Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: ML 2981/3
Ostali mi iba sny / Stjepan Tomaš ; Načítal Dagmar Jablonovská. - Bratislava : Motýľ, 1997 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998. - 240 min. 3 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-88775-26-3 ISBN-10  80-88775-26-4 (audio kazeta)
romány vojnové pre deti a mládež
Dojímavý príbeh malého chorvátského dievčatka, ktoré kvôli vojne nemôže tráviť voľné chvíle s kamarátkami.

LV12779ZD
LV12780ML
LV12781ML
LV12782ZD
LV12783ZD
LV12784BA
LV12785Met
LV12786Met
LV12787Met
LV12788Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
ML - popis, vysvetlivka
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka