Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: RO 2787/14
David Copperfield 1 / Charles Dickens ; Načítal Viliam Rozboril. - Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1995 ; Bratislava : Motýľ, 1995. - 1230 min. 14 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-88775-10-2 ISBN-10  80-88775-10-8 (audio kazeta)
romány spoločenské
Sčasti autobiografické dielo, obraz anglickej spoločnosti 19.storočia.

LV10881ZD
LV10882ZD
LV10883ZD
LV10884ZD
LV10885ZD
LV10886BA
LV10887Met
LV10888Met
LV10889Met
LV10890Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka