Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: RO 2914/9
Nápoj / Jacqueline Monsigny ; Načítal Dušan Ružička. - Bratislava : S Aktuell, 1996 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1997. - 750 min. 9 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-85597-39-4 ISBN-10  80-85597-39-X (audio kazeta)
romány spoločenské
Romantická sága, ktorá odhaľuje svet, v ktorom sa za moc a slávu platí vysoká cena.

LV12101ZD
LV12102ZD
LV12103ZD
LV12104ZD
LV12105ZD
LV12106BA
LV12107Met
LV12108Met
LV12109Met
LV12110Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka