Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: RO 3008/2
Žofia Bošňáková a Teplička nad Váhom / Jozef Kočiš ; Načítal Peter Lejko. - Nitra : Biskupský úrad, 1996 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998. - 120 min. 2 nosič. - 10 kópií (audio kazeta)
romány historické
Životopisná črta Ž. Bošňákovej a pamiatky, ktoré sa viažu na jej činnosť, dopĺňajú pohľad na túto postavu z historického uhla.

LV13036ZD
LV13037ZD
LV13038ZD
LV13039ZD
LV13040ZD
LV13041BA
LV13042Met
LV13043Met
LV13044Met
LV13045Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka