Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: RO 2934/5
Nezvaný hosť / James Gabriel Berman ; Načítal Vladimír Bálint. - Bratislava : Ikar, 1997 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998. - 420 min. 5 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-7118-158-3 ISBN-10  80-7118-158-7 (audio kazeta)
romány psychologické
Úspešný románový debut, ktorý je kombináciou psychothrilleru a kritického pohľadu na americký právny systém.

LV12291ZD
LV12292ZD
LV12293ZD
LV12294ZD
LV12295ZD
LV12296BA
LV12297Met
LV12298Met
LV12299Met
LV12300Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka