Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: RO 2896/13
Šťastie v nešťastí / Eileen Goudgeová ; Načítal Nora Selecká. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 1997 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1997. - 1110 min. 13 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-220-0746-7 ISBN-10  80-220-0746-3 (audio kazeta)
romány pre ženy
Román o troch ženách, ktoré sa ocitli na životných križovatkách a musia riešiť každá po svojom svoje životné perspektívy .

LV11959ZD
LV11960ZD
LV11961ZD
LV11962ZD
LV11963ZD
LV11964BA
LV11965Met
LV11966Met
LV11967Met
LV11968Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka