Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: RZ 2945/9
Rozprávky Hansa Christiana Andersena / ; Načítal Ľudmila Swanová. - Bratislava : Mladé letá, 1996 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998. - 780 min. 9 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-06-00695-0 ISBN-10  80-06-00695-4 (audio kazeta)
rozprávky
Výber rozprávok H.CH. Andersena.

LV12427ZD
LV12428ML
LV12429ML
LV12430ML
LV12431ML
LV12432BA
LV12433Met
LV12434Met
LV12435Met
LV12436Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
ML - popis, vysvetlivka
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka