Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: ML 2930/3
Panovníci a prezidenti na území Slovenska / ; Načítal Igor Šabek. - Bratislava : 1.PB-press, 1997 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998. - 240 min. 3 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-886-8479-4 ISBN-10  80-886-8479-X (audio kazeta)
panovníci-prezidenti
Prehľad 62 panovníkov a 11 prezidentov, ktorí stáli na čele štátu počas poldruha tisícročia.

LV12251ZD
LV12252ZD
LV12253ZD
LV12254ZD
LV12255ZD
LV12256BA
LV12257Met
LV12258Met
LV12259Met
LV12260Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka