Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: S 2797/8
Muži sú z Marsu, ženy z Venuše : Praktická príručka na zlepšenie partnerských vzťahov / John Ph.D. Gray ; Načítal Vladimír Bálint. - Bratislava : Ikar, 1996 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1997. - 660 min. 8 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-7118-265-8 ISBN-10  80-7118-265-6 (audio kazeta)
manželstvo - 159.923.2
Len na základe pochopenia a rešpektovania základných rozdielov medzi pohlaviami možno dosiahnúť hlboký a láskyplný vzťah.

LV11039ZD
LV11040ZD
LV11041ZD
LV11042ZD
LV11043ZD
LV11044BA
LV11045Met
LV11046Met
LV11047Met
LV11048Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka