Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: ZI 2959/19
Iniciály B.B. / Brigitte Bardotová ; Načítal Mária Palúchová. - Bratislava : Ikar, 1997 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998. - 1710 min. 19 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-7118-433-1 ISBN-10  80-7118-433-0 (audio kazeta)
romány životopisné - Bardotová, Brigitte (fracúzska herečka, *1934-) - 929 Bardotová, B.
Autobiografický román známej populárnej herečky, napísaný s vtipom a nostalgiou.

LV12554ZD
LV12555ZD
LV12556ZD
LV12557ZD
LV12558ZD
LV12559BA
LV12560Met
LV12561Met
LV12562Met
LV12563Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka