Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: S 2899/10
Svetové dejiny / Jaroslav Charvát ; Načítal Beáta Fatranová. - Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1979 ; Bratislava : SPN, 1976. - 900 min. 10 nosič. - 1 kópia (audio kazeta)
dejiny sveta - učebnice stredoškolské - 93(075.3)
Učebnica pre l. a 2. roč. gymnázií a SŠ.

Ol36BD vyradená
LV11940ZD

Vysvetlivky
BD - popis, vysvetlivka
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči