Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: RO 2961/5
Príbehy lásky a smrti / Alexander Ivanovič Kuprin ; Načítal Afréd Swan. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1996 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998. - 450 min. 5 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-7140-082-0 ISBN-10  80-7140-082-3 (audio kazeta)
poviedky ruské
Výber poviedok, ktorých temou sú prosté ľudské starosti a najmä láska.

LV12574ZD
LV12575ZD
LV12576ZD
LV12577ZD
LV12578ZD
LV12579BA
LV12580Met
LV12581Met
LV12582Met
LV12583Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka