Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: RO 3003/6
Pribina / František C. Kubernát ; Načítal Igor Šabek. - Martin : Matica Slovenská s. r. o., 1996 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998. - 520 min. 6 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-7090-398-8 ISBN-10  80-7090-398-8 (audio kazeta)
romány historické
Román o nitrianskom kniežati, čerpá látku z dejín predveľkomoravského Nitrianska.

LV12990ZD
LV12991ZD
LV12992ZD
LV12993ZD
LV12994ZD
LV12995BA
LV12996Met
LV12997Met
LV12998Met
LV12999Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka