Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: ZI 2950/5
Mária Terézia : Osudové chvíle Habsburgovcov / Heinz Rieder ; Načítal Nora Selecká. - Bratislava : Ikar, 1997 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998. - 450 min. 5 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-7118-434-8 ISBN-10  80-7118-434-9 (audio kazeta)
romány životopisné - Mária Terézia (uhorská kráľovná *1717 - 1780) - 929 Mária Terézia
Matka 16 detí, milujúca manželka, láskavá matka národa, šikovná politička a mierumilovná vládkyňa - to je obraz Márie Terézie.

LV12457ZD
LV12458ZD
LV12459ZD
LV12460ZD
LV12461ZD
LV12462BA
LV12463Met
LV12464Met
LV12465Met
LV12466Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka