met
LV12797Met
LV12798Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
ML - popis, vysvetlivka
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka