Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: RO 2845/11
Stopy viedli k Indiánom / Rudolf Schuster ; Načítal Igor Šabek. - Košice : D.A.O.22, 1995 ; Košice : Potrubie, s.r.o., 1995. - 990 min. 11 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-967412-1-2 ISBN-10  80-967412-1-7 (audio kazeta)
romány cestopisné - Schuster, Rudolf (od roku 1999 do mája 2004 prezident Slovenskej republiky)
Dve výpravy do brazílskej džungle, otca a syna s odstupom 64 rokov.

LV11459ZD
LV11460ZD
LV11461ZD
LV11462ZD
LV11463ZD
LV11464BA
LV11465Met
LV11466Met
LV11467Met
LV11468Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka