Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča - OPAC online katalóg

[Naspäť | Nové hľadanie | Moje konto]

Signatúra: RO 2652/9
Vyháňač diabla / Peter William Blatty ; Načítal Igor Makovický. - Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1995. - 780 min. 9 nosič. - 10 kópií ISBN-13  978-80-218-0054-0 ISBN-10  80-218-0054-2 (audio kazeta)
thriller
Románový thriller o dievčati posadnutom diablom a zápase matky o jej záchranu.

LV9531ZD
LV9532ZD
LV9533ZD
LV9534ZD
LV9535ZD
LV9536BA
LV9537Met
LV9538Met
LV9539Met
LV9540Met

Vysvetlivky
ZD - Námestie Majstra Pavla v Levoči
BA - popis, vysvetlivka
Met - popis, vysvetlivka