Táto stránka slúži na indexovanie pre vyhľadávače. Podrobnosti o zázname získate kliknutím na tlačítko vľavo od záznamu. Klasické hľadanie sa nachádza v položke nové hľadanie. This page is for indexing for robots. Detail at record obtain clicking on push-button to left of record. Standard research is in item new research.
Robots pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Romportlová, Ľudmila. Zabudnutá chuť čokolády Zv. 2. 1988.
Romportlová, Ľudmila. Zabudnutá chuť čokolády Zv. 3. 1988.
Vestergaard, Per. Biliardová teória Zv. 2. 1988.
Pado, Juraj. Čečehovské humná Zv. 2. 1988.
Lenčo, Ján. Egypťanka Nitokris Zv. 2. 1988.
Lenčo, Ján. Egypťanka Nitokris Zv. 3. 1988.
Muschg, Adolf. Baiyum alebo Družobná spoločnosť Zv. 2. 1988.
Muschg, Adolf. Baiyum alebo Družobná spoločnosť Zv. 3. 1988.
Muschg, Adolf. Baiyum alebo Družobná spoločnosť Zv. 4. 1988.
Muschg, Adolf. Baiyum alebo Družobná spoločnosť Zv. 5. 1988.
Muschg, Adolf. Baiyum alebo Družobná spoločnosť Zv. 6. 1988.
Dônčová, Zlata. Agnesa a Tizian Zv. 2. 1988.
Dônčová, Zlata. Agnesa a Tizian Zv. 3. 1988.
Lindgrenová, Astrid. Pipi Dlhá Pančucha Zv. 2. 1988.
Lindgrenová, Astrid. Pipi Dlhá Pančucha Zv. 3. 1988.
Lindgrenová, Astrid. Pipi Dlhá Pančucha Zv. 4. 1988.
Činčura, Juraj - Mariot, Peter. Hlavné mestá európskych štátov Zv. 2. 1988.
Gulev, Dimitar. Heslo Foxi Zv. 2. 1988.
Gulev, Dimitar. Heslo Foxi Zv. 3. 1988.
Härtling, Peter. Veterné koleso Zv. 2. 1988.
Härtling, Peter. Veterné koleso Zv. 3. 1988.
Štiavnický, Ján. Dobrý zmok a iné rozprávky Zv. 2. 1988.
Chorvátová, Zuzana. Kozmetikou ku kráse Zv. 2. 1989.
Chorvátová, Zuzana. Kozmetikou ku kráse Zv. 3. 1989.
Chorvátová, Zuzana. Kozmetikou ku kráse Zv. 4. 1989.
Mihálik, Vojtech. Básne I Zv. 2. 1989.
Mihálik, Vojtech. Básne I Zv. 3. 1989.
Mihálik, Vojtech. Básne I Zv. 4. 1989.
Dušek, Dušan. Dvere do kľúčovej dierky Zv. 2. 1989.
Habovštiak, Anton. Skamenená dievka Zv. 2. 1989.
Habovštiak, Anton. Skamenená dievka Zv. 3. 1989.
Otčenášek, Ján. Pokušenie Katarína Zv. 2. 1989.
Otčenášek, Ján. Pokušenie Katarína Zv. 3. 1989.
Otčenášek, Ján. Pokušenie Katarína Zv. 4. 1989.
Otčenášek, Ján. Pokušenie Katarína Zv. 5. 1989.
. Ahoj, svet! Zv. 2. 1989.
Hacks, Peter. Príhody o Heriete a strýkovi Títusovi Zv. 2. 1989.
Indránová, Ilze. Steblo s belasými zvončekmi Zv. 2. 1989.
Indránová, Ilze. Steblo s belasými zvončekmi Zv. 3. 1989.
Indránová, Ilze. Steblo s belasými zvončekmi Zv. 4. 1989.
Indránová, Ilze. Steblo s belasými zvončekmi Zv. 5. 1989.
Indránová, Ilze. Steblo s belasými zvončekmi Zv. 6. 1989.
Indránová, Ilze. Steblo s belasými zvončekmi Zv. 7. 1989.
Indránová, Ilze. Steblo s belasými zvončekmi Zv. 8. 1989.
Zamarovský, Vojtech. Vzkriesenie Olympie Zv. 2. 1989.
Zamarovský, Vojtech. Vzkriesenie Olympie Zv. 3. 1989.
Zamarovský, Vojtech. Vzkriesenie Olympie Zv. 4. 1989.
Zamarovský, Vojtech. Vzkriesenie Olympie Zv. 5. 1989.
Zamarovský, Vojtech. Vzkriesenie Olympie Zv. 6. 1989.
Zamarovský, Vojtech. Vzkriesenie Olympie Zv. 7. 1989.
Zamarovský, Vojtech. Vzkriesenie Olympie Zv. 8. 1989.
Zamarovský, Vojtech. Vzkriesenie Olympie Zv. 9. 1989.
Glocko, Peter. Tomáš a lúpežní rytieri Zv. 2. 1989.
Glocko, Peter. Tomáš a lúpežní rytieri Zv. 3. 1989.
Glocko, Peter. Tomáš a lúpežní rytieri Zv. 4. 1989.
Glocko, Peter. Tomáš a lúpežní rytieri Zv. 5. 1989.
Glocko, Peter. Tomáš a lúpežní rytieri Zv. 6. 1989.
Kreutzwald, Reinhold Friedrich. Kráľovná Jahôdka Zv. 2. 1989.
Bendová, Krista. Nezábudky Zv. 2. 1989.
Dônčová, Zlata. Traja kniežací jazdci Zv. 2. 1989.
Dônčová, Zlata. Traja kniežací jazdci Zv. 3. 1989.
Dônčová, Zlata. Traja kniežací jazdci Zv. 4. 1989.
Dônčová, Zlata. Traja kniežací jazdci Zv. 5. 1989.
Jesenský, Janko. Malomestské rozprávky Zv. 1. 1989.
Jesenský, Janko. Malomestské rozprávky Zv. 2. 1989.
Jesenský, Janko. Malomestské rozprávky Zv. 3. 1989.
Ďuríčková, Mária. Majka Tárajka Zv. 2. 1989.
Macourek, Miloš. Arabela Rumburak Zv. 2. 1989.
Macourek, Miloš. Arabela Rumburak Zv. 3. 1989.
Macourek, Miloš. Arabela Rumburak Zv. 4. 1989.
Dônčová, Zlata. Divotvorný lekár z Rudna Zv. 2. 1989.
Dvořáková, Helena. Zimné búrky Zv. 2. 1986.
Dvořáková, Helena. Zimné búrky Zv. 3. 1986.
Dvořáková, Helena. Zimné búrky Zv. 4. 1986.
Dvořáková, Helena. Zimné búrky Zv. 5. 1986.
Dvořáková, Helena. Zimné búrky Zv. 6. 1986.
. Turecký šuhaj a krásavica Zv. 2. 1989.
. Turecký šuhaj a krásavica Zv. 3. 1989.
. Turecký šuhaj a krásavica Zv. 4. 1989.
Kosidowski, Zenon. Čo rozprávali proroci Zv. 2. 1989.
Kosidowski, Zenon. Čo rozprávali proroci Zv. 3. 1989.
Kosidowski, Zenon. Čo rozprávali proroci Zv. 4. 1989.
Kosidowski, Zenon. Čo rozprávali proroci Zv. 5. 1989.
Kosidowski, Zenon. Čo rozprávali proroci Zv. 6. 1989.
Kosidowski, Zenon. Čo rozprávali proroci Zv. 7. 1989.
Kosidowski, Zenon. Čo rozprávali proroci Zv. 8. 1989.
Kosidowski, Zenon. Čo rozprávali proroci Zv. 9. 1989.
Zamarovský, Vojtech. Bohovia a králi starého Egypta Zv. 2. 1989.
Zamarovský, Vojtech. Bohovia a králi starého Egypta Zv. 3. 1989.
Zamarovský, Vojtech. Bohovia a králi starého Egypta Zv. 4. 1989.
Zamarovský, Vojtech. Bohovia a králi starého Egypta Zv. 5. 1989.
Zamarovský, Vojtech. Bohovia a králi starého Egypta Zv. 6. 1989.
Zamarovský, Vojtech. Bohovia a králi starého Egypta Zv. 7. 1989.
Zamarovský, Vojtech. Bohovia a králi starého Egypta Zv. 8. 1989.
Zamarovský, Vojtech. Bohovia a králi starého Egypta Zv. 9. 1989.
Zamarovský, Vojtech. Bohovia a králi starého Egypta Zv. 10. 1989.
Zamarovský, Vojtech. Bohovia a králi starého Egypta Zv. 11. 1989.
Zamarovský, Vojtech. Bohovia a králi starého Egypta Zv. 12. 1989.
Zamarovský, Vojtech. Bohovia a králi starého Egypta Zv. 13. 1989.
Mellibruda, Jerzy. Hľadanie samého seba Zv. 2. 1989.
Mellibruda, Jerzy. Hľadanie samého seba Zv. 3. 1989.
Mellibruda, Jerzy. Hľadanie samého seba Zv. 4. 1989.
Johanides, Ján. Pochovávanie brata Zv. 2. 1989.
Johanides, Ján. Pochovávanie brata Zv. 3. 1989.
Dônčová, Zlata. Panna Izabela Zv. 2. 1989.
Dônčová, Zlata. Panna Izabela Zv. 3. 1989.
Dônčová, Zlata. Panna Izabela Zv. 4. 1989.
Dônčová, Zlata. Panna Izabela Zv. 5. 1989.
Ivanji, Ivan. Smrť na dračej stene Zv. 2. 1989.
Ivanji, Ivan. Smrť na dračej stene Zv. 3. 1989.
Ivanji, Ivan. Smrť na dračej stene Zv. 4. 1989.
Ivanji, Ivan. Smrť na dračej stene Zv. 5. 1989.
Ivanji, Ivan. Smrť na dračej stene Zv. 6. 1989.
Ivanji, Ivan. Smrť na dračej stene Zv. 7. 1989.
Ivanji, Ivan. Smrť na dračej stene Zv. 8. 1989.
Heissová, Lisa. Gita pochopila Zv. 2. 1990.
. V tomto čase Zv. 2. 1990.
. V tomto čase Zv. 3. 1990.
. More vo fľaštičke Zv. 2. 1990.
. More vo fľaštičke Zv. 3. 1990.
. More vo fľaštičke Zv. 4. 1990.
. Čítanka pre l. roč. Gymnázia Zv. 2. 1990.
. Čítanka pre l. roč. Gymnázia Zv. 3. 1990.
. Čítanka pre l. roč. Gymnázia Zv. 4. 1990.
. Čítanka pre l. roč. Gymnázia Zv. 5. 1990.
. Anglický jazyk pre l. roč. Gymnázia Zv. 2. 1990.
. Anglický jazyk pre l. roč. Gymnázia Zv. 3. 1990.
. Anglický jazyk pre l. roč. Gymnázia Zv. 4. 1990.
. Anglický jazyk pre l. roč. Gymnázia Zv. 5. 1990.
. Zemiakový chán Zv. 2. 1990.
. Zemiakový chán Zv. 3. 1990.
. Zemiakový chán Zv. 4. 1990.
Onetti, Juan Carlos. Hlbočina Zv. 2. 1990.
Onetti, Juan Carlos. Hlbočina Zv. 3. 1990.
Navrátil, Ján. Kráľ s gitarou Zv. 2. 1990.
Kesegová, Emília. Zdravie z prírodnej lekárne Zv. 2. 1990.
. Skupáňova košeľa Zv. 2. 1990.
. Slovenský jazyk pre 2. roč. Gymnázia Zv. 2. 1990.
. Ruský jazyk pre 2. roč. Gymnázia Zv. 2. 1990.
. Ruský jazyk pre 2. roč. Gymnázia Zv. 3. 1990.
. Ruský jazyk pre 2. roč. Gymnázia Zv. 4. 1990.
. Ruský jazyk pre 2. roč. Gymnázia Zv. 5. 1990.
. Ruský jazyk pre 2. roč. Gymnázia Zv. 6. 1990.
. Ruský jazyk pre 2. roč. Gymnázia Zv. 7. 1990.
. Anglický jazyk pre 2. roč. Gymnázia Zv. 2. 1990.
. Anglický jazyk pre 2. roč. Gymnázia Zv. 3. 1990.
. Anglický jazyk pre 2. roč. Gymnázia Zv. 4. 1990.
. Čítanka pre 2. roč. Gymnázia Zv. 2. 1990.
. Čítanka pre 2. roč. Gymnázia Zv. 3. 1990.
. Čítanka pre 2. roč. Gymnázia Zv. 4. 1990.
. Čítanka pre 2. roč. Gymnázia Zv. 5. 1990.
Radiguet, Raymond. Diabol v tele Zv. 2. 1990.
Procházka, Miro. Milujem jarný vietor Zv. 2. 1990.
. Svitanie Zv. 2. 1990.
Drozd, Volodymýr. Sudkyňa Zv. 2. 1990.
Drozd, Volodymýr. Sudkyňa Zv. 3. 1990.
Drozd, Volodymýr. Sudkyňa Zv. 4. 1990.
Drozd, Volodymýr. Sudkyňa Zv. 5. 1990.
Machala, Drahoslav. Súkromný most Zv. 2. 1990.
Repko, Jozef. Kliatba zeleného plameňa Zv. 2. 1990.
Radiguet, Raymond. Bál u Grófa d\'Orgel Zv. 2. 1990.
Radiguet, Raymond. Bál u Grófa d\'Orgel Zv. 3. 1990.
Kleinová, Rosel. Tila, postrach triedy Zv. 2. 1990.
Andruška, Peter. Dievča z osobitnej školy Zv. 2. 1990.
Andruška, Peter. Dievča z osobitnej školy Zv. 3. 1990.
Pavlovič, Jozef. Polička a jej políčka Zv. 2. 1990.
Zelinová, Hana. Hlas starých huslí Zv. 2. 1990.
Zelinová, Hana. Hlas starých huslí Zv. 3. 1990.
Zelinová, Hana. Hlas starých huslí Zv. 4. 1990.
Zelinová, Hana. Hlas starých huslí Zv. 5. 1990.
Zelinová, Hana. Hlas starých huslí Zv. 6. 1990.
Zelinová, Hana. Hlas starých huslí Zv. 7. 1990.
Tersánszky, Jenö. Záletník Marci Zv. 2. 1990.
Tersánszky, Jenö. Záletník Marci Zv. 3. 1990.
Tersánszky, Jenö. Záletník Marci Zv. 4. 1990.
Tersánszky, Jenö. Záletník Marci Zv. 5. 1990.
Tersánszky, Jenö. Záletník Marci Zv. 6. 1990.
Tersánszky, Jenö. Záletník Marci Zv. 7. 1990.
. Dlhší o hlavu Zv. 2. 1990.
. Dlhší o hlavu Zv. 3. 1990.
. Dlhší o hlavu Zv. 4. 1990.
Komorová, Mariana. Ty si moja pevná loď Zv. 2. 1990.
Jaroš, Peter. Pacho hybský zbojník Zv. 2. 1990.
Jaroš, Peter. Pacho hybský zbojník Zv. 3. 1990.
Malinčík, Ján. Veď som ja už chlap Zv. 2. 1990.
Dobšinský, Pavol. Slovenské rozprávky III Zv. 2. 1990.
Dobšinský, Pavol. Slovenské rozprávky III Zv. 3. 1990.
Dobšinský, Pavol. Slovenské rozprávky III Zv. 4. 1990.
. Krásna Madana Zv. 2. 1990.
Benet, Juan. Ovzdušie zločinu Zv. 2. 1990.
Benet, Juan. Ovzdušie zločinu Zv. 3. 1990.
Benet, Juan. Ovzdušie zločinu Zv. 4. 1990.
Repko, Jozef. Tajomstvo troch strelených Zv. 2. 1991.
Repko, Jozef. Tajomstvo troch strelených Zv. 3. 1991.
Repko, Jozef. Tajomstvo troch strelených Zv. 4. 1991.
Zelinová, Hana. Spať na slnku Zv. 2. 1991.
Marcinkevičius, Justinas. Oblohy všetkých farieb Zv. 2. 1990.
Poláček, Klement. Vzrast v láske Zv. 2. 1991.
Feldek, Ľubomír. Milovanie pred usnutím Zv. 2. 1991.
Bosco, Teresio. Dominik Zv. 2. 1991.
. Jednotný katolícky spevník Zv. 2. 1991.
. Jednotný katolícky spevník Zv. 3. 1991.
. Jednotný katolícky spevník Zv. 4. 1991.
. Jednotný katolícky spevník Zv. 5. 1991.
Chorvátová, Zuzana. Kniha pre mužov Zv. 2. 1991.
Chorvátová, Zuzana. Kniha pre mužov Zv. 3. 1991.
Chorvátová, Zuzana. Kniha pre mužov Zv. 4. 1991.
Koyš, Pavel. Chcem tvoje leto Zv. 2. 1991.
Hlinka, Tomáš. O následovaní Krista Zv. 2. 1991.
Hlinka, Tomáš. O následovaní Krista Zv. 3. 1991.
Hlinka, Tomáš. O následovaní Krista Zv. 4. 1991.
Sabolová, Paula. Biele slony Zv. 2. 1991.
Sabolová, Paula. Biele slony Zv. 3. 1991.
Sabolová, Paula. Biele slony Zv. 4. 1991.
Sabolová, Paula. Biele slony Zv. 5. 1991.
Špeťko, Andrej. Manželský viacboj, alebo trampoty s láskou Zv. 2. 1991.
Špánik, Tibor. Pozor, zákruta ! Zv. 2. 1991.
Hevier, Daniel *. Z poslednej lavice Zv. 2. 1991.
Hevier, Daniel *. Z poslednej lavice Zv. 3. 1991.
Hevier, Daniel *. Z poslednej lavice Zv. 4. 1991.
Hein, Christoph. Cudzí priateľ Zv. 2. 1991.
Hein, Christoph. Cudzí priateľ Zv. 3. 1991.
Grimmovci, Jakob a Wilhelm. Kráľ drozdia brada Zv. 2. 1991.
Grimmovci, Jakob a Wilhelm. Kráľ drozdia brada Zv. 3. 1991.
. Biblia pre deti Zv. 2. 1991.
. Biblia pre deti Zv. 3. 1991.
. Biblia pre deti Zv. 4. 1991.
. Biblia pre deti Zv. 5. 1991.
Ďurík, Jozef. Domáci údenár Zv. 2. 1992.
Ďurík, Jozef. Domáci údenár Zv. 3. 1992.
Stoličný, Peter. Šimpanzi zo siedmej C Zv. 2. 1992.
Stoličný, Peter. Šimpanzi zo siedmej C Zv. 3. 1992.
. Angličtina pre samoukov Zv. 2. 1992.
. Angličtina pre samoukov Zv. 3. 1992.
. Angličtina pre samoukov Zv. 4. 1992.
. Angličtina pre samoukov Zv. 5. 1992.
. Angličtina pre samoukov Zv. 6. 1992.
. Angličtina pre samoukov Zv. 7. 1992.
. Angličtina pre samoukov Zv. 8. 1992.
. Angličtina pre samoukov Zv. 9. 1992.
. Angličtina pre samoukov Zv. 10. 1992.
. Angličtina pre samoukov Zv. 11. 1992.
. Angličtina pre samoukov Zv. 12. 1992.
. Angličtina pre samoukov Zv. 13. 1992.
. Angličtina pre samoukov Zv. 14. 1992.
. Angličtina pre samoukov Zv. 15. 1992.
. Angličtina pre samoukov Zv. 16. 1992.
. Angličtina pre samoukov Zv. 17. 1992.
Kajdoš, Václav. Kovom a ohňom Zv. 2. 1992.
Kajdoš, Václav. Kovom a ohňom Zv. 3. 1992.
. Tréning vzpriamenej chôdze Zv. 2. 1992.
. Tréning vzpriamenej chôdze Zv. 3. 1992.
Ševčovič, Peter. Tretinový chlap Zv. 2. 1992.
Angelov, Cvetan. Zlatokopovia Zv. 2. 1992.
Angelov, Cvetan. Zlatokopovia Zv. 3. 1992.
Moravčík, Štefan. V Kiripolci svine kujú Zv. 2. 1992.
Moravčík, Štefan. V Kiripolci svine kujú Zv. 3. 1992.
Moravčík, Štefan. V Kiripolci svine kujú Zv. 4. 1992.
Moravčík, Štefan. V Kiripolci svine kujú Zv. 5. 1992.
Moravčík, Štefan. V Kiripolci svine kujú Zv. 6. 1992.
Moravčík, Štefan. V Kiripolci svine kujú Zv. 7. 1992.
Moravčík, Štefan. V Kiripolci svine kujú Zv. 8. 1992.
Moravčík, Štefan. V Kiripolci svine kujú Zv. 9. 1992.
Stowe, Harriet B.. Chalúpka strýčka Toma Zv. 2. 1992.
Stowe, Harriet B.. Chalúpka strýčka Toma Zv. 3. 1992.
Stowe, Harriet B.. Chalúpka strýčka Toma Zv. 4. 1992.
Stowe, Harriet B.. Chalúpka strýčka Toma Zv. 5. 1992.
Stowe, Harriet B.. Chalúpka strýčka Toma Zv. 6. 1992.
Stowe, Harriet B.. Chalúpka strýčka Toma Zv. 7. 1992.
Stowe, Harriet B.. Chalúpka strýčka Toma Zv. 8. 1992.
Puškin, Alexander Sergejevič. Čierny šál Zv. 1. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1992.
Wójcik, Zygmunt. Miláčik Zv. 2. 1992.
Wójcik, Zygmunt. Miláčik Zv. 3. 1992.
. Pribijeme ťa na kríž Zv. 2. 1992.
Handzová, Viera. Oči túlavého psa Zv. 2. 1992.
Handzová, Viera. Oči túlavého psa Zv. 3. 1992.
Handzová, Viera. Oči túlavého psa Zv. 4. 1992.
. Slovensko-esperantská konverzačná príručka Zv. 2. 1993.
. Slovensko - anglický slovník Zv. 2. 1993.
. Slovensko - anglický slovník Zv. 3. 1993.
. Slovensko - anglický slovník Zv. 4. 1993.
. Slovensko - anglický slovník Zv. 5. 1993.
. Slovensko - anglický slovník Zv. 6. 1993.
. Slovensko - anglický slovník Zv. 7. 1993.
. Slovensko - anglický slovník Zv. 8. 1993.
. Slovensko - anglický slovník Zv. 9. 1993.
. Slovensko - anglický slovník Zv. 10. 1993.
. Slovensko - anglický slovník Zv. 11. 1993.
. Anglický jazyk pre 4. roč. stredných škôl Zv. 2. 1993.
. Anglický jazyk pre 4. roč. stredných škôl Zv. 3. 1993.
. Anglický jazyk pre 4. roč. stredných škôl Zv. 4. 1993.
. Anglický jazyk pre 3. ročník stredných škôl Zv. 2. 1993.
. Anglický jazyk pre 3. ročník stredných škôl Zv. 3. 1993.
. Anglický jazyk pre 3. ročník stredných škôl Zv. 4. 1993.
Dušek, Dušan. Rodina z jedného kolena Zv. 2. 1993.
Dušek, Dušan. Rodina z jedného kolena Zv. 3. 1993.
. Rozprávky zo šípkového kra Zv. 2. 1993.
. Zázračný strom Zv. 2. 1993.
. Zázračný strom Zv. 3. 1993.
. Zázračný strom Zv. 4. 1993.
Kosidowski, Zenon. Čo rozprávali evanjelisti Zv. 2. 1993.
Kosidowski, Zenon. Čo rozprávali evanjelisti Zv. 3. 1993.
Kosidowski, Zenon. Čo rozprávali evanjelisti Zv. 4. 1993.
Kosidowski, Zenon. Čo rozprávali evanjelisti Zv. 5. 1993.
Kosidowski, Zenon. Čo rozprávali evanjelisti Zv. 6. 1993.
Kosidowski, Zenon. Čo rozprávali evanjelisti Zv. 7. 1993.
Kosidowski, Zenon. Čo rozprávali evanjelisti Zv. 8. 1993.
Kosidowski, Zenon. Čo rozprávali evanjelisti Zv. 9. 1993.
Rinserová, Luise. Voláte ma Mária Magdaléna Zv. 2. 1993.
Rinserová, Luise. Voláte ma Mária Magdaléna Zv. 3. 1993.
Rinserová, Luise. Voláte ma Mária Magdaléna Zv. 4. 1993.
Marec, Anton. Zlato pod Kriváňom Zv. 2. 1993.
Marec, Anton. Zlato pod Kriváňom Zv. 3. 1993.
Marec, Anton. Zlato pod Kriváňom Zv. 4. 1993.
Lagerlöfová, Selma. Legenda o Kristovi Zv. 2. 1993.
Lagerlöfová, Selma. Legenda o Kristovi Zv. 3. 1993.
. Krásna Ileana Zv. 2. 1992.
. Krásna Ileana Zv. 3. 1992.
. Krásna Ileana Zv. 4. 1992.
Ďuríčková, Mária. Bratislavské povesti Zv. 2. 1993.
Ďuríčková, Mária. Bratislavské povesti Zv. 3. 1993.
Ďuríčková, Mária. Bratislavské povesti Zv. 4. 1993.
Ďuríčková, Mária. Bratislavské povesti Zv. 5. 1993.
Ďuríčková, Mária. Bratislavské povesti Zv. 6. 1993.
Karafiát, Jan. Chrobáčiky Zv. 2. 1993.
. Večere pre každého Zv. 2. 1993.
. Večere pre každého Zv. 3. 1993.
. Večere pre každého Zv. 4. 1993.
Defoe, Daniel. Život a dobrodružstvá Robinsona Crusoea Zv. 2. 1993.
Defoe, Daniel. Život a dobrodružstvá Robinsona Crusoea Zv. 3. 1993.
Defoe, Daniel. Život a dobrodružstvá Robinsona Crusoea Zv. 4. 1993.
Hennesenová, Paula. Pošepky Zv. 2. 1993.
Hennesenová, Paula. Pošepky Zv. 3. 1993.
Hlinka, Anton. Keď zakvitne rumovisko Zv. 2. 1993.
Foglar, Jaroslav. Prístav volá Zv. 2. 1993.
Hlava, Bohumír. Rastliny v kozmetike Zv. 2. 1994.
Hlava, Bohumír. Rastliny v kozmetike Zv. 3. 1994.
Minárik, Jozef. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva Zv. 2. 1993.
. Nebo nad močiarmi Zv. 2. 1993.
Fazekaš, Ľudovít. Nehemiaš Zv. 2. 1993.
Fazekaš, Ľudovít. Nehemiaš Zv. 3. 1993.
Fazekaš, Ľudovít. Nehemiaš Zv. 4. 1993.
Segal, Erich. Oliverov príbeh Zv. 2. 1994.
Segal, Erich. Oliverov príbeh Zv. 3. 1994.
Nesin, Aziz. Blázon na streche Zv. 2. 1993.
Žólkiewska, Wanda. Stopy rysích pazúrov Zv. 2. 1993.
Žólkiewska, Wanda. Stopy rysích pazúrov Zv. 3. 1993.
Žólkiewska, Wanda. Stopy rysích pazúrov Zv. 4. 1993.
Hochenegg, L. - Hohne, A.. Ako neochorieť Zv. 2. 1993.
Hochenegg, L. - Hohne, A.. Ako neochorieť Zv. 3. 1993.
Hochenegg, L. - Hohne, A.. Ako neochorieť Zv. 4. 1993.
Šrámek, Jozef. Zamyslenie Zv. 2. 1993.
Šrámek, Jozef. Zamyslenie Zv. 3. 1993.
Evely, Louis. Otče náš Zv. 2. 1993.
Cerrone, Marc. Vražedný tanec Zv. 2. 1994.
Takáč, Juraj. Lietajúci tanier a indiáni Zv. 2. 1994.
Štiavnický, Ján. O krásnej zlatníkovej dcére Zv. 2. 1994.
Ring, A. - Rossová, E.. Správy z druhého sveta Zv. 2. 1994.
Ring, A. - Rossová, E.. Správy z druhého sveta Zv. 3. 1994.
Joestenová, Renate. Láska a smrť Zv. 2. 1994.
Joestenová, Renate. Láska a smrť Zv. 3. 1994.
Slavkovská, Dana. Ty urobíš každého nešťastným Zv. 2. 1994.
Slavkovská, Dana. Ty urobíš každého nešťastným Zv. 3. 1994.
Lovellová, Ann. Slnečnice Zv. 2. 1994.
Lovellová, Ann. Slnečnice Zv. 3. 1994.
Lovellová, Ann. Slnečnice Zv. 4. 1994.
Lovellová, Ann. Slnečnice Zv. 5. 1994.
Lovellová, Ann. Slnečnice Zv. 6. 1994.
Lovellová, Ann. Slnečnice Zv. 7. 1994.
Sagmeister, Vladimír. Príbehy I Zv. 2. 1994.
Strasser, Todd. Kevin sám doma Zv. 2. 1994.
Collodi, Carlo. Pinochiové dobrodružstvá Zv. 2. 1994.
Cook, Robin. Muž, ktorý sa hral na Boha Zv. 2. 1994.
Cook, Robin. Muž, ktorý sa hral na Boha Zv. 3. 1994.
Cook, Robin. Muž, ktorý sa hral na Boha Zv. 4. 1994.
Cook, Robin. Muž, ktorý sa hral na Boha Zv. 5. 1994.
Kowalewski, Stanislav. Stopy bieleho mesiaca Zv. 2. 1994.
Kowalewski, Stanislav. Stopy bieleho mesiaca Zv. 3. 1994.
Gough, Laurencce. Vážne zločiny Zv. 2. 1994.
Gough, Laurencce. Vážne zločiny Zv. 3. 1994.
Gough, Laurencce. Vážne zločiny Zv. 4. 1994.
Rosa, L.O.. Čašník Zv. 2. 1994.
Rosa, L.O.. Čašník Zv. 3. 1994.
Rosa, L.O.. Čašník Zv. 4. 1994.
. Príbehy lásky Zv. 2. 1994.
Boulle, Pierre. Planéta opíc Zv. 2. 1993.
Martí, José. Osudné priateľstvo Zv. 2. 1994.
Lichanov, Dimitrov - Belych, V.. Súdruh krstný otec Zv. 2. 1994.
Chase, James Hadley. Eso v rukáve Zv. 2. 1994.
Chase, James Hadley. Eso v rukáve Zv. 3. 1994.
. Výber z ostrovtipných príbehov Zv. 2. 1994.
. Výber z ostrovtipných príbehov Zv. 3. 1994.
Kováč, Zvonimír. Vražda na objednávku Zv. 2. 1994.
Kováč, Zvonimír. Vražda na objednávku Zv. 3. 1994.
Kováč, Zvonimír. Vražda na objednávku Zv. 4. 1994.
Kováč, Zvonimír. Vražda na objednávku Zv. 5. 1994.
Kováč, Zvonimír. Vražda na objednávku Zv. 6. 1994.
Kováč, Zvonimír. Vražda na objednávku Zv. 7. 1994.
Higgins, Jack. Vrah Zv. 2. 1994.
Higgins, Jack. Vrah Zv. 3. 1994.
. Knud Rasmussen Zv. 2. 1994.
. Knud Rasmussen Zv. 3. 1994.
Brownová, Rosellen. Predtým a potom Zv. 2. 1994.
Brownová, Rosellen. Predtým a potom Zv. 3. 1994.
Brownová, Rosellen. Predtým a potom Zv. 4. 1994.
Brownová, Rosellen. Predtým a potom Zv. 5. 1994.
Brownová, Rosellen. Predtým a potom Zv. 6. 1994.
Brownová, Rosellen. Predtým a potom Zv. 7. 1994.
Andersen, Hans Christian. Lístoček z neba Zv. 2. 1994.
Rákay, Anton. Tabu Zv. 2. 1994.
Prevzaté. 1000 najpoužívanejších výrazov v angličtine Zv. 1. 1994.
Zachert, Christel. Stretneme sa v mojom raji Zv. 2. 1994.
. Denník Zlaty Filipovičovej Zv. 2. 1994.
Simenon, Georges. Prípad z baru Zv. 2. 1995.
Kanevskij, Alexander. Hej, vy tam! Zv. 2. 1995.
Sloboda, Rudolf. Jeseň Zv. 2. 1995.
Sloboda, Rudolf. Jeseň Zv. 3. 1995.
Sloboda, Rudolf. Jeseň Zv. 4. 1995.
Sloboda, Rudolf. Jeseň Zv. 5. 1995.
Sloboda, Rudolf. Jeseň Zv. 6. 1995.
Schneider, Hans. Priama cesta k zločinu Zv. 2. 1995.
Schneider, Hans. Priama cesta k zločinu Zv. 3. 1995.
Schneider, Hans. Priama cesta k zločinu Zv. 4. 1995.
Barris, Chuck. Len ty a ja Zv. 2. 1995.
Barris, Chuck. Len ty a ja Zv. 3. 1995.
Barris, Chuck. Len ty a ja Zv. 4. 1995.
Kreutz, František. Čriepky z Breznianského rínku Zv. 2. 1995.
Kreutz, František. Čriepky z Breznianského rínku Zv. 3. 1995.
Valašský, Ján. Levočské zvony Zv. 2. 1995.
Valašský, Ján. Levočské zvony Zv. 3. 1995.
MacDonaldová, Betty. Ja to zvládnem Zv. 2. 1995.
MacDonaldová, Betty. Ja to zvládnem Zv. 3. 1995.
Thomas, Manuel. Rozvod Zv. 2. 1995.
Thomas, Manuel. Rozvod Zv. 3. 1995.
Konsalik, Heinz G.. Záhadný úsmev Zv. 2. 1995.
Konsalik, Heinz G.. Záhadný úsmev Zv. 3. 1995.
Konsalik, Heinz G.. Záhadný úsmev Zv. 4. 1995.
Holka, Peter. Normálny cvok Zv. 2. 1995.
Stout, Rex. Zmija Zv. 2. 1995.
Aubryová, Cécile. ...pretože ťa ľúbim Zv. 2. 1995.
Lafforest, Roger de. Domy, ktoré zabíjajú Zv. 2. 1995.
Ó Hara, Kenneth. Nôž tvaru delta Zv. 2. 1995.
Vacek, Jiří. Žiť, hoci aj na kolenách Zv. 2. 1995.
Beláková, M. - Ragan, J.. Anglicko-slovenský počítačový slovník Zv. 2. 1995.
Durieuxová, Evelin. Bosonohá princezná Zv. 2. 1995.
Durieuxová, Evelin. Bosonohá princezná Zv. 3. 1995.
Steinmannová, Marion - Chovan, Ladislav. Poradca rodičom Zv. 2. 1995.
Steinmannová, Marion - Chovan, Ladislav. Poradca rodičom Zv. 3. 1995.
Beniak, Valentín. Nedokončená symfónia Večerné sonety Zv. 2. 1995.
Beniak, Valentín. Nedokončená symfónia Večerné sonety Zv. 3. 1995.
Catullus, Valerius Gaius. Nenávidím a ľúbim Zv. 2. 1995.
Catullus, Valerius Gaius. Nenávidím a ľúbim Zv. 3. 1995.
Sheldon, Sidney. Spomienky na polnoc Zv. 2. 1995.
Sheldon, Sidney. Spomienky na polnoc Zv. 3. 1995.
Sheldon, Sidney. Spomienky na polnoc Zv. 4. 1995.
Priceová, Nancy. Noci s nepriateľom Zv. 2. 1995.
Priceová, Nancy. Noci s nepriateľom Zv. 3. 1995.
Priceová, Nancy. Noci s nepriateľom Zv. 4. 1995.
Rosenbergová Taylorová, Nancy. Poľahčujúce okolnosti Zv. 2. 1995.
Rosenbergová Taylorová, Nancy. Poľahčujúce okolnosti Zv. 3. 1995.
Rosenbergová Taylorová, Nancy. Poľahčujúce okolnosti Zv. 4. 1995.
Rosenbergová Taylorová, Nancy. Poľahčujúce okolnosti Zv. 5. 1995.
Montupetová, Janine. Vo víre kvetov Zv. 2. 1995.
Montupetová, Janine. Vo víre kvetov Zv. 3. 1995.
Montupetová, Janine. Vo víre kvetov Zv. 4. 1995.
Johansen, Iris. Zimná nevesta Zv. 2. 1995.
Brand, Max. Tajomné údolie Zv. 2. 1995.
Brand, Max. Tajomné údolie Zv. 3. 1995.
Lenz, Nikolaus. Svetové senzácie Zv. 2. 1995.
Moix, Terenci. Antonius a Kleopatra Zv. 2. 1995.
Moix, Terenci. Antonius a Kleopatra Zv. 3. 1995.
Moix, Terenci. Antonius a Kleopatra Zv. 4. 1995.
Moix, Terenci. Antonius a Kleopatra Zv. 5. 1995.
Moix, Terenci. Antonius a Kleopatra Zv. 6. 1995.
Škultéty, Stanislav. Pravopis v kocke Zv. 1. 1995.
Benzoniová, Juliette. Pre jednu noc lásky Zv. 2. 1995.
Benzoniová, Juliette. Pre jednu noc lásky Zv. 3. 1995.
Benzoniová, Juliette. Pre jednu noc lásky Zv. 4. 1995.
Friedrich, Joachim. Tango pre Anu Lauru Zv. 2. 1995.
Wallace, Edgar. Stratený milión Zv. 2. 1995.
Hajková, Mária. Nepečené múčniky Zv. 2. 1995.
Hajková, Mária. Nepečené múčniky Zv. 3. 1995.
Vašek, Štefan. Špeciálna pedagogika Zv. 2. 1995.
Vašek, Štefan. Špeciálna pedagogika Zv. 3. 1995.
Vašek, Štefan. Špeciálna pedagogika Zv. 4. 1995.
Vašek, Štefan. Špeciálna pedagogika Zv. 5. 1995.
Vašek, Štefan. Špeciálna pedagogika Zv. 6. 1995.
Vašek, Štefan. Špeciálna pedagogika Zv. 7. 1995.
Vašek, Štefan. Špeciálna pedagogika Zv. 8. 1995.
Vašek, Štefan. Špeciálna pedagogika Zv. 9. 1995.
Kittredgeová, Mary. Osudná diagnóza Zv. 2. 1995.
Kittredgeová, Mary. Osudná diagnóza Zv. 3. 1995.
Uzin, S.V.. Tajomstvá zemepisných názvov Zv. 2. 1995.
Uzin, S.V.. Tajomstvá zemepisných názvov Zv. 3. 1995.
Wilkinsonová, Sandra. Agónia Zv. 2. 1995.
Wilkinsonová, Sandra. Agónia Zv. 3. 1995.
Wilkinsonová, Sandra. Agónia Zv. 4. 1995.
Sayersová, Dorothy Leigh. Mŕtvola vo vani Zv. 2. 1995.
Sayersová, Dorothy Leigh. Mŕtvola vo vani Zv. 3. 1995.
Ciravegnová, Nicole. Milujem niekoho iného Zv. 2. 1996.
Ciravegnová, Nicole. Milujem niekoho iného Zv. 3. 1996.
Kittredgeová, Mary. Rigor Mortis Zv. 2. 1996.
Kittredgeová, Mary. Rigor Mortis Zv. 3. 1996.
Cars, Guy Des. Jasnovidka Zv. 2. 1996.
May, Karl. Krvná pomsta Zv. 2. 1996.
Benzoniová, Juliette. Pomsta Zv. 2. 1996.
Benzoniová, Juliette. Pomsta Zv. 3. 1996.
Benzoniová, Juliette. Pomsta Zv. 4. 1996.
Benzoniová, Juliette. Pomsta Zv. 5. 1996.
Francis, Dick. Motív Zv. 2. 1996.
Francis, Dick. Motív Zv. 3. 1996.
Francis, Dick. Motív Zv. 4. 1996.
Francis, Dick. Motív Zv. 5. 1996.
Morwoodová, Robin. Ženy, ktoré milujú priveľmi Zv. 2. 1996.
Morwoodová, Robin. Ženy, ktoré milujú priveľmi Zv. 3. 1996.
Morwoodová, Robin. Ženy, ktoré milujú priveľmi Zv. 4. 1996.
Tinák, Benjamín. Šok Zv. 2. 1996.
Tinák, Benjamín. Šok Zv. 3. 1996.
Tinák, Benjamín. Šok Zv. 4. 1996.
Fynn. Bože, tu Anna Zv. 2. 1996.
Fynn. Bože, tu Anna Zv. 3. 1996.
Harris, Thomas. Čierna nedeľa Zv. 2. 1996.
Harris, Thomas. Čierna nedeľa Zv. 3. 1996.
Harris, Thomas. Čierna nedeľa Zv. 4. 1996.
Harris, Thomas. Čierna nedeľa Zv. 5. 1996.
Harris, Thomas. Čierna nedeľa Zv. 6. 1996.
Chalúpka, Samo. Mor ho! Zv. 2. 1996.
Marec, Anton. Zakliaty hrad v Tatrách Zv. 2. 1996.
Marec, Anton. Zakliaty hrad v Tatrách Zv. 3. 1996.
Vogt, Josef. Maškrty pre deti Zv. 2. 1996.
Cato, Nancy. Marigold Zv. 2. 1995.
Cato, Nancy. Marigold Zv. 3. 1995.
Mikolaj, Dušan. Tlejúce slnko Zv. 1. 1995.
Mikolaj, Dušan. Tlejúce slnko Zv. 2. 1995.
Mikolaj, Dušan. Tlejúce slnko Zv. 3. 1995.
Mikolaj, Dušan. Tlejúce slnko Zv. 4. 1995.
Blažková, Jaroslava. Môj skvelý brat Robinson Zv. 2. 1996.
Blažková, Jaroslava. Môj skvelý brat Robinson Zv. 3. 1996.
Spencerová, La Vyrle. Sladká bolesť Zv. 2. 1996.
Spencerová, La Vyrle. Sladká bolesť Zv. 3. 1996.
Spencerová, La Vyrle. Sladká bolesť Zv. 4. 1996.
Spencerová, La Vyrle. Sladká bolesť Zv. 5. 1996.
Spencerová, La Vyrle. Sladká bolesť Zv. 6. 1996.
Spencerová, La Vyrle. Sladká bolesť Zv. 7. 1996.
Spencerová, La Vyrle. Sladká bolesť Zv. 8. 1996.
Jackson, Lilian J.. Mačka, ktorá nepozná farby Zv. 2. 1996.
Jackson, Lilian J.. Mačka, ktorá nepozná farby Zv. 3. 1996.
Jackson, Lilian J.. Mačka, ktorá nepozná farby Zv. 4. 1996.
Jackson, Lilian J.. Mačka, ktorá nepozná farby Zv. 5. 1996.
Wydra, Frank. Vírus Zv. 2. 1996.
Wydra, Frank. Vírus Zv. 3. 1996.
Wydra, Frank. Vírus Zv. 4. 1996.
Wydra, Frank. Vírus Zv. 5. 1996.
McClure, Ken. Kríza Zv. 2. 1996.
McClure, Ken. Kríza Zv. 3. 1996.
McClure, Ken. Kríza Zv. 4. 1996.
McClure, Ken. Kríza Zv. 5. 1996.
Haas, Rudolf. Hľadači diamantov Zv. 2. 1996.
Haas, Rudolf. Hľadači diamantov Zv. 3. 1996.
Milčák, Ján. Rosa Canina Zv. 2. 1996.
Rázusová - Martáková, Mária. Vyznania Zv. 2. 1996.
Bawdenová, Nina. Ľadovňa Zv. 2. 1996.
Bawdenová, Nina. Ľadovňa Zv. 3. 1996.
Bawdenová, Nina. Ľadovňa Zv. 4. 1996.
Bawdenová, Nina. Ľadovňa Zv. 5. 1996.
Spruill, Steven. Hrôzy noci Zv. 2. 1996.
Spruill, Steven. Hrôzy noci Zv. 3. 1996.
Spruill, Steven. Hrôzy noci Zv. 4. 1996.
Spruill, Steven. Hrôzy noci Zv. 5. 1996.
Chandler, Raymond. Večný spánok Zv. 2. 1996.
Chandler, Raymond. Večný spánok Zv. 3. 1996.
Švihran, Ladislav. Ako zomierajú diktátori Zv. 2. 1996.
Higgins-Clarková, Mary. Po celom meste Zv. 2. 1996.
Higgins-Clarková, Mary. Po celom meste Zv. 3. 1996.
Higgins-Clarková, Mary. Po celom meste Zv. 4. 1996.
Fieldingová, Joy. Teraz neplač Zv. 2. 1996.
Fieldingová, Joy. Teraz neplač Zv. 3. 1996.
Fieldingová, Joy. Teraz neplač Zv. 4. 1996.
Fieldingová, Joy. Teraz neplač Zv. 5. 1996.
Steelová, Danielle. Dar Zv. 2. 1996.
Steelová, Danielle. Dar Zv. 3. 1996.
Cook, Robin. Mozog Zv. 2. 1996.
Cook, Robin. Mozog Zv. 3. 1996.
Cook, Robin. Mozog Zv. 4. 1996.
Tardif, Emiliano. Ježiš žije Zv. 2. 1996.
Swan, Michal - Walter, C.. The New Cambridge Englisch Course Praktice 1 Zv. 2; 5-8 lekcia. 1996.
Swan, Michal - Walter, C.. The New Cambridge Englisch Course Praktice 1 Zv. 3; 9-12 lekcia. 1996.
Swan, Michal - Walter, C.. The New Cambridge Englisch Course Praktice 1 Zv. 4; 13-16 lekcia. 1996.
Swan, Michal - Walter, C.. The New Cambridge Englisch Course Praktice 1 Zv. 5; 17-20 lekcia. 1996.
Swan, Michal - Walter, C.. The New Cambridge Englisch Course Praktice 1 Zv. 6; 21-24 lekcia. 1996.
Swan, Michal - Walter, C.. The New Cambridge Englisch Course Praktice 1 Zv. 7; Mini-gramatika. 1996.
Greley, Andrew. Odplata za hriech Zv. 1. 1996.
Greley, Andrew. Odplata za hriech Zv. 2. 1996.
Greley, Andrew. Odplata za hriech Zv. 3. 1996.
Greley, Andrew. Odplata za hriech Zv. 4. 1996.
Greley, Andrew. Odplata za hriech Zv. 5. 1996.
Swan, Michal - Walter, C.. The New Cambridge English Course - Student 1 Zv. 2; 5-8 lekcia. 1996.
Swan, Michal - Walter, C.. The New Cambridge English Course - Student 1 Zv. 3; 9-12 lekcia. 1996.
Swan, Michal - Walter, C.. The New Cambridge English Course - Student 1 Zv. 4; 13-16 lekcia. 1996.
Swan, Michal - Walter, C.. The New Cambridge English Course - Student 1 Zv. 5; 17-20 lekcia. 1996.
Swan, Michal - Walter, C.. The New Cambridge English Course - Student 1 Zv. 6; 21-24 lekcia. 1996.
Swan, Michal - Walter, C.. The New Cambridge English Course - Student 1 Zv. 7; slovník - Vocabulary. 1996.
Engler, Ivo. Doktor, ten Slovák Zv. 2. 1996.
Engler, Ivo. Doktor, ten Slovák Zv. 3. 1996.
Engler, Ivo. Doktor, ten Slovák Zv. 4. 1996.
Engler, Ivo. Doktor, ten Slovák Zv. 5. 1996.
. Vinšovačky Zv. 2. 1996.
. Vinšujeme Vám Zv. 2. 1996.
Hajková, Mária. Konzervujeme jednoducho a dobre Zv. 2. 1996.
Hajková, Mária. Konzervujeme jednoducho a dobre Zv. 3. 1996.
Hajková, Mária. Konzervujeme jednoducho a dobre Zv. 4. 1996.
Hulman, Karol. I nebo mu vzdalo hold Zv. 2. 1996.
Hulman, Karol. I nebo mu vzdalo hold Zv. 3. 1996.
Lovesey, Peter. Lebka v sude Zv. 2. 1996.
Lovesey, Peter. Lebka v sude Zv. 3. 1996.
Zelinová, Hana. Diablov čardáš Zv. 2. 1996.
Zelinová, Hana. Diablov čardáš Zv. 3. 1996.
Machala, Drahoslav - Nikolaj, D.. Kapolkov chodník Zv. 2. 1996.
Machala, Drahoslav - Nikolaj, D.. Kapolkov chodník Zv. 3. 1996.
Tardif, Emiliano - José, H.. Ježiš je Mesiáš Zv. 2. 1996.
Hosťovecká, Nata. Niečo ako nádej Zv. 2. 1996.
Richter, Johan. Liečenie včelími produktami a múmiom Zv. 2. 1996.
L'Amour, Luis. Na západ Zv. 2. 1996.
L'Amour, Luis. Na západ Zv. 3. 1996.
L'Amour, Luis. Na západ Zv. 4. 1996.
L'Amour, Luis. Na západ Zv. 5. 1996.
Forrest, Tom. Ježiš ma uzdravuje Zv. 2. 1996.
Forrest, Tom. Ježiš ma uzdravuje Zv. 3. 1996.
Zelinová, Hana. Prístav pokoja Zv. 2. 1997.
Zelinová, Hana. Prístav pokoja Zv. 3. 1997.
Stout, Rex. Smrť nehanebnice Zv. 2. 1997.
Oz, Amos. Poznať ženu Zv. 2. 1997.
Oz, Amos. Poznať ženu Zv. 3. 1997.
Oz, Amos. Poznať ženu Zv. 4. 1997.
Oz, Amos. Poznať ženu Zv. 5. 1997.
Dobšovič, Ľudovít. Naučte sa riešiť konflikty Zv. 2. 1997.
Dobšovič, Ľudovít. Naučte sa riešiť konflikty Zv. 3. 1997.
Kaščák, Ján Silvester. Miešané osviežujúce nápoje Zv. 2. 1997.
Kaščák, Ján Silvester. Miešané osviežujúce nápoje Zv. 3. 1997.
Allenová, Charlotte Vale. Život plný lásky Zv. 2. 1997.
Allenová, Charlotte Vale. Život plný lásky Zv. 3. 1997.
Allenová, Charlotte Vale. Život plný lásky Zv. 4. 1997.
Allenová, Charlotte Vale. Život plný lásky Zv. 5. 1997.
Allenová, Charlotte Vale. Život plný lásky Zv. 6. 1997.
Allenová, Charlotte Vale. Život plný lásky Zv. 7. 1997.
Reiner, Andrej. Dedko, babka a ja Zv. 2. 1997.
. Šaláty Zv. 2. 1997.
Tinák, Benjamín. Vlci na Žitave Zv. 2. 1997.
May, Karl. Banditi z Arizony a traja Greenhorni Zv. 2. 1997.
Smejkalová, Jana. Anglicko-slovenský vreckový slovník Zv. 2. 1997.
Smejkalová, Jana. Anglicko-slovenský vreckový slovník Zv. 3. 1997.
Smejkalová, Jana. Anglicko-slovenský vreckový slovník Zv. 4. 1997.
Smejkalová, Jana. Anglicko-slovenský vreckový slovník Zv. 5. 1997.
Baxa, Denis. 2 x na bendžo Zv. 2. 1997.
Baxa, Denis. 2 x na bendžo Zv. 3. 1997.
Waller, Robert James. Pomalý valčík Zv. 2. 1997.
Brownová, Sandra. Tiene minulosti Zv. 2. 1997.
Brownová, Sandra. Tiene minulosti Zv. 3. Bratislava : Ikar, 1997.
Higgins-Clarková, Mary. Kolíska Zv. 2. 1997.
Higgins-Clarková, Mary. Kolíska Zv. 3. 1997.
Higgins-Clarková, Mary. Kolíska Zv. 4. 1997.
Higgins-Clarková, Mary. Kolíska Zv. 5. 1997.
Kubelková, Susanna. Hrad mám, hľadám princa Zv. 2. 1997.
Kubelková, Susanna. Hrad mám, hľadám princa Zv. 3. 1997.
Kubelková, Susanna. Hrad mám, hľadám princa Zv. 4. Bratislava : Ikar, 1996.
Cook, Robin. Epidémia Zv. 2. 1997.
Cook, Robin. Epidémia Zv. 3. 1997.
Cook, Robin. Epidémia Zv. 4. 1997.
Cook, Robin. Epidémia Zv. 5. 1997.
Cook, Robin. Epidémia Zv. 6. 1997.
Jacobsson, Anders. Bertove patálie Zv. 2. 1997.
Archer, Jeffrey. Do posledného haliera Zv. 2. 1997.
Archer, Jeffrey. Do posledného haliera Zv. 3. 1997.
Archer, Jeffrey. Do posledného haliera Zv. 4. 1997.
Thomasová, Rosie. Oslava Zv. 2. 1997.
Thomasová, Rosie. Oslava Zv. 3. 1997.
Thomasová, Rosie. Oslava Zv. 4. 1997.
Thomasová, Rosie. Oslava Zv. 5. 1997.
Francis, Dick. Knokaut Zv. 2. 1997.
Francis, Dick. Knokaut Zv. 3. 1997.
Lenčo, Ján - Swanová, Ľudmila. Žena medzi kráľmi. Žilina : Knižné centrum, 1999. ISBN 80-8064-003-3 ISBN 978-80-8064-003-3
Lindseyová, Johanna. Miluj len raz Zv. 2. 1997.
Lindseyová, Johanna. Miluj len raz Zv. 3. 1997.
Lindseyová, Johanna. Miluj len raz Zv. 4. 1997.
Lindseyová, Johanna. Miluj len raz Zv. 5. 1997.
Tinák, Benjamín. Anjel v Michigane Zv. 2. 1997.
Tinák, Benjamín. Anjel v Michigane Zv. 3. 1997.
McBain, Ed. Duchovia Zv. 2. 1996. ISBN 80-220-0712-9 ISBN 978-80-220-0712-2
McBain, Ed. Duchovia Zv. 3. 1996. ISBN 80-220-0712-9 ISBN 978-80-220-0712-2
McDanielová, Lurlene. Neumieraj, moja láska Zv. 2. 1996. ISBN 80-06-00748-9 ISBN 978-80-06-00748-3
Šimulčíková, Jana. Šťastie podľa horoskopu Zv. 2. 1996. ISBN 80-88700-23-X ISBN 978-80-88700-23-4
Šimulčíková, Jana. Šťastie podľa horoskopu Zv. 3. 1996. ISBN 80-88700-23-X ISBN 978-80-88700-23-4
Robinsonová, Sally-Anne. Pokušenie Zv. 2. 1997. ISBN 80-7118-207-9 ISBN 978-80-7118-207-8
Robinsonová, Sally-Anne. Pokušenie Zv. 3. 1997. ISBN 80-7118-207-9 ISBN 978-80-7118-207-8
Robinsonová, Sally-Anne. Pokušenie Zv. 4. 1997. ISBN 80-7118-207-9 ISBN 978-80-7118-207-8
Robinsonová, Sally-Anne. Pokušenie Zv. 5. 1997. ISBN 80-7118-207-9 ISBN 978-80-7118-207-8
Robinsonová, Sally-Anne. Pokušenie Zv. 6. 1997. ISBN 80-7118-207-9 ISBN 978-80-7118-207-8
Robinsonová, Sally-Anne. Pokušenie Zv. 7. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1997. ISBN 80-7118-207-9 ISBN 978-80-7118-207-8
Christie, Agatha. Záhada modrého vlaku Zv. 2. 1997. ISBN 80-7118-305-9 ISBN 978-80-7118-305-1
Christie, Agatha. Záhada modrého vlaku Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1997. ISBN 80-7118-305-9 ISBN 978-80-7118-305-1
Krallová, Hanna - Šabek, Igor. Dôkazy jestvovania. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1998. ISBN 80-85401-63-0 ISBN 978-80-85401-63-9
Eco, Umberto - Čižmár, Peter. Ostrov včerajšieho dňa. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2000. ISBN 80-7145-324-2 ISBN 978-80-7145-324-6
Burnettová, Frances Eliza. Malý lord Zv. 2. 1996. ISBN 80-06-00722-5 ISBN 978-80-06-00722-3
Rákay, Anton. Zatmenie hviezd Zv. 1. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1997. ISBN 80-7140-129-3 ISBN 978-80-7140-129-2
Rákay, Anton. Zatmenie hviezd Zv. 2. 1998. ISBN 80-7140-129-3 ISBN 978-80-7140-129-2
Foglar, Jaroslav. Chlapci od Bobrej rieky Zv. 2. 1991. ISBN 80-85265-01-X ISBN 978-80-85265-01-9
Foglar, Jaroslav. Chlapci od Bobrej rieky Zv. 3. 1991. ISBN 80-85265-01-X ISBN 978-80-85265-01-9
Goldberg, Leonard S.. Zákerná liečba Zv. 2. 1996. ISBN 80-7118-295-8 ISBN 978-80-7118-295-5
Goldberg, Leonard S.. Zákerná liečba Zv. 3. 1996. ISBN 80-7118-295-8 ISBN 978-80-7118-295-5
Goldberg, Leonard S.. Zákerná liečba Zv. 4. 1996. ISBN 80-7118-295-8 ISBN 978-80-7118-295-5
Goldberg, Leonard S.. Zákerná liečba Zv. 5. 1996. ISBN 80-7118-295-8 ISBN 978-80-7118-295-5
Goldberg, Leonard S.. Zákerná liečba Zv. 6. 1996. ISBN 80-7118-295-8 ISBN 978-80-7118-295-5
Šurinová, Marta. Deti v zelenom Zv. 2. 1996. ISBN 80-88878-03-9 ISBN 978-80-88878-03-2
Šurinová, Marta. Deti v zelenom Zv. 3. 1996. ISBN 80-88878-03-9 ISBN 978-80-88878-03-2
Jaroš, Peter. Popoludnie na terase Zv. 2. 1997. ISBN 80-7140-117-X ISBN 978-80-7140-117-9
Jaroš, Peter. Popoludnie na terase Zv. 3. 1997. ISBN 80-7140-117-X ISBN 978-80-7140-117-9
Jaroš, Peter. Popoludnie na terase Zv. 4. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1997. ISBN 80-7140-117-X ISBN 978-80-7140-117-9
Royová, Arundhati. Boh maličkostí Zv. 1. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 1998. ISBN 80-7145-342-0 ISBN 978-80-7145-342-0
Botozová, Mária. Matematika pre 1.ročník Osobitných škôl Zv. 1; 1.časť. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998.
Sinoué, Gilbert - Šabek, Igor. Avicenna alebo cesta do Isfahánu. Bratislava : Motýľ, 1999. ISBN 80-88775-76-0 ISBN 978-80-88775-76-8
Botozová, Mária. Matematika pre 1.ročník Osobitných škôl Zv. 1; 2.časť. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998.
Botozová, Mária. Matematika pre 1.ročník Osobitných škôl Zv. 1; 3.časť. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998.
Coughlin, William J. - Drotárová, Beáta. Právo mocných. Bratislava : Motýľ, 1999. ISBN 80-88775-74-4 ISBN 978-80-88775-74-4
Černochová, Anna. Odkryté poklady Zv. 2; Povesti a príbehy z Považia.(2.diel). 1996. ISBN 80-88811-49-X ISBN 978-80-88811-49-7
Černochová, Anna. Odkryté poklady Zv. 3; Povesti a príbehy z Považia.(2.diel). 1996. ISBN 80-88811-49-X ISBN 978-80-88811-49-7
Goldsmithová, Olivia. Ako uloviť milionára Zv. 1. Bratislava : Motýľ, 1998. ISBN 80-88775-80-9 ISBN 978-80-88775-80-5
Benzoniová, Juliette. Rytieri noci Zv. 2. 1996. ISBN 80-85975-88-2 ISBN 978-80-85975-88-8
Benzoniová, Juliette. Rytieri noci Zv. 3. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1996. ISBN 80-85975-88-2 ISBN 978-80-85975-88-8
Garland, Alex - Čižmár, Peter. Pláž. Bratislava : Motýľ, 1999. ISBN 80-88775-83-3 ISBN 978-80-88775-83-6
Zelinová, Hana. Dve slová Zv. 2. 1996. ISBN 80-220-0730-7 ISBN 978-80-220-0730-6
Zelinová, Hana. Dve slová Zv. 3. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1996. ISBN 80-220-0730-7 ISBN 978-80-220-0730-6
L'Amour, Luis. Pod kopytami stád Zv. 2. 1996. ISBN 80-220-0687-4 ISBN 978-80-220-0687-3
L'Amour, Luis. Pod kopytami stád Zv. 3. 1996. ISBN 80-220-0687-4 ISBN 978-80-220-0687-3
L'Amour, Luis. Pod kopytami stád Zv. 4. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1996. ISBN 80-220-0687-4 ISBN 978-80-220-0687-3
Keleová, Ľudmila. Úsmevy písané kriedou Zv. 2. 1996. ISBN 80-88755-34-4 ISBN 978-80-88755-34-0
Keleová, Ľudmila. Úsmevy písané kriedou Zv. 3. 1996. ISBN 80-88755-34-4 ISBN 978-80-88755-34-0
Keleová, Ľudmila. Úsmevy písané kriedou Zv. 4. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1996. ISBN 80-88755-34-4 ISBN 978-80-88755-34-0
Curwood, James Oliver. Vlčiak Kazan Zv. 1. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, ISBN 80-7140-146-3 ISBN 978-80-7140-146-9
Allan, Margaret. Nezahrávaj sa s mojimi citmi Zv. 2. 1997. ISBN 80-88775-23-X ISBN 978-80-88775-23-2
Allan, Margaret. Nezahrávaj sa s mojimi citmi Zv. 3. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1997. ISBN 80-88775-23-X ISBN 978-80-88775-23-2
McBain, Ed. Váhavec Zv. 2. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1997. ISBN 80-220-0788-9 ISBN 978-80-220-0788-7
Evans, Nicholas. Liečiteľ koní Zv. 2. 1996. ISBN 80-220-0734-X ISBN 978-80-220-0734-4
Evans, Nicholas. Liečiteľ koní Zv. 3. 1996. ISBN 80-220-0734-X ISBN 978-80-220-0734-4
Evans, Nicholas. Liečiteľ koní Zv. 4. 1996. ISBN 80-220-0734-X ISBN 978-80-220-0734-4
Evans, Nicholas. Liečiteľ koní Zv. 5. 1996. ISBN 80-220-0734-X ISBN 978-80-220-0734-4
Evans, Nicholas. Liečiteľ koní Zv. 6. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1996. ISBN 80-220-0734-X ISBN 978-80-220-0734-4
Beckerová, Zdenka. Za vrchom vrch Zv. 2. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1996. ISBN 80-88700-21-3 ISBN 978-80-88700-21-0
Vičanová, Viera. (Ne)uveriteľné príhody Zv. 2; O smrti a živote. 1996. ISBN 80-85258-07-2 ISBN 978-80-85258-07-3
Vičanová, Viera. (Ne)uveriteľné príhody Zv. 3; O smrti a živote. 1996. ISBN 80-85258-07-2 ISBN 978-80-85258-07-3
Vičanová, Viera. (Ne)uveriteľné príhody Zv. 4; O smrti a živote. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1996. ISBN 80-85258-07-2 ISBN 978-80-85258-07-3
Bradfordová, Barbara Taylor. Nebezpečné poznanie Zv. 2. 1997. ISBN 80-220-0767-6 ISBN 978-80-220-0767-2
Bradfordová, Barbara Taylor. Nebezpečné poznanie Zv. 3. 1997. ISBN 80-220-0767-6 ISBN 978-80-220-0767-2
Bradfordová, Barbara Taylor. Nebezpečné poznanie Zv. 4. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1997. ISBN 80-220-0767-6 ISBN 978-80-220-0767-2
Buttlar, Johannes von. Prichádzajú z cudzích hviezd Zv. 2; Inteligencie vo vesmíre. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1995. ISBN 80-220-0632-7 ISBN 978-80-220-0632-3
Daileyová, Janet. Keď spútaš búrku Zv. 2. 1997. ISBN 80-85218-13-5 ISBN 978-80-85218-13-8
Daileyová, Janet. Keď spútaš búrku Zv. 3. 1997. ISBN 80-85218-13-5 ISBN 978-80-85218-13-8
Daileyová, Janet. Keď spútaš búrku Zv. 4. 1997. ISBN 80-85218-13-5 ISBN 978-80-85218-13-8
Daileyová, Janet. Keď spútaš búrku Zv. 5. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1997. ISBN 80-85218-13-5 ISBN 978-80-85218-13-8
Joyeux, Henri. City, sexualita, AIDS Zv. 1; Sexuálna výchova pre 13-15 ročných. Bratislava : Mladé letá, 1998. ISBN 80-06-00833-7 ISBN 978-80-06-00833-6
Škvarková, Kveta. Keď muži plačú celú noc Zv. 2. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1995. ISBN 80-88700-16-7 ISBN 978-80-88700-16-6
Francis, Dick. Test Zv. 2. 1997. ISBN 80-220-0777-3 ISBN 978-80-220-0777-1
Francis, Dick. Test Zv. 3. 1997. ISBN 80-220-0777-3 ISBN 978-80-220-0777-1
Francis, Dick. Test Zv. 4. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1997. ISBN 80-220-0777-3 ISBN 978-80-220-0777-1
Majerník, Ján - Ševčovič, Peter. A predsa ...rastú! Zv. 2; Rozprávanie o hubách a hubároch s receptami Petra Ševčoviča. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998. ISBN 80-967849-0-0 ISBN 978-80-967849-0-5
Günter, Ernest. Tajomstvo zdravia a dlhého života Zv. 2. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1995. ISBN 80-7114-034-1 ISBN 978-80-7114-034-4
d'Aboville, Laurence - Friedel, Alice. AIDS sa nás týka ! Zv. 1; Od mladých pre mladých. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1995. ISBN 80-855-9732-2 ISBN 978-80-855-9732-5
Szabó, Ivan. Hriechy v kočikárni Zv. 2; A iné kriminálne príbehy zo života.. 1997. ISBN 80-85258-11-0 ISBN 978-80-85258-11-0
Szabó, Ivan. Hriechy v kočikárni Zv. 3; A iné kriminálne príbehy zo života.. 1997. ISBN 80-85258-11-0 ISBN 978-80-85258-11-0
Szabó, Ivan. Hriechy v kočikárni Zv. 4; A iné kriminálne príbehy zo života.. 1997. ISBN 80-85258-11-0 ISBN 978-80-85258-11-0
Szabó, Ivan. Hriechy v kočikárni Zv. 5; A iné kriminálne príbehy zo života.. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1997. ISBN 80-85258-11-0 ISBN 978-80-85258-11-0
Kadlečík, Ivan. Lunenie Zv. 2. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1993. ISBN 80-85508-10-9 ISBN 978-80-85508-10-9
Baláž, Anton. Penelopin návrat Zv. 2. 1998. ISBN 80-220-0858-3 ISBN 978-80-220-0858-7
Baláž, Anton. Penelopin návrat Zv. 3. 1998. ISBN 80-220-0858-3 ISBN 978-80-220-0858-7
Baláž, Anton. Penelopin návrat Zv. 4. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998. ISBN 80-220-0858-3 ISBN 978-80-220-0858-7
Kubičiar, Štefan. Ježiš svetlo mojich očú Zv. 1; Modlitebná knižka pre slepých. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1950.
. Minimum slušného správania Zv. 1. Bratislava : Mladé letá, 1999.
McBain, Ed. Osemdesiat miliónov očí Zv. 2. 1998. ISBN 80-220-0869-9 ISBN 978-80-220-0869-3
McBain, Ed. Osemdesiat miliónov očí Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1998. ISBN 80-220-0869-9 ISBN 978-80-220-0869-3
Cook, Robin. Invázia z galaxie Zv. 2. 1998. ISBN 80-7118-524-8 ISBN 978-80-7118-524-6
Cook, Robin. Invázia z galaxie Zv. 3. 1998. ISBN 80-7118-524-8 ISBN 978-80-7118-524-6
Cook, Robin. Invázia z galaxie Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1998. ISBN 80-7118-524-8 ISBN 978-80-7118-524-6
Bradfordová, Barbara Taylor. Ísť vlastnou cestou Zv. 2. 1998. ISBN 80-220-0843-5 ISBN 978-80-220-0843-3
Bradfordová, Barbara Taylor. Ísť vlastnou cestou Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1998. ISBN 80-220-0843-5 ISBN 978-80-220-0843-3
Bradfordová, Barbara Taylor. Láska v inom meste Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1998. ISBN 80-220-0780-3 ISBN 978-80-220-0780-1
Shepherdová, Stella. Sestra Dawesová je mŕtva Zv. 2. 1997. ISBN 80-220-0787-0 ISBN 978-80-220-0787-0
Shepherdová, Stella. Sestra Dawesová je mŕtva Zv. 3. 1997. ISBN 80-220-0787-0 ISBN 978-80-220-0787-0
Shepherdová, Stella. Sestra Dawesová je mŕtva Zv. 4. 1997. ISBN 80-220-0787-0 ISBN 978-80-220-0787-0
Shepherdová, Stella. Sestra Dawesová je mŕtva Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1997. ISBN 80-220-0787-0 ISBN 978-80-220-0787-0
Gyimesi, Gyorgy. Lovy v Afrike a na Kaukaze Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1988. ISBN 80-88789-26-5 ISBN 978-80-88789-26-0
Grant, Charles. Spisy X Škriatkovia Zv. 1. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 1999. ISBN 80-220-0810-9 ISBN 978-80-220-0810-5
Grant, Charles. Spisy X Škriatkovia Zv. 2. 1997. ISBN 80-220-0810-9 ISBN 978-80-220-0810-5
Grant, Charles. Spisy X Škriatkovia Zv. 3. 1997. ISBN 80-220-0810-9 ISBN 978-80-220-0810-5
Grant, Charles. Spisy X Škriatkovia Zv. 4. 1997. ISBN 80-220-0810-9 ISBN 978-80-220-0810-5
Černochová, Anna - Lejko, Peter. Tajomný kočiš 1; Povesti a príbehy z Považia. Bratislava : Alfa-press, s.r.o.,, 1999. ISBN 80-88811-53-8 ISBN 978-80-88811-53-4
Lawrence, David Herbert - Makovický, Igor. Posledný tanec boha Šivu. Banská Bystrica : TALENTUM, 1999. ISBN 80-967693-2-4 ISBN 978-80-967693-2-2
Rose, Norman - Swan, Afréd. Churchill; Nepodajný život. Bratislava : Cesty, 2000. ISBN 80-7181-042-8 ISBN 978-80-7181-042-1
Hurtajová, Zuzana - Šabek, Igor. Život, skutky a rozhovory ohavného Ezopa; ktorý bol znamenitý mudrc a vychýrený bájkar, a čo všetko kratochvíľne navyčíňal. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2001. ISBN 80-7140-139-0 ISBN 978-80-7140-139-1
. Zlatá rybka Zv. 1. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1985.
Hevier, Daniel *. Nebo na gombík Zv. 1. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1990.
Hevier, Daniel *. Nebo na gombík Zv. 2. 1990.
. Nesmrteľní milenci Zv. 1; Literárne čítanie 1992. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN),
. Nesmrteľní milenci Zv. 2; Literárne čítanie 1992.
. Nesmrteľní milenci Zv. 3; Literárne čítanie 1992.
. Nesmrteľní milenci Zv. 4; Literárne čítanie 1992.
Jesenský, Janko. Slovo lásky Zv. 1; Literárne čítanie 1992. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN),
. Literárne čítanie r.1990 Zv. 1.
. Literárne čítanie r.1990 Zv. 1.
. Literárne čítanie r.1990 Zv. 1.
. Literárne čítanie r.1991 Zv. 1.
. Literárne čítanie r.1991 Zv. 1.
. Literárne čítanie r.1991 Zv. 1.
. Literárne čítanie r.1991 Zv. 1.
. Literárne čítanie r.1993 Zv. 1; Čísla 1,2,3,4.. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN),
. Literárne čítanie r.1993 Zv. 1; Čísla 5,6,7,8..
. Literárne čítanie r.1993 Zv. 1; Čísla 9,10,11,12..
Hanuščin, Juraj. Predposledná štácia Zv. 2; Poviedky. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1997. ISBN 80-967-7484-0 ISBN 978-80-967-7484-5
Francis, Dick. Finiš Zv. 2. 1998. ISBN 80-220-0892-3 ISBN 978-80-220-0892-1
Francis, Dick. Finiš Zv. 3. 1998. ISBN 80-220-0892-3 ISBN 978-80-220-0892-1
Francis, Dick. Finiš Zv. 4. 1998. ISBN 80-220-0892-3 ISBN 978-80-220-0892-1
Ďuríčková, Mária - Ďuríčková, Mária. Zlatá brána Zv. 2; Ľudové rozprávky, pesničky, hádanky, hry a povedačky. 1997. ISBN 80-06-00777-2 ISBN 978-80-06-00777-3
Sádecký, Gejza. Muzika spod zeme Zv. 2; Povesti a baladické príbehy zo Strážovskej hornatiny. 1998. ISBN 80-968002-0-5 ISBN 978-80-968002-0-9
Marcia Rose. Priznávanie Zv. 2. 1998. ISBN 80-85218-40-2 ISBN 978-80-85218-40-4
Marcia Rose. Priznávanie Zv. 3. 1998. ISBN 80-85218-40-2 ISBN 978-80-85218-40-4
Marcia Rose. Priznávanie Zv. 4. 1998. ISBN 80-85218-40-2 ISBN 978-80-85218-40-4
Marcia Rose. Priznávanie Zv. 5. 1998. ISBN 80-85218-40-2 ISBN 978-80-85218-40-4
Marcia Rose. Priznávanie Zv. 6. 1998. ISBN 80-85218-40-2 ISBN 978-80-85218-40-4
duMaurier, Daphne - Čižmár, Peter. Dom na pobreží. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 1999. ISBN 80-220-0935-0 ISBN 978-80-220-0935-5
Kollár, Jozef. Medený vlas Zv. 1. Levice : L.C.A., 1998. ISBN 80-88897-24-6 ISBN 978-80-88897-24-8
Richardsonová, Rosamond. Eileenin príbeh Zv. 1. Bratislava : Motýľ, 1998. ISBN 80-88775-64-7 ISBN 978-80-88775-64-5
Farkašová, Etela. Hodina zapadajúceho slnka Zv. 1. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 2000. ISBN 80-220-0927-X ISBN 978-80-220-0927-0
JUDITH MICHAEL - Drotárová, Beáta. Súkromné záležitosti. Bratislava : Ikar, 1999. ISBN 80-7118-665-1 ISBN 978-80-7118-665-6
Margolin, Phillip - Ružička, Dušan. Horiaci muž. Bratislava : Aktuell, 1999. ISBN 80-88915-06-6 ISBN 978-80-88915-06-5
Jacq, Christian - Swan, Afréd. Ramzes 5; Pod západnou akáciou. Bratislava : Motýľ, 1999. ISBN 80-88775-85-X ISBN 978-80-88775-85-0
Gedgeová, Pauline - Drotárová, Beáta. Dom snov. Bratislava : Kunder, 1999. ISBN 80-85725-08-8 ISBN 978-80-85725-08-7
Saint Bris, Gonzague - Selecká, Nora. Slzy slávy; Neslávne osudy slávnych žien. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 1999. ISBN 80-220-0942-3 ISBN 978-80-220-0942-3
Steelová, Danielle - Palubová, Gabriela. Nenávisť. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 1999. ISBN 80-220-0922-9 ISBN 978-80-220-0922-5
Bradfordová, Barbara Taylor. Tajná láska Zv. 1. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 1999. ISBN 80-220-0815-X ISBN 978-80-220-0815-0
Lichnerová, Rút. Slepá rybka Zv. 1. Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 1998. ISBN 80-8061-013-4 ISBN 978-80-8061-013-5
Simmel, Johannes Mario. Muž, ktorý maľoval mandľovníky Zv. 1. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 1999. ISBN 80-220-0948-2 ISBN 978-80-220-0948-5
Holka, Peter - Makovický, Igor. Sen o sne. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 1999. ISBN 80-220-0900-8 ISBN 978-80-220-0900-3
Scheiblerová, Susanne - Makovický, Igor. Doktor z hôr 1; Svokor a zať. Bratislava : Media Klub, spol. s r.o., 1999. ISBN 80-88772-31-1 ISBN 978-80-88772-31-6
Fortúnová, Elena. Celia Zv. 1; Celiine výmysly. Bratislava : Ina, 1955. ISBN 80-85680-69-6 ISBN 978-80-85680-69-0
Fortúnová, Elena. Celia Zv. 1; Celia v škole. Bratislava : Ina, 2000. ISBN 80-85680-86-6 ISBN 978-80-85680-86-7
Fortúnová, Elena. Celia Zv. 1; Celia spisovateľkou. Bratislava : Ina, 2000. ISBN 80-85680-96-3 ISBN 978-80-85680-96-6
Fortúnová, Elena. Celia Zv. 1; Celia ide do sveta. Bratislava : Ina, 2000. ISBN 80-8053-031-9 ISBN 978-80-8053-031-0
Bickmorová, Barbara - Selecká, Nora. Zelené z neba. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 1999. ISBN 80-220-0915-6 ISBN 978-80-220-0915-7
Prabhu, Avathar - Makovický, Igor. Spomienky na Kámasútru. Bratislava : Motýľ, 1999. ISBN 80-88775-90-6 ISBN 978-80-88775-90-4
Hovorková, Viera - Šabek, Igor. Svetová literatúra na dlani. Bratislava : Príroda, 1999. ISBN 80-07-01037-8 ISBN 978-80-07-01037-6
Vannoy, Steven W. - Šabek, Igor. 10 najväčších darov pre moje deti; Výchova srdcom. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 1999. ISBN 80-220-0945-8 ISBN 978-80-220-0945-4
Ďurica, Milan S. - Šabek, Igor. Milan Rastislav Štefánik; Vo svetle talianskych dokumentov. Bratislava : THB,s.r.o., 1999. ISBN 80-967946-0-4 ISBN 978-80-967946-0-7
Vrteľ, Albín - Šabek, Igor. Husle s dračou hlavou. Bratislava : PRINT-SERVIS, 1999. ISBN 80-88755-29-8 ISBN 978-80-88755-29-6
Marec, Anton - Šabek, Igor. Jánošík, Jánošík.... Martin : Matica Slovenská s. r. o., 1999. ISBN 80-7090-289-2 ISBN 978-80-7090-289-9
Thorne, Tony - Selecká, Nora. Grófka Dracula. Bratislava : Aktuell, 1999. ISBN 80-88915-01-5 ISBN 978-80-88915-01-0
Austenová, Jane. Láska Anny Elliotovej Zv. 1. Bratislava : Media Klub, spol. s r.o., 1998. ISBN 80-88772-54-0 ISBN 978-80-88772-54-5
Zelinová, Hana. Múr plaču Zv. 1. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 1999. ISBN 80-220-0943-1 ISBN 978-80-220-0943-0
Dvořák, Pavel. Farby kaki Zv. 1; Prečo som sa nestal spisovateľom. Budmerice : RAK, 1998. ISBN 80-855-0102-3 ISBN 978-80-855-0102-5
Bauby, Jean-Dominique - Makovický, Igor. Skafander a motýľ. Bratislava : SOFA, 1999. ISBN 80-85752-83-2 ISBN 978-80-85752-83-0
Dvořáková, Helena - Turčanová, Katarína. Nový dekameron; Poviedky o tele a duši. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 1999. ISBN 80-220-0912-1 ISBN 978-80-220-0912-6
Higgins-Clarková, Mary - Selecká, Nora. Miláčik. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 1999. ISBN 80-220-0950-4 ISBN 978-80-220-0950-8
Green, Thomas H. - Lapšanský, Jozef. Otvoriť sa Bohu; Sprievodca modlitbou. Trnava : Dobrá kniha, 2000. ISBN 80-7141-215-5 ISBN 978-80-7141-215-1
Galot, Jean - Kaščák, Anton. Duch svätý - Duch spoločenstva. Trnava : Dobrá kniha, 2001. ISBN 80-7141-227-9 ISBN 978-80-7141-227-4
Marshall, Bruce - Šabek, Igor. Červený Dunaj. Trnava : Dobrá kniha, 1999. ISBN 80-7141-232-5 ISBN 978-80-7141-232-8
Arden, Wiliam - Makovický, Igor. Záhada Tancujúceho diabla 27; Traja pátrači. Bratislava : Mladé letá, 1999. ISBN 80-06-00928-7 ISBN 978-80-06-00928-9
Jókai, Mór - Prevzaté. Görögtúz; (Grécky oheň).
Wass, Albert - Prevzaté. Hagyaték; (Pozostalosť).
Németh, László - Prevzaté. Akasztófavirág; (Šibeničník).
Berkesi, András - Prevzaté. Játék a tiszteséggel; (Hra s poctivosťou).
Khayat, David. Nezomieraj Zv. 2. 1998. ISBN 80-220-0906-7 ISBN 978-80-220-0906-5
Khayat, David. Nezomieraj Zv. 3. 1998. ISBN 80-220-0906-7 ISBN 978-80-220-0906-5
Steelová, Danielle. Uzavretý kruh Zv. 2. 1998. ISBN 80-220-0836-2 ISBN 978-80-220-0836-5
Steelová, Danielle. Uzavretý kruh Zv. 3. 1998. ISBN 80-220-0836-2 ISBN 978-80-220-0836-5
Steelová, Danielle. Uzavretý kruh Zv. 4. 1998. ISBN 80-220-0836-2 ISBN 978-80-220-0836-5
Steelová, Danielle. Uzavretý kruh Zv. 5. 1998. ISBN 80-220-0836-2 ISBN 978-80-220-0836-5
McDanielová, Lurlene. Zbohom neznamená navždy Zv. 2. 1998. ISBN 80-06-00856-6 ISBN 978-80-06-00856-5
Miková, Maja - Turčanová, Katarína. Cukríková škôlka. Prešov : Nagyová, Anna, 1999. ISBN 80-967845-0-1 ISBN 978-80-967845-0-9
Sommerbauerová, Alžbeta - Drotárová, Beáta. Aj za ostnatým drôtom kvitnú biele margaréty. Bratislava : Juga, 1999. ISBN 80-85506-80-7 ISBN 978-80-85506-80-8
Bortonová, Elizabeth - Jablonovská, Dagmar. Pollyanna v Mexiku. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1999. ISBN 80-7140-102-1 ISBN 978-80-7140-102-5
Bortonová, Elizabeth - Jablonovská, Dagmar. Pollyanna v Hollywoode 8. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1999. ISBN 80-7140-088-2 ISBN 978-80-7140-088-2
Bortonová, Elizabeth - Jablonovská, Dagmar. Pollyanna rozdáva šťastie 10. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1999. ISBN 80-7140-103-X ISBN 978-80-7140-103-2
Valček, Peter. Savojský kríž Zv. 1. Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 1998.
Caltíková, Milada - Šabek, Igor. Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literartúry 2; Výber 2. Nitra : Enigma, 1999. ISBN 80-85471-43-4 ISBN 978-80-85471-43-4
Brodin, Michael - Makovický, Igor. Hra o mladosť. Bratislava : Remedium, 1999. ISBN 80-85218-67-4 ISBN 978-80-85218-67-1
Caltíková, Milada - Šabek, Igor. Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry 3; Výber 3 (svetová literatúra po roku 1945). Nitra : Enigma, 1999. ISBN 80-85471-52-3 ISBN 978-80-85471-52-6
Bach, Richard - Makovický, Igor. Ilúzie; alebo príbeh váhavého mesiáša. Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2000. ISBN 80-8061-077-0 ISBN 978-80-8061-077-7
Dooling,Richard - Čižmár, Peter. Piata posteľ. Bratislava : Remedium, 1999. ISBN 80-85218-70-4 ISBN 978-80-85218-70-1
Daileyová, Janet - Swanová, Ľudmila. Dedičstvo. Bratislava : Aktuell, 1999. ISBN 80-88733-94-4 ISBN 978-80-88733-94-2
Gaarder, Jostein - Selecká, Nora. Vita Brevis; Život je krátky. Bratislava : SOFA, 2001. ISBN 80-85752-67-0 ISBN 978-80-85752-67-0
Tekelyová, Emma - Dolanská, Jana. Byť ženou je úžasné. Bratislava : Ikar, 1999. ISBN 80-7118-624-4 ISBN 978-80-7118-624-3
Morton, Andrew - Drotárová, Beáta. Monica. Môj príbeh. Bratislava : Columbus, 1999. ISBN 80-7136-073-2 ISBN 978-80-7136-073-5
McCulloughová, Colleen - Selecká, Nora. Caesarove ženy 4. Bratislava : Ikar, 1999. ISBN 80-7118-658-9 ISBN 978-80-7118-658-8
Collinsová, Jackie - Drotárová, Beáta. Známosti v L.A.. Bratislava : Ikar, 1999. ISBN 80-7118-759-3 ISBN 978-80-7118-759-2
Petrík, Ján. Spišská tragédia Zv. 1. Martin : Matica Slovenská s. r. o., 1999. ISBN 80-7090-532-8 ISBN 978-80-7090-532-6
Francis, Dick - Makovický, Igor. Krvavý šport. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 1999. ISBN 80-220-0956-3 ISBN 978-80-220-0956-0
Pilcherová, Rosamunde - Dolanská, Jana. Belasá spálňa. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 1999. ISBN 80-220-0958-X ISBN 978-80-220-0958-4
Kellerman, Jonathan - Makovický, Igor. Klinika v Beverly Hills. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 1999. ISBN 80-220-0964-4 ISBN 978-80-220-0964-5
Brand, Max. Siedmy muž Zv. 1; (Hvízdavý Dan). Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 1999. ISBN 80-220-0949-0 ISBN 978-80-220-0949-2
Winkler, Tomáš - Šabek, Igor. Čas pred nesmrteľnosťou. Martin : Matica Slovenská s. r. o., 1999. ISBN 80-7090-500-X ISBN 978-80-7090-500-5
Baldacci, David - Ružička, Dušan. Absolútna kontrola. Bratislava : Ikar, 1999. ISBN 80-7118-707-0 ISBN 978-80-7118-707-3
Frazier, Charles - Ružička, Dušan. Studený vrch. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 1999. ISBN 80-220-0955-5 ISBN 978-80-220-0955-3
Lopúchová, Jana. Terminologický slovník pedagogiky zrakovo postihnutých Zv. 1. Bratislava : Iris, 1999. ISBN 80-88778-83-2 ISBN 978-80-88778-83-7
Scottová, Anne - Palubová, Gabriela. Tajná agentka Cleo. Bratislava : Ikar, 1999. ISBN 80-7118-439-X ISBN 978-80-7118-439-3
Záleta, Michal - Šabek, Igor. Bratia vo víchrici; Druhá kniha. Bratislava : Iris, 1999. ISBN 80-88778-65-4 ISBN 978-80-88778-65-3
Tolstoj, Alexej Nikolajevič. Zlatý kľúčik alebo Buratinove príhody Zv. 1. Bratislava : Mladé letá, 1999. ISBN 80-06-00886-8 ISBN 978-80-06-00886-2
Záleta, Michal - Šabek, Igor. Bratia v dažďoch; Kniha prvá. Bratislava : Iris, 1999. ISBN 80-88778-64-6 ISBN 978-80-88778-64-6
Rázusová - Martáková, Mária. Drevený zámoček Zv. 1. Bratislava : Mladé letá, 1999. ISBN 80-06-00870-1 ISBN 978-80-06-00870-1
Marx, André - Makovický, Igor. Záhada čierneho havrana 28; Traja pátrači. Bratislava : Mladé letá, 1999. ISBN 80-06-00935-X ISBN 978-80-06-00935-7
Bendová, Krista. O prváckom mačiatku Zv. 1; Rozprávky a básničky pre prvákov a prváčky. Bratislava : Mladé letá, 1999. ISBN 80-06-00882-5 ISBN 978-80-06-00882-4
May, Karl. Duch Llana Estacada Zv. 1. Bratislava : Mladé letá, 2000. ISBN 80-06-00937-6 ISBN 978-80-06-00937-1
McDanielová, Lurlene. Kým nás smrť nerozdelí Zv. 1. Bratislava : Mladé letá, 1999. ISBN 80-06-00938-4 ISBN 978-80-06-00938-8
Coelho, Paulo. Alchymista Zv. 1. Bratislava : SOFA, 1998. ISBN 80-85752-86-7 ISBN 978-80-85752-86-1
Šabek, Igor. Rukoväť literatúry. Košice : Pezolt PVD, 1998. ISBN 80-08-01671-X ISBN 978-80-08-01671-1
Buron, Nicole de - Dolanská, Jana. Miláčik, počúvaš ma ?...Tak zopakuj, čo som povedala.... Ružomberok : EPOS, s.r.o., 1999. ISBN 80-88977-02-9 ISBN 978-80-88977-02-5
Smithová, Harriet L. - Jablonovská, Dagmar. Pollyannino dobrodružstvo na Západe. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1999. ISBN 80-7140-078-5 ISBN 978-80-7140-078-3
Molnár, Ferenc - Prevzaté. Pál utcai fiuk; (Chlapci z Pavlovskej ulice). Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1999.
Fekete, István - Prevzaté. A koppányi aga testamentuma; (Testament tureckého dôstojníka). Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1999.
Móricz, Zsigmund - Prevzaté. Forró Mezók. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1999.
Chamberlainová, Diane. Útek Zv. 2. 1998. ISBN 80-7118-586-8 ISBN 978-80-7118-586-4
Chamberlainová, Diane. Útek Zv. 3. 1998. ISBN 80-7118-586-8 ISBN 978-80-7118-586-4
Chamberlainová, Diane. Útek Zv. 4. 1998. ISBN 80-7118-586-8 ISBN 978-80-7118-586-4
Chamberlainová, Diane. Útek Zv. 5. 1998. ISBN 80-7118-586-8 ISBN 978-80-7118-586-4
Chamberlainová, Diane. Útek Zv. 6. 1998. ISBN 80-7118-586-8 ISBN 978-80-7118-586-4
Chamberlainová, Diane. Útek Zv. 7. 1998. ISBN 80-7118-586-8 ISBN 978-80-7118-586-4
Bartoš, Ondrej. Na muške zlato Zv. 2; Osudy zlatých trofejí. 1998. ISBN 80-88789-44-3 ISBN 978-80-88789-44-4
Bartoš, Ondrej. Na muške zlato Zv. 3; Osudy zlatých trofejí. 1998. ISBN 80-88789-44-3 ISBN 978-80-88789-44-4
Handová, Elizaheth - Gannet, Lewis. Milénium Zv. 2; Francúz. Gehenna.. 1998. ISBN 80-220-0864-8 ISBN 978-80-220-0864-8
Handová, Elizaheth - Gannet, Lewis. Milénium Zv. 3; Francúz. Gehenna.. 1998. ISBN 80-220-0864-8 ISBN 978-80-220-0864-8
Zelinová, Hana. Múr plaču Zv. 2. 1999. ISBN 80-220-0943-1 ISBN 978-80-220-0943-0
Archer, Jeffrey. Prvý medzi rovnými Zv. 2. 1998. ISBN 80-88775-69-8 ISBN 978-80-88775-69-0
Archer, Jeffrey. Prvý medzi rovnými Zv. 3. 1998. ISBN 80-88775-69-8 ISBN 978-80-88775-69-0
Archer, Jeffrey. Prvý medzi rovnými Zv. 4. 1998. ISBN 80-88775-69-8 ISBN 978-80-88775-69-0
Konsalik, Heinz G. - Makovický, Igor. Súdna znalkyňa. Ružomberok : EPOS, s.r.o., 2000. ISBN 80-88977-03-7 ISBN 978-80-88977-03-2
Egli, Werner J. - Makovický, Igor. Volanie vlka. Ružomberok : EPOS, s.r.o., 1999. ISBN 80-88977-01-0 ISBN 978-80-88977-01-8
McBain, Ed. Posledná veľká nádej Zv. 1. 1998. ISBN 80-220-0899-0 ISBN 978-80-220-0899-0
Cook, Robin. Toxín Zv. 1. Bratislava : Ikar, 1998. ISBN 80-7118-634-1 ISBN 978-80-7118-634-2
Cook, Robin. Toxín Zv. 2. 1998. ISBN 80-7118-634-1 ISBN 978-80-7118-634-2
McBain, Ed. Posledná veľká nádej Zv. 2. 1998. ISBN 80-220-0899-0 ISBN 978-80-220-0899-0
McBain, Ed. Posledná veľká nádej Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1998. ISBN 80-220-0899-0 ISBN 978-80-220-0899-0
Cook, Robin. Toxín Zv. 3. 1998. ISBN 80-7118-634-1 ISBN 978-80-7118-634-2
Cook, Robin. Toxín Zv. 4. 1998. ISBN 80-7118-634-1 ISBN 978-80-7118-634-2
Cook, Robin. Toxín Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1998. ISBN 80-7118-634-1 ISBN 978-80-7118-634-2
Cook, Robin. Toxín Zv. 6. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1998. ISBN 80-7118-634-1 ISBN 978-80-7118-634-2
Richardsonová, Rosamond. Eileenin príbeh Zv. 2. 1998. ISBN 80-88775-64-7 ISBN 978-80-88775-64-5
Richardsonová, Rosamond. Eileenin príbeh Zv. 3. 1998. ISBN 80-88775-64-7 ISBN 978-80-88775-64-5
Rajský, Milan. Právo na lásku Zv. 1. Bratislava : PaPress s.r.o., 1999. ISBN 80-88789-48-6 ISBN 978-80-88789-48-2
Hrehorčáková, Ľudmila. Zborník tvorby nevidiacich a slabozrakých autorov Zv. 1; Dni Mateja Hrebendu Martin 1997. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1999. ISBN 80-8047-229-7 ISBN 978-80-8047-229-0
May, Karl - Prevzaté. Az ezüst-tó kincse; (Poklad na striebornom jazere). Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN),
Jókai, Mór - Prevzaté. A köszívü ember fiai; (Synovia človeka s kamenným srdcom). Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN),
Móricz, Zsigmund - Prevzaté. Légy jó mindhalálig; (Buď dobrý až do smrti). Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN),
Stewart, Fred Mustard - Palubová, Gabriela. Slzy láske nesvedčia. Bratislava : Motýľ, 1999. ISBN 80-88775-13-2 ISBN 978-80-88775-13-3
Nance, John J. - Makovický, Igor. Riskantné pristátie. Bratislava : Ikar, 2000. ISBN 80-7118-710-0 ISBN 978-80-7118-710-3
Ridpath, Michael - Čižmár, Peter. Maklér. Bratislava : Ikar, 2000. ISBN 80-7118-656-2 ISBN 978-80-7118-656-4
Sinoué, Gilbert - Šabek, Igor. Vyvolený otrok. Bratislava : Motýľ, 2000. ISBN 80-88775-93-0 ISBN 978-80-88775-93-5
Vandenberg, Philipp - Makovický, Igor. Zelený skarabeus. Bratislava : Ikar, 2000. ISBN 80-7118-746-1 ISBN 978-80-7118-746-2
McBain, Ed - Selecká, Nora. O minútu polnoc. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 2000. ISBN 80-220-0959-8 ISBN 978-80-220-0959-1
Cornwellová, Patricia - Drotárová, Beáta. Usvedčujúci dôkaz. Bratislava : Ikar, 1999. ISBN 80-7118-700-3 ISBN 978-80-7118-700-4
Benková, Jana - Náprstek, Maroš. Slovenské hviezdy v NHL. Bratislava : Motýľ, 1999. ISBN 80-88775-75-2 ISBN 978-80-88775-75-1
Kaščák, Anton. Žalmy. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2000.
Tušer, Andrej - Lapšanský, Jozef. Ako sa robia noviny. Bratislava : SOFA, 2000. ISBN 80-85752-66-2 ISBN 978-80-85752-66-3
Strinka, Rudo. Pod Muránskou planinou Zv. 2. 1998. ISBN 80-88789-43-5 ISBN 978-80-88789-43-7
Winkler, Johan - Jablonovská, Dagmar. Prídem vám pomôcť, pán doktor. Trnava : Spolok sv.Vojtecha, 1999. ISBN 80-7162-116-1 ISBN 978-80-7162-116-4
Blobelová, Brigitte - Jablonovská, Dagmar. Tá nová, môj brat a ja. Bratislava : Egmont neografia, 1999. ISBN 80-7134-785-X ISBN 978-80-7134-785-9
Moravčík, Štefan. Oženil sa Haťa-Paťa Zv. 1. Bratislava : Belimex, s.r.o., 2000. ISBN 80-85327-50-3 ISBN 978-80-85327-50-2
Ďurkovský, Peter. Bezbranný vietor Zv. 1. Martin : Osveta, 2000. ISBN 80-88824-85-0 ISBN 978-80-88824-85-5
Kováč, Mikuláš. Paneláci dobrí vtáci Zv. 1. Bratislava : Mladé letá, 1999. ISBN 80-06-00945-7 ISBN 978-80-06-00945-6
Erben, Karel Jaromír. Zlatovláska a iné rozprávky Zv. 1. Praha : OTTO s.r.o., 2000. ISBN 80-7181-253-6 ISBN 978-80-7181-253-1
. A peklo predsa jestvuje Zv. 1. ISBN 80-8047-072-3 ISBN 978-80-8047-072-2
Austenová, Jane. Láska Anny Elliotovej Zv. 2. 1998. ISBN 80-88772-54-0 ISBN 978-80-88772-54-5
Austenová, Jane. Láska Anny Elliotovej Zv. 3. 1998. ISBN 80-88772-54-0 ISBN 978-80-88772-54-5
Austenová, Jane. Láska Anny Elliotovej Zv. 4. 1998. ISBN 80-88772-54-0 ISBN 978-80-88772-54-5