Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: RO 2960/4
Poľovnícky pitaval / Štefan Teren ; Načítal Peter Lejko. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1997 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998. - 360 min. 4 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-7140-130-8 ISBN-10  80-7140-130-7 (audio kazeta)
príbehy poľovníctvo
Príhody z poľovníckej praxe autora, ako ľahko sa aj "šťastné a sviatočné dni poľovnícke" môžu zmeniť na tragédiu, ktorá zaťaží smútkom a výčitkami nešťastných aktérov na celý život.

LV12564ZD
LV12565ZD
LV12566ZD
LV12567ZD
LV12568ZD
LV12569BA
LV12570Met
LV12571Met
LV12572Met
LV12573Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka