Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: ML 2655/3
Zachránený život / Suzanne Pairaultová ; Načítal Dagmar Jablonovská. - Bratislava : Mladé letá, 1995 ; Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1996. - 270 min. 3 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-06-00634-9 ISBN-10  80-06-00634-2 (audio kazeta)
romány dievčenské
Sestra Gisele prijme ponuku na pôsobenie v misii Červeného kríža v Brazílii. Dostane sa však do rúk zločinca a ten ju ako nepohodlného svedka vysadí v indiánskej osade.

LV9551ZD
LV9552ML
LV9553ML
LV9554ZD
LV9555ZD
LV9556BA
LV9557Met
LV9558Met
LV9559Met
LV9560Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
ML - popis, vysvetlivka
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka