Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: RO 2922/3
Zlodej detí / Jules Supervielle ; Načítal Igor Makovický. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 1996 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998. - 240 min. 3 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-220-0736-8 ISBN-10  80-220-0736-6 (audio kazeta)
romány spoločenské
Próza v ktorej sa v šťastnej syntéze spája humor s fantáziou.

LV12177ZD
LV12178ZD
LV12179ZD
LV12180ZD
LV12181ZD
LV12182BA
LV12183Met
LV12184Met
LV12185Met
LV12186Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka