Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: ML 3062/2
Sme zaľúbení / Henri Joyeux ; Načítal Dagmar Jablonovská. - Bratislava : Mladé letá, 1997 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998. - 150 min. 2 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-06-00782-7 ISBN-10  80-06-00782-9 (audio kazeta)
výchova sexuálna pre deti a mládež
Kniha ponúka vecné a otvorené odpovede na otázky mladých ľudí o láske a sexe.

LV13530ZD
LV13531ML
LV13532ML
LV13533ZD
LV13534ZD
LV13535BA
LV13536Met
LV13537Met
LV13538Met
LV13539Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
ML - popis, vysvetlivka
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka