Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: ZI 2817/5
Môj priateľ Pavarotti / Candido Bonvicini ; Načítal Dušan Ružička. - Bratislava : Champagne Avantgarde,spol.s.r.o., 1995 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1997. - 420 min. 5 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-7150-013-1 ISBN-10  80-7150-013-5 (audio kazeta)
romány životopisné - Pavarotti, Luciano (taliansky operný spevák) - 929 Pavarotti
Kniha sleduje Pavarottiho spevácku dráhu od samého začiatku, keď si privyrábal na živobytie ako poisťovací agent, až po čas, keď dobyl Austráliu, Ameriku a Čínu.

LV11201ZD
LV11202ZD
LV11203ZD
LV11204ZD
LV11205ZD
LV11206BA
LV11207Met
LV11208Met
LV11209Met
LV11210Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka