Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: RO 2944/7
Opäť ľúbiť / Danielle Steelová ; Načítal Beáta Drotárová. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 1997 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998. - 570 min. 7 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-220-0760-3 ISBN-10  80-220-0760-9 (audio kazeta)
romány pre ženy
Príbeh úspešnej manželskej dvojice, ktorej život sa zmení na peklo, ohrozujúce aj syna Alessandra.

LV12417ZD
LV12418ZD vyradená ZÚ/2005
LV12419ZD
LV12420ZD
LV12421ZD
LV12422BA
LV12423Met
LV12424Met
LV12425Met
LV12426Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka