Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: RZ 2954/8
Slnovratka / Jozef Cíger Hronský ; Načítal Dagmar Jablonovská. - Bratislava : Mladé letá, 1997 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998. - 690 min. 8 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-06-00834-3 ISBN-10  80-06-00834-5 (audio kazeta)
rozprávky slovenské
27 rozprávok klasika slovenskej literatúry.

LV12508ZD
LV12509ML
LV12510ML
LV12511ZD
LV12512ZD
LV12513BA
LV12514Met
LV12515Met
LV12516Met
LV12517Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
ML - popis, vysvetlivka
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka