Táto stránka slúži na indexovanie pre vyhľadávače. Podrobnosti o zázname získate kliknutím na tlačítko vľavo od záznamu. Klasické hľadanie sa nachádza v položke nové hľadanie. This page is for indexing for robots. Detail at record obtain clicking on push-button to left of record. Standard research is in item new research.
Robots pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Urbánek, František. Kisúca Zv. 3. 1933.
Urbánek, František. Kisúca Zv. 4. 1933.
Šándor, Elo. Rozmarné historky Zv. 2. 1938.
Svensson, Ján. Boj s medveďmi Zv. 2. 1940.
Svensson, Ján. Na člnku cez more Zv. 2. 1940.
Svensson, Ján. Na člnku cez more Zv. 3. 1940.
Wallace, Lewis. Narodil sa pán Zv. 2. 1941.
Wallace, Lewis. Narodil sa pán Zv. 3. 1941.
Wallace, Lewis. Narodil sa pán Zv. 4. 1941.
Ažajev, V.. Ďaleko od Moskvy Zv. 2. 1953.
Ažajev, V.. Ďaleko od Moskvy Zv. 3. 1953.
Ažajev, V.. Ďaleko od Moskvy Zv. 4. 1953.
Ažajev, V.. Ďaleko od Moskvy Zv. 5. 1953.
Ažajev, V.. Ďaleko od Moskvy Zv. 6. 1953.
Ažajev, V.. Ďaleko od Moskvy Zv. 7. 1953.
Ažajev, V.. Ďaleko od Moskvy Zv. 8. 1953.
Ažajev, V.. Ďaleko od Moskvy Zv. 9. 1953.
Ažajev, V.. Ďaleko od Moskvy Zv. 10. 1953.
Ažajev, V.. Ďaleko od Moskvy Zv. 11. 1953.
Ažajev, V.. Ďaleko od Moskvy Zv. 12. 1953.
Ažajev, V.. Ďaleko od Moskvy Zv. 13. 1953.
Ažajev, V.. Ďaleko od Moskvy Zv. 14. 1953.
Ažajev, V.. Ďaleko od Moskvy Zv. 15. 1953.
Ažajev, V.. Ďaleko od Moskvy Zv. 16. 1953.
Ažajev, V.. Ďaleko od Moskvy Zv. 17. 1953.
Ažajev, V.. Ďaleko od Moskvy Zv. 18. 1953.
Ažajev, V.. Ďaleko od Moskvy Zv. 19. 1953.
Ažajev, V.. Ďaleko od Moskvy Zv. 20. 1953.
Ažajev, V.. Ďaleko od Moskvy Zv. 21. 1953.
Ažajev, V.. Ďaleko od Moskvy Zv. 22. 1953.
Ažajev, V.. Ďaleko od Moskvy Zv. 23. 1953.
Katajev, Valentín. Belie sa plachta osamelá Zv. 2. 1954.
Katajev, Valentín. Belie sa plachta osamelá Zv. 3. 1954.
Katajev, Valentín. Belie sa plachta osamelá Zv. 4. 1954.
Katajev, Valentín. Belie sa plachta osamelá Zv. 5. 1954.
Katajev, Valentín. Belie sa plachta osamelá Zv. 6. 1954.
Katajev, Valentín. Belie sa plachta osamelá Zv. 7. 1954.
Katajev, Valentín. Belie sa plachta osamelá Zv. 8. 1954.
Katajev, Valentín. Belie sa plachta osamelá Zv. 9. 1954.
Katajev, Valentín. Belie sa plachta osamelá Zv. 10. 1954.
Katajev, Valentín. Belie sa plachta osamelá Zv. 11. 1954.
Katajev, Valentín. Belie sa plachta osamelá Zv. 12. 1954.
Němcová, Božena. Babička Zv. 2. 1954.
Němcová, Božena. Babička Zv. 3. 1954.
Němcová, Božena. Babička Zv. 4. 1954.
Němcová, Božena. Babička Zv. 5. 1954.
Friedland, L.. Lekári rozprávajú Zv. 2. 1956.
Friedland, L.. Lekári rozprávajú Zv. 3. 1956.
Friedland, L.. Lekári rozprávajú Zv. 4. 1956.
Friedland, L.. Lekári rozprávajú Zv. 5. 1956.
Friedland, L.. Lekári rozprávajú Zv. 6. 1956.
Friedland, L.. Lekári rozprávajú Zv. 7. 1956.
Fast, H.. Umučenie Saca a Wanzetiho Zv. 2. 1958.
Fast, H.. Umučenie Saca a Wanzetiho Zv. 3. 1958.
Fast, H.. Umučenie Saca a Wanzetiho Zv. 4. 1958.
Fast, H.. Umučenie Saca a Wanzetiho Zv. 5. 1958.
Fast, H.. Umučenie Saca a Wanzetiho Zv. 6. 1958.
Fast, H.. Umučenie Saca a Wanzetiho Zv. 7. 1958.
Čapek, Karel. Poviedky z jedného i druhého vrecka Zv. 2; Výber. 1959.
Čapek, Karel. Poviedky z jedného i druhého vrecka Zv. 3; Výber. 1959.
Erenburg, Ilja. Odmäk Zv. 2. 1959.
Erenburg, Ilja. Odmäk Zv. 3. 1959.
Erenburg, Ilja. Odmäk Zv. 4. 1959.
Erenburg, Ilja. Odmäk Zv. 5. 1959.
Schweickert, W.K.. Vůl z Kulmu Zv. 2. 1960.
Schweickert, W.K.. Vůl z Kulmu Zv. 3. 1960.
Schweickert, W.K.. Vůl z Kulmu Zv. 4. 1960.
Schweickert, W.K.. Vůl z Kulmu Zv. 5. 1960.
Schweickert, W.K.. Vůl z Kulmu Zv. 6. 1960.
Mináč, Vladimír. Živí a mŕtvi Zv. 2. 1962.
Mináč, Vladimír. Živí a mŕtvi Zv. 3. 1962.
Mináč, Vladimír. Živí a mŕtvi Zv. 4. 1962.
Mináč, Vladimír. Živí a mŕtvi Zv. 5. 1962.
Mináč, Vladimír. Živí a mŕtvi Zv. 6. 1962.
Mináč, Vladimír. Živí a mŕtvi Zv. 7. 1962.
Mináč, Vladimír. Živí a mŕtvi Zv. 8. 1962.
Mináč, Vladimír. Živí a mŕtvi Zv. 9. 1962.
Mináč, Vladimír. Živí a mŕtvi Zv. 10. 1962.
Mináč, Vladimír. Živí a mŕtvi Zv. 11. 1962.
Zguriška, Zuzka. Husitská nevesta Zv. 2. 1968.
Zguriška, Zuzka. Husitská nevesta Zv. 3. 1968.
Zguriška, Zuzka. Husitská nevesta Zv. 4. 1968.
Zguriška, Zuzka. Husitská nevesta Zv. 5. 1968.
Zguriška, Zuzka. Husitská nevesta Zv. 6. 1968.
Zguriška, Zuzka. Husitská nevesta Zv. 7. 1968.
Žuravľovová. Balada o hviezdach Zv. 2. 1969.
Žuravľovová. Balada o hviezdach Zv. 3. 1969.
Žuravľovová. Balada o hviezdach Zv. 4. 1969.
Fulmeková, Denisa - Tinajová, Oľga. Dve čiarky nádeje. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1370-8
Geary, Nancy - Selecká, Nora. Dom nad oceánom. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 2007. ISBN 80-220-1391-9 ISBN 978-80-220-1391-8
Gericke, Shane - Drotárová, Beáta. Vražda ako hra. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-0359-3 ISBN 978-80-551-0359-4
Cornwellová, Patricia. Predátor Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1251-7 ISBN 978-80-551-1251-0
Lowell, Elizabeth. Pamätné leto Zv. 1. Bratislava : Remedium, 2006. ISBN 80-89230-07-5 ISBN 978-80-89230-07-5
Quinnová, Julia - Drotárová, Beáta. Spaľujúca vášeň. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1265-7 ISBN 978-80-551-1265-7
Benzoniová, Juliette. Veľké dámy, malé cnosti.... Zv. 1. Bratislava : Remedium, 2006. ISBN 80-89230-15-6 ISBN 978-80-89230-15-0
Hannahová, Kristin - Fürješová, Valéria. Letný ostrov. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1256-8 ISBN 978-80-551-1256-5
Ďuranová, Mária - Turčanová, Katarína. Stálo to za to. Bratislava : Motýľ, 2007. ISBN 80-89199-51-8 ISBN 978-80-89199-51-8
Repovská, Jarmila. Do roka a do dňa Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1278-9 ISBN 978-80-551-1278-7
Haddonová, Celia - Fürješová, Valéria. Sto lámp pre dušu. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1212-6 ISBN 978-80-551-1212-1
Khady. Zmrzačená Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1262-2 ISBN 978-80-551-1262-6
Lukačin, Alfonz - Lejko, Peter. Staviteľ chrámu. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1314-9 ISBN 978-80-551-1314-2
Malarkeyová, Tucker - Swanová, Ľudmila. Vzkriesenie; Za akú pravdu sa oplatí umrieť?. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1361-6
Updike, John - Čižmár, Peter. Terorista. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1368-5
Gillerová, Katarína - Dolanská, Jana. Všetko sa raz skončí. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 2008. ISBN 80-220-1394-3 ISBN 978-80-220-1394-9
Oleár, Miroslav - Tinajová, Oľga. Pomstitelia z Čorštýna. Martin : Matica Slovenská s. r. o., 2007. ISBN 80-89208-34-7 ISBN 978-80-89208-34-0
Gemmell, David - Šabek, Igor. Trója 1; Pán strieborného luku. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2008. ISBN 80-8085-145-X ISBN 978-80-8085-145-3
Etxebarríová, Lucía - Fürješová, Valéria. Láska, zvedavosť, Prozac a pochybnosti. Bratislava : Belimex, s.r.o., 2007. ISBN 80-89083-98-6 ISBN 978-80-89083-98-5
Haining, Peter - Čižmár, Peter. Lietajúci mágovia; Komicko-fantastické príbehy. Bratislava : MF Slovensko, 2007. ISBN 80-968979-4-2 ISBN 978-80-968979-4-0
Kabátová, Veronika. Nová láska na obzore Zv. 1. Bratislava : Fragment, 2006. ISBN 80-8089-023-4 ISBN 978-80-8089-023-0
Horowitz, Anthony. Point Blanc Zv. 1. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2006. ISBN 80-10-01118-5 ISBN 978-80-10-01118-6
White, E.B. - Fürješová, Valéria. Šarlotina pavučinka. Bratislava : Fragment, 2007. ISBN 978-80-8089-047-6
Zrnek, Jozef - Fürješová, Valéria. Rozprávky o studených a teplých krajoch. Bratislava : Slnce, 2007. ISBN 80-969502-1-5 ISBN 978-80-969502-1-8
Vogel, Maja von. Záhada vo fitku Zv. 1. Bratislava : Art Area, s.r.o.,, 2006. ISBN 80-89109-19-5 ISBN 978-80-89109-19-7
Vogel, Maja von. Tajomný mobil Zv. 1. Bratislava : Art Area, s.r.o.,, 2006. ISBN 80-89109-19-5 ISBN 978-80-89109-19-7
Wilsonová, Jacqueline. Darebáčky Zv. 1. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2006. ISBN 80-8085-172-7 ISBN 978-80-8085-172-9
Brezina, Thomas. Kto uniesol žriebä Faraóna? Zv. 1. Senica : Arkus, 2007. ISBN 80-88822-86-6 ISBN 978-80-88822-86-8
Horowitz, Anthony. Stormbreaker Zv. 1. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2006. ISBN 80-10-01079-0 ISBN 978-80-10-01079-0
Evansova Porterová, Margaret. Daj sa zviesť láskou Zv. 2. 2006. ISBN 80-551-1109-X ISBN 978-80-551-1109-4
Evansova Porterová, Margaret. Daj sa zviesť láskou Zv. 3. 2006. ISBN 80-551-1109-X ISBN 978-80-551-1109-4
Evansova Porterová, Margaret. Daj sa zviesť láskou Zv. 4. 2006. ISBN 80-551-1109-X ISBN 978-80-551-1109-4
Evansova Porterová, Margaret. Daj sa zviesť láskou Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1109-X ISBN 978-80-551-1109-4
Baroš, Roman - Meisnerová, Lucie. Angličtina pre všetkých Zv. 2; Pre začiatočníkov a mierne pokročilých.. 2005. ISBN 80-969415-3-4 ISBN 978-80-969415-3-7
Baroš, Roman - Meisnerová, Lucie. Angličtina pre všetkých Zv. 3; Pre začiatočníkov a mierne pokročilých.. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-969415-3-4 ISBN 978-80-969415-3-7
Fulghum, Robert. Tretie želanie: Svedok Zv. 2. 2005. ISBN 80-7203-730-7 ISBN 978-80-7203-730-8
Fulghum, Robert. Tretie želanie: Svedok Zv. 3. 2005. ISBN 80-7203-730-7 ISBN 978-80-7203-730-8
Fulghum, Robert. Tretie želanie: Svedok Zv. 4. 2005. ISBN 80-7203-730-7 ISBN 978-80-7203-730-8
Fulghum, Robert. Tretie želanie: Svedok Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-7203-730-7 ISBN 978-80-7203-730-8
Bazovský, Ján - Lejko, Peter. Milenky z ocele. Ružomberok : EPOS, s.r.o., 2008. ISBN 80-89191-58-4 ISBN 978-80-89191-58-1
Grey, Christopher. Leonardov tieň Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1365-4
Malachi, Tau - Lapšanský, Jozef. Tajné evanjelium Márie Magdalény. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 80-551-1334-3 ISBN 978-80-551-1334-0
Berry, Steve - Šabek, Igor. Odkaz templárskych rytierov. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1362-3
Sierra, Javier. Templárske brány Zv. 1; Stredoveké tajomstvo čoskoro zmení dejiny. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1261-4 ISBN 978-80-551-1261-9
Cabotová, Meg. Princezná oslavuje Zv. 1; Vianoce vo svete, sladkých šestnásť. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1264-9 ISBN 978-80-551-1264-0
McCombieová, Karen - Fürješová, Valéria. Dosť dobrá otrava. Bratislava : Fragment, 2007. ISBN 80-8089-019-6 ISBN 978-80-8089-019-3
Hradecká, Lýdia. Varíme vo fritéze Zv. 1. Bratislava : Vydavateľstvo Tibor Hradecký, 2007. ISBN 80-85256-43-6 ISBN 978-80-85256-43-7
. Oddelená strava Zv. 1; Od 10 do 30 minút. Bratislava : Svojtka&Co. s.r.o, 2008. ISBN 80-89246-09-5 ISBN 978-80-89246-09-0
. Pečenie Zv. 1; Od 10 do 30 minút. Bratislava : Svojtka&Co. s.r.o, 2008. ISBN 80-89246-08-7 ISBN 978-80-89246-08-3
. Slovensko-maďarský / Maďarsko-slovenský elektronický slovník; Szótar. Bratislava : Qnell s.r.o., 2006. ISBN 80-969627-9-5 ISBN 978-80-969627-9-2
May, Rollo. Láska a vôľa Zv. 2. 2005. ISBN 80-551-0987-7 ISBN 978-80-551-0987-9
May, Rollo. Láska a vôľa Zv. 3. 2005. ISBN 80-551-0987-7 ISBN 978-80-551-0987-9
May, Rollo. Láska a vôľa Zv. 4. 2005. ISBN 80-551-0987-7 ISBN 978-80-551-0987-9
May, Rollo. Láska a vôľa Zv. 5. 2005. ISBN 80-551-0987-7 ISBN 978-80-551-0987-9
May, Rollo. Láska a vôľa Zv. 6. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-0987-7 ISBN 978-80-551-0987-9
McClure, Ken. Ako bodá škorpión Zv. 2. 1996. ISBN 80-7136-046-5 ISBN 978-80-7136-046-9
McClure, Ken. Ako bodá škorpión Zv. 3. 1996. ISBN 80-7136-046-5 ISBN 978-80-7136-046-9
McClure, Ken. Ako bodá škorpión Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1996. ISBN 80-7136-046-5 ISBN 978-80-7136-046-9
Steelová, Danielle. Debutantky Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1360-9
Nagyová-Džerengová, Petra - Dolanská, Jana. Pozri sa na seba. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1364-7
Smith, Scott - Makovický, Igor. Ruiny. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1369-2
Gemmell, David - Šabek, Igor. Trója 2; Štít hromu. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8085-221-4
Kalný, Slavo - Lejko, Peter. Odpísaní..... Bratislava : Fortuna Print, 2008. ISBN 80-89144-68-3 ISBN 978-80-89144-68-6
Starbird, Margaret - Tinajová, Oľga. Mária Magdaléna bohyňa z evanjelií; Hľadanie svätej ženy. Bratislava : Remedium, 2007. ISBN 80-89230-17-2 ISBN 978-80-89230-17-4
Dán, Dominik. Sára Zv. 1. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2006. ISBN 80-8085-207-3 ISBN 978-80-8085-207-8
Brasharesová, Ann. Klub putovných džínsov - zázračné džínsy Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1406-4
Patersonová, Katherine - Fürješová, Valéria. Most do krajiny Terabithia. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1392-0
Vujity, Tvrtko - Lapšanský, Jozef. (Ne)obmedzený diktátor; ďalšie príbehy z pekla. Veľký Meder : Talentum, s.r.o., 2008. ISBN 80-88979-18-8 ISBN 978-80-88979-18-0
Stendhal, Henri - Drotárová, Beáta. Červený a čierny. Bratislava : Petit Press, a. s., 2007.
Brasharesová, Ann. Klub putovných džínsov - búrlivé leto Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1271-1 ISBN 978-80-551-1271-8
Hallon, Pavol - Cibula, Peter. Čo sa zverolekárovi naozaj stalo; (Príbehy z praxe). Zohor : Kníhtlač Gerthofer, 2007.
. Alibaba - Sezam otvor sa!. Bratislava : VideoRec spol. s.r.o.,, 2007.
. Alibaba a piráti. Bratislava : VideoRec spol. s.r.o.,, 2007.
. Alibaba - Slnečná princezná. Bratislava : VideoRec spol. s.r.o.,, 2007.
Cornwellová, Patricia - Ištoková, Ingrid. Čierna listina. Bratislava : Ikar, 2007.
Poncová, Svatava. Rodinná hrnčeková kuchárka Zv. 2. 2005. ISBN 80-8064-243-5 ISBN 978-80-8064-243-3
Poncová, Svatava. Rodinná hrnčeková kuchárka Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-8064-243-5 ISBN 978-80-8064-243-3
Croissant, Jo Jo. Kňažstvo ženy Zv. 2; alebo kňazstvo srdca. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1994. ISBN 80-85310-42-2 ISBN 978-80-85310-42-9
McCulloughová, Colleen - Šabek, Igor. Caesar 5. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 80-7118-778-X ISBN 978-80-7118-778-3
Hünermann, Wilhelm - Lejko, Peter. Klement Mária Hofbauer; Muž viery a nádeje. Bratislava : Lúč, 2007.
Tolstoj, Lev Nikolajevič - Zimková, Milka. Vášnivé novely. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2007. ISBN 80-7145-803-1 ISBN 978-80-7145-803-6
Briusov, Valerij - Lejko, Peter. Posledné stránky denníka. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1105-7 ISBN 978-80-551-1105-6
Steelová, Danielle - Drotárová, Beáta. Západ slnka v St. Tropez. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-0837-4 ISBN 978-80-551-0837-7
Paunggerová, Johanna. Život podľa Luny Zv. 1; Lunárny lexikón. Bratislava : Ikar, 2001. ISBN 80-551-0118-3 ISBN 978-80-551-0118-7
Zuchniewicz, Pawel. Zázraky Jána Pavla II. Zv. 1. Trnava : Dobrá kniha, 2006. ISBN 80-7141-531-6 ISBN 978-80-7141-531-2
Hromník, Milan. Sila veriacich žien a matiek Zv. 1. Trnava : Dobrá kniha, 2006. ISBN 80-7141-541-3 ISBN 978-80-7141-541-1
Hoferová, Klára - Lapšanský, Jozef. Brat Martin. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2007. ISBN 80-7140-250-8 ISBN 978-80-7140-250-3
Antolovič, Josip - Dolanská, Jana. Margita Mária Alacoque; Učeníčka Ježišovho Srdca. Trnava : Dobrá kniha, 2009. ISBN 978-80-7141-555-8
Capella, Anthony - Drotárová, Beáta. Recepty lásky. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1157-X ISBN 978-80-551-1157-5
Brezina, Thomas - Swanová, Ľudmila. Sedem odkazov lúpežných rytierov; Hľadači pokladov. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2007. ISBN 80-10-00956-3 ISBN 978-80-10-00956-5
Klimčík, Ctirad - Lejko, Peter. Klietka hanby. Žilina : Knižné centrum, 2007. ISBN 80-8064-264-8 ISBN 978-80-8064-264-8
Tekelyová, Emma - Tinajová, Oľga. Sláva na splátky. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1222-3 ISBN 978-80-551-1222-0
Willettová, Marcia - Dudičová, Viera. Šum príboja. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2007. ISBN 80-220-1354-4 ISBN 978-80-220-1354-3
Dickens, Charles - Čižmár, Peter. Vianočná koleda. Príhody Olivera Twista. Bratislava : Petit Press, a. s., 2007. ISBN 80-8558-569-3 ISBN 978-80-8558-569-8
Pomajbová, Mária - Tinajová, Oľga. Jarmo vášne. Bošáca : KARUJ, 2008.
Calmanová, Stephanie - Fürješová, Valéria. Spoveď zlej matky. Bratislava : Fragment, 2008. ISBN 80-8089-030-7 ISBN 978-80-8089-030-8
Strelka - Kanková, Kamila Kay - Strelka - Kanková, Kamila Kay. Letenka do sveta. Bratislava : PTK- ECHO SLOVAKIA, s.r.o., 2007. ISBN 80-969072-2-0 ISBN 978-80-969072-2-9
Strelka - Kanková, Kamila Kay - Strelka - Kanková, Kamila Kay. Letenka do minulosti. Bratislava : PTK- ECHO SLOVAKIA, s.r.o., 2007. ISBN 80-88753-14-7 ISBN 978-80-88753-14-8
Strelka - Kanková, Kamila Kay - Strelka - Kanková, Kamila Kay. Letenka za hviezdami. Bratislava : PTK- ECHO SLOVAKIA, s.r.o., 2008.
Strelka - Kanková, Kamila Kay - Strelka - Kanková, Kamila Kay. Letenka do Bratislavy. Bratislava : PTK- ECHO SLOVAKIA, s.r.o., 2007. ISBN 80-88753-15-5 ISBN 978-80-88753-15-5
Quicková, Amanda - Swanová, Ľudmila. Platená spoločníčka. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1145-6 ISBN 978-80-551-1145-2
Gillerová, Katarína - Holubanská Bartovičová, Eva. Ráno neplačem. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2007. ISBN 80-220-1363-3 ISBN 978-80-220-1363-5
Rákay, Anton. Portrét muža zo San Zena Zv. 1. Bratislava : Hajko+Hajková, 2006. ISBN 80-88700-63-9 ISBN 978-80-88700-63-0
Rákay, Anton. Dlhá cesta Zv. 1. Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2005. ISBN 80-8061-206-4 ISBN 978-80-8061-206-1
Rákay, Anton - Tinajová, Oľga. Hriech. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2008. ISBN 80-220-1325-0 ISBN 978-80-220-1325-3
Molitorová, Muška R. - Molitor, Igor. Dievčatko z Krajiny Drakov; Kniha druhá Tajomstvo Legelynu. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1186-3 ISBN 978-80-551-1186-5
Krét, Anton - Zimková, Milka. No a to!. Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov spol.s r. o., 2007. ISBN 80-88735-95-5 ISBN 978-80-88735-95-3
Molitorová, Muška R. - Molitor, Igor. Dievčatko z Krajiny Drakov; Kniha tretia Chrám duchov. Bratislava : Ikar, 2007.
Múdra, Šarlota. Cvičebnica z tyflografiky Zv. 1; I. časť. Levoča : Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči, 2007.
Halásová, Eva. Cvičebnica z tyflografiky Zv. 1; II. časť. Levoča : Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči, 2007.
Dostojevskij, Fiodor Michajlovič - Dolanská, Jana. Zločin a trest. Bratislava : Petit Press, a. s., 2007. ISBN 80-85585-73-1 ISBN 978-80-85585-73-5
MacDonaldová, Patricia - Fürješová, Valéria. Podozrivé okolnosti. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 2007. ISBN 80-220-1359-5 ISBN 978-80-220-1359-8
Piško, Rasťo - Piško, Rasťo. Dejiny Kvasenej kapusty. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007.
Tomanová, Miroslava - Toman, Jozef. Sokrates; hľadač blaženosti. Bratislava : Tatran, 2007.
Gerritsenová, Tess - Swanová, Ľudmila. Hriešnik. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1191-X ISBN 978-80-551-1191-9
Grice, Noreen. Touch the Sun Zv. 1; (Dotkni sa Slnka). Washington : Joseph Henry Press, 2005.
Beyer, Ferdinand. Přípravná škola a hry klavírní Zv. 1; Op. 101. Praha : Hudební oddelení STK,
Beyer, Ferdinand. Přípravná škola a hry klavírní Zv. 2; Op. 101. Praha : Hudební oddelení STK,
Drtina, Jan. Prúvodce nevidomého hudebníka Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1986.
Drtina, Jan. Prúvodce nevidomého hudebníka Zv. 2. Praha : Hudební oddelení STK, 1986.
Geary, Nancy - Selecká, Nora. Dom nad oceánom. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 2007. ISBN 80-220-1391-9 ISBN 978-80-220-1391-8
Connelly, Michael - Čižmár, Peter. Posledná šanca. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2007. ISBN 80-8085-050-X ISBN 978-80-8085-050-0
Bernadič, Ján - Tinajová, Oľga. Božie deti 2. Košice : TypoPress, 2008. ISBN 80-89089-15-1 ISBN 978-80-89089-15-4
Bernadič, Ján - Tinajová, Oľga. Božie deti 5. Košice : TypoPress, 2008. ISBN 80-89089-27-5 ISBN 978-80-89089-27-7
Maheshwarananda, Paramhans. Systém Joga v dennom živote/Paramhans svámi Mahéšvaránanda Zv. 2; Harmónia tela, mysle a duše.. 2000.
Maheshwarananda, Paramhans. Systém Joga v dennom živote/Paramhans svámi Mahéšvaránanda Zv. 3; Harmónia tela, mysle a duše.. 2000.
Maheshwarananda, Paramhans. Systém Joga v dennom živote/Paramhans svámi Mahéšvaránanda Zv. 4; Harmónia tela, mysle a duše.. 2000.
Maheshwarananda, Paramhans. Systém Joga v dennom živote/Paramhans svámi Mahéšvaránanda Zv. 5; Harmónia tela, mysle a duše.. 2000.
Maheshwarananda, Paramhans. Systém Joga v dennom živote/Paramhans svámi Mahéšvaránanda Zv. 6; Harmónia tela, mysle a duše.. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2000.
L'Homme, Erik. Hviezdna kniha 2 Zv. 2; Pán Ša. 2005. ISBN 80-8046-304-2 ISBN 978-80-8046-304-5
L'Homme, Erik. Hviezdna kniha 2 Zv. 3; Pán Ša. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-8046-304-2 ISBN 978-80-8046-304-5
Varigová, Andrianna. Rozprávky do postieľky Zv. 2; 53 rozprávok pre sladké sníčky. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), ISBN 80-969313-5-0 ISBN 978-80-969313-5-4
Byngová, Georgia. Malá čarodejka Molly zastaví svet Zv. 2. 2005. ISBN 80-89153-26-7 ISBN 978-80-89153-26-8
Byngová, Georgia. Malá čarodejka Molly zastaví svet Zv. 3. 2005. ISBN 80-89153-26-7 ISBN 978-80-89153-26-8
Byngová, Georgia. Malá čarodejka Molly zastaví svet Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-89153-26-7 ISBN 978-80-89153-26-8
Obermannová, Irena - Krišková, Jitka. Nevešajte sa. Bratislava : Motýľ, 2007. ISBN 80-89199-35-6 ISBN 978-80-89199-35-8
Vášáryová, Magda - Dolanská, Jana. Buďme poriadni; Ak nevieš, ako sa máš správať, správaj sa slušne. Bratislava : Kalligram, 2007. ISBN 80-7149-847-5 ISBN 978-80-7149-847-6
Zrubec, Laco - Tinajová, Oľga. Gýmešský hárem. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1320-3 ISBN 978-80-551-1320-3
Gogoľ, Nikolaj Vasilievič - Fürješová, Valéria. Mŕtve duše. Bratislava : Petit Press, a. s., 2007. ISBN 80-85585-78-2 ISBN 978-80-85585-78-0
Terakowska, Dorota - Krišková, Jitka. Dcéra čarodejníc. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2007. ISBN 80-8085-071-2 ISBN 978-80-8085-071-5
Šimulčíková, Jana - Krišková, Jitka. Kukučie mláďa. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2007. ISBN 80-10-00812-5 ISBN 978-80-10-00812-4
Phillipsová, Susan Elizabeth - Sabolová - Sisáková, Jaroslava. Divoška z Mississipi. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1151-0 ISBN 978-80-551-1151-3
Bradfordová, Barbara Taylor. Nečakané požehnanie Zv. 2. 2005. ISBN 80-220-1346-3 ISBN 978-80-220-1346-8
Bradfordová, Barbara Taylor. Nečakané požehnanie Zv. 3. 2005. ISBN 80-220-1346-3 ISBN 978-80-220-1346-8
Bradfordová, Barbara Taylor. Nečakané požehnanie Zv. 4. 2005. ISBN 80-220-1346-3 ISBN 978-80-220-1346-8
Bradfordová, Barbara Taylor. Nečakané požehnanie Zv. 5. 2005. ISBN 80-220-1346-3 ISBN 978-80-220-1346-8
Bradfordová, Barbara Taylor. Nečakané požehnanie Zv. 6. 2005. ISBN 80-220-1346-3 ISBN 978-80-220-1346-8
Bradfordová, Barbara Taylor. Nečakané požehnanie Zv. 7. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-220-1346-3 ISBN 978-80-220-1346-8
Bukovský, Igor - Lapšanský, Jozef. Návod na prežitie pre muža. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-969571-0-4 ISBN 978-80-969571-0-1
Strelka - Kanková, Kamila Kay - Strelka - Kanková, Kamila Kay. Letenka do sveta. Bratislava : PTK- ECHO SLOVAKIA, s.r.o., 2007. ISBN 80-969072-2-0 ISBN 978-80-969072-2-9
Strelka - Kanková, Kamila Kay - Strelka - Kanková, Kamila Kay. Letenka do minulosti. Bratislava : PTK- ECHO SLOVAKIA, s.r.o., 2007. ISBN 80-88753-14-7 ISBN 978-80-88753-14-8
Strelka - Kanková, Kamila Kay - Strelka - Kanková, Kamila Kay. Letenka do Bratislavy. Bratislava : PTK- ECHO SLOVAKIA, s.r.o., 2007. ISBN 80-88753-15-5 ISBN 978-80-88753-15-5
Filan, Boris - Dolanská, Jana. Wewerka. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2007. ISBN 80-8085-118-2 ISBN 978-80-8085-118-7
Rigby, Robert - Sýkora, Pavel. GÓÓÓL! Každý sen má svoj začiatok. Bratislava : Columbus, 2007. ISBN 80-7136-115-1 ISBN 978-80-7136-115-2
Martinová, Kat - Drotárová, Beáta. Vojvodkynin náhrdelník. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1417-0
Martinová, Kat - Drotárová, Beáta. Diablov náhrdelník. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1373-9
Setterfieldová, Diane - Selecká, Nora. Trinásty príbeh. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1426-2
Harris, Thomas - Makovický, Igor. Hannibal; Zrodenie zla. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1415-6
Sholesová, Lynn - Moore, Joe. Posledné tajomstvo. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1375-3
Calmanová, Stephanie - Dolanská, Jana. Spoveď nemožnej matky. Bratislava : Fragment, 2007. ISBN 978-80-8089-075-9
Bowker, David. Mŕtvoly sa nerátajú Zv. 1. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 2007. ISBN 978-80-220-1401-4
Kellerová, Claudia - Drotárová, Beáta. Láska, to je ilúzia. Bratislava : Regent, spol. s r.o., 2007. ISBN 80-88904-48-X ISBN 978-80-88904-48-9
Gulik, Robert van. Fantóm chrámu Zv. 1. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2007. ISBN 978-80-220-1404-5
Monsigny, Jacqueline - Drotárová, Beáta. Rebelka Bianka. Senica : Arkus, 2008. ISBN 80-88822-83-1 ISBN 978-80-88822-83-7
Baloghová, Mary. Bál v Schofield Parku Zv. 1. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2007. ISBN 978-80-220-1412-0
Gerritsenová, Tess - Turčanová, Katarína. Dvojníčka. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1269-X ISBN 978-80-551-1269-5
Eversz, Robert - Krišková, Jitka. Upáliť Gretu Garbo. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 2008. ISBN 978-80-220-1402-1
Heyerová, Georgette. Zanovitá vdova Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1376-0
Izakovič, Ivan - Čižmár, Peter. Zachráňte mi syna. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1418-7
Perniš, Jaroslav. Slzy mocných Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1419-4
Christopher, Paul. Michelangelov zápisník Zv. 1. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2007. ISBN 978-80-220-1400-7
Goldberg, Leonard S.. Vírus Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2007.
Grangé, Jean-Christophe - Makovický, Igor. Ríša vlkov. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1440-8
Deverauxová, Jude. Výlet Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1407-1
Ungerová, Lisa - Turčanová, Katarína. Pekné lži. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1398-2
Bočkayová - Vaseková, Renáta. Tajomstvo víchrice Zv. 1. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2007.
Spanogle, Joshua - Šabek, Igor. Izolačka. Bratislava : Ikar, 2009. ISBN 978-80-551-1363-0
Filan, Boris - Cibula, Peter. Tam tam plus. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1410-1
Wilhelm, Andreas - Šabek, Igor. Projekt Babylon. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1409-5
Byngová, Georgia. Malá Molly cestuje v čase Zv. 1. Bratislava : Aktuell, 2006. ISBN 80-89153-38-0 ISBN 978-80-89153-38-1
Poľakov, Jurij - Šabek, Igor. Kozľa v mlieku. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8085-219-1
Janota, Igor - Selecká, Nora. Oprášené historky zo starej Bratislavy. Bratislava : Vydavateľstvo PT, 2008. ISBN 80-89218-27-X ISBN 978-80-89218-27-1
Hofmannová, Corinne - Dolanská, Jana. Návrat z Afriky. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1468-2
Hofmannová, Corinne - Dolanská, Jana. Biela Masajka. Bratislava : Ikar, 2008.
Bowles, Paul. Chránenci neba Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1499-6
Nevis, Ben - Makovický, Igor. Tajomstvo kaňonu duchov 53. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-10-01137-7
Quinnová, Julia - Drotárová, Beáta. Spaľujúca vášeň. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1265-7 ISBN 978-80-551-1265-7
. Rocepo na pomoc učiteľom a školám na Slovensku. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2006. ISBN 80-8045-430-2 ISBN 978-80-8045-430-2
. Nemčina pre všetkých; Pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Bratislava : KAKADU s.r.o., 2007. ISBN 978-80-969482-4-6
. Nemčina v pohode; Spoločenská konverzácia. Bratislava : Hemisféry, 2006. ISBN 80-969476-1-3 ISBN 978-80-969476-1-4
. Němčina pro každého; Pro začátečníky a mírně pokročilé. Bratislava : Hemisféry, 2006. ISBN 80-969476-0-5 ISBN 978-80-969476-0-7
. Angličtina pre všetkých; Pre začiatočníkov i mierne pokročilých. Bratislava : KAKADU s.r.o., 2007. ISBN 978-80-969482-3-9
Kopúnková, Eva. Dolámané krídla mladosti Zv. 1. Trnava : Gabriel Kopúnek - Cleaner, 2008. ISBN 978-80-969655-6-4
Čechov, Anton Pavlovič - Fürješová, Valéria. Poviedky. Bratislava : Petit Press, a. s., 2007. ISBN 80-85585-93-6 ISBN 978-80-85585-93-3
Zafón, Carlos Ruiz - Čižmár, Peter. Tieň vetra. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1178-2 ISBN 978-80-551-1178-0
Zafón, Carlos Ruiz. Tieň vetra Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2005. ISBN 80-551-1178-2 ISBN 978-80-551-1178-0
Zafón, Carlos Ruiz. Tieň vetra Zv. 2. 2005. ISBN 80-551-1178-2 ISBN 978-80-551-1178-0
Zafón, Carlos Ruiz. Tieň vetra Zv. 3. 2005. ISBN 80-551-1178-2 ISBN 978-80-551-1178-0
Zafón, Carlos Ruiz. Tieň vetra Zv. 4. 2005. ISBN 80-551-1178-2 ISBN 978-80-551-1178-0
Zafón, Carlos Ruiz. Tieň vetra Zv. 5. 2005. ISBN 80-551-1178-2 ISBN 978-80-551-1178-0
Zafón, Carlos Ruiz. Tieň vetra Zv. 6. 2005. ISBN 80-551-1178-2 ISBN 978-80-551-1178-0
Zafón, Carlos Ruiz. Tieň vetra Zv. 7. 2005. ISBN 80-551-1178-2 ISBN 978-80-551-1178-0
Zafón, Carlos Ruiz. Tieň vetra Zv. 8. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-1178-2 ISBN 978-80-551-1178-0
Fieldingová, Joy - Drotárová, Beáta. Uteč, Jane. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-7118-057-2 ISBN 978-80-7118-057-9
Oleár, Miroslav - Tinajová, Oľga. Pomstitelia z Čorštýna. Martin : Matica Slovenská s. r. o., 2007. ISBN 80-89208-34-7 ISBN 978-80-89208-34-0
Brennan, Herbie - Šabek, Igor. Tajomstvo Atlantídy. Bratislava : Remedium, 2008. ISBN 978-80-89230-19-8
. Ovocné dobroty Zv. 1. Bratislava : Tibor Hradecký, 2008. ISBN 80-85256-56-8 ISBN 978-80-85256-56-7
Baránek, Tomáš - Slovák, Peter. Ako zbaliť ženu; Praktická príručka technológie lovu. Bratislava : Fragment, 2009. ISBN 978-80-8089-070-4
Rubenfeld, Jed - Čižmár, Peter. Analýza vraždy. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1478-1
Jacq, Christian - Šabek, Igor. Mozart 1; Veľký mág. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1342-5
Jacq, Christian - Šabek, Igor. Mozart 2; Syn svetla. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1343-2
KNISTER. Čarodejnica Lilli v škole Zv. 1. Bratislava : Príroda, 2008.
KNISTER. Čarodejnica Lilli čaruje Zv. 1. Bratislava : Príroda, 2008. ISBN 978-80-07-01563-0
. Biblické príbehy 1. Bratislava : Štúdio Nádej, 2007.
. Naozaj Sen?; byť alebo mať. Bratislava : Štúdio Nádej, 2007.
Kállay, Karol - Lejko, Peter. Potulky životom. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1201-0 ISBN 978-80-551-1201-5
Matuška, Peter J.. Jasno vo svedomí a pokoj v duši Zv. 2; Príručka k teórii a praxi svätej spovede. 2003. ISBN 80-968976-5-9 ISBN 978-80-968976-5-0
Matuška, Peter J.. Jasno vo svedomí a pokoj v duši Zv. 3; Príručka k teórii a praxi svätej spovede. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2003. ISBN 80-968976-5-9 ISBN 978-80-968976-5-0
Moravčík, Štefan. Povesti o slovenských hradoch Zv. 2. 2004. ISBN 80-969221-6-5 ISBN 978-80-969221-6-1
Moravčík, Štefan. Povesti o slovenských hradoch Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2004. ISBN 80-969221-6-5 ISBN 978-80-969221-6-1
Byngová, Georgia. Malá čarodejka Molly Zv. 2. 2004. ISBN 80-89153-12-7 ISBN 978-80-89153-12-1
Byngová, Georgia. Malá čarodejka Molly Zv. 3. 2004. ISBN 80-89153-12-7 ISBN 978-80-89153-12-1
Byngová, Georgia. Malá čarodejka Molly Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2004. ISBN 80-89153-12-7 ISBN 978-80-89153-12-1
Kessler, Liz. Tajomstvo Emily Windsnapovej Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-8085-088-7 ISBN 978-80-8085-088-3
. Príď. Banská Bystrica : Kresťanské spoločenstvo Milosť, 2004.
. Príď. Banská Bystrica : Kresťanské spoločenstvo Milosť, 2004.
. Emmanuel. Banská Bystrica : Kresťanské spoločenstvo Milosť, 2006.
. Kalich pravdy; Ježiš príde, chápeš to?. Banská Bystrica : Kresťanské spoločenstvo Milosť,
. Tvorca zázrakov. Banská Bystrica : Kresťanské spoločenstvo Milosť, 2007.
. Slovenská keramika dnes; 5. trienále súčasnej slovenskej keramiky. Bratislava : Orman, 2007.
Snopko, Ladislav. Málo bolo Havla. Bratislava : Orman, 2006.
Irving, John. Hotel New Hampshire Zv. 2. 2005. ISBN 80-551-0763-7 ISBN 978-80-551-0763-9
Irving, John. Hotel New Hampshire Zv. 3. 2005. ISBN 80-551-0763-7 ISBN 978-80-551-0763-9
Irving, John. Hotel New Hampshire Zv. 4. 2005. ISBN 80-551-0763-7 ISBN 978-80-551-0763-9
Irving, John. Hotel New Hampshire Zv. 5. 2005. ISBN 80-551-0763-7 ISBN 978-80-551-0763-9
Irving, John. Hotel New Hampshire Zv. 6. 2005. ISBN 80-551-0763-7 ISBN 978-80-551-0763-9
Irving, John. Hotel New Hampshire Zv. 7. 2005. ISBN 80-551-0763-7 ISBN 978-80-551-0763-9
Irving, John. Hotel New Hampshire Zv. 8. 2005. ISBN 80-551-0763-7 ISBN 978-80-551-0763-9
Irving, John. Hotel New Hampshire Zv. 9. 2005. ISBN 80-551-0763-7 ISBN 978-80-551-0763-9
Irving, John. Hotel New Hampshire Zv. 10. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-0763-7 ISBN 978-80-551-0763-9
. Gaudete in Domino; Výber zo slovenskej sakrálnej hudby. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2007.
Sliacky, Ondrej - Fürješová, Valéria. Panička v líščej koži. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o, 2007. ISBN 80-89208-33-9 ISBN 978-80-89208-33-3
Dahl, Roald - Čižmár, Peter. Môj strýko Osvald. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2007. ISBN 80-220-1357-9 ISBN 978-80-220-1357-4
Čižmár, Peter - Henkel-Waidhoferová, Brigitte Johanna. Záhada hotelového prízraku 51. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2007. ISBN 80-10-00862-1 ISBN 978-80-10-00862-9
Elsaesser-Valarinová, Evelyn - Tinajová, Oľga. Krajina anjelov. Bratislava : Ikar, 2007.
Piško, Rasťo - Piško, Rasťo. Dejiny Kvasenej kapusty. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007.
Ledecký, Vladimír - Lejko, Peter. S dušou tuláka. Banská Bystrica : Beryl s.r.o., 2007. ISBN 80-88832-00-4 ISBN 978-80-88832-00-3
Eldredge, John. Divoký v srdci Zv. 2; Objavovanie tajomstva duše muža. 2005. ISBN 80-968638-3-5 ISBN 978-80-968638-3-9
Eldredge, John. Divoký v srdci Zv. 3; Objavovanie tajomstva duše muža. 2005. ISBN 80-968638-3-5 ISBN 978-80-968638-3-9
Eldredge, John. Divoký v srdci Zv. 4; Objavovanie tajomstva duše muža. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-968638-3-5 ISBN 978-80-968638-3-9
Orwell, George. Nad vodu a chytiť dych Zv. 2. 2005. ISBN 80-551-1166-9 ISBN 978-80-551-1166-7
Orwell, George. Nad vodu a chytiť dych Zv. 3. 2005. ISBN 80-551-1166-9 ISBN 978-80-551-1166-7
Orwell, George. Nad vodu a chytiť dych Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-1166-9 ISBN 978-80-551-1166-7
Kostovová, Elizabeth - Dolanská, Jana. Historička. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1207-X ISBN 978-80-551-1207-7
Maxwell, Ann. Diamantové dedičstvo Zv. 2. 2005. ISBN 80-88993-97-0 ISBN 978-80-88993-97-1
Maxwell, Ann. Diamantové dedičstvo Zv. 3. 2005. ISBN 80-88993-97-0 ISBN 978-80-88993-97-1
Maxwell, Ann. Diamantové dedičstvo Zv. 4. 2005. ISBN 80-88993-97-0 ISBN 978-80-88993-97-1
Maxwell, Ann. Diamantové dedičstvo Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-88993-97-0 ISBN 978-80-88993-97-1
Hammondová, Beate. Dievčenské roky veľkých cisárovien Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-0834-X ISBN 978-80-551-0834-6
Krantzová, Judith - Drotárová, Beáta. Šperky Tessy Kentovej. Bratislava : Remedium, 2007. ISBN 80-85218-88-7 ISBN 978-80-85218-88-6
Lewis, Clive Staples. Lev, šatník a čarodejnica - Kroniky Narnie2 Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-7145-271-8 ISBN 978-80-7145-271-3
Lewis, Clive Staples. Kôň a jeho chlapec - Kroniky Narnie 3 Zv. 2. 2005. ISBN 80-7145-388-9 ISBN 978-80-7145-388-8
Lewis, Clive Staples. Kôň a jeho chlapec - Kroniky Narnie 3 Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-7145-388-9 ISBN 978-80-7145-388-8
Keleová - Vasilková, Táňa - Dolanská, Jana. Ja a on. Bratislava : Ikar, 2007.
Christie, Agatha - Turčanová, Katarína. Nemezis. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2007. ISBN 80-220-1348-X ISBN 978-80-220-1348-2
Blytonová, Enid - Turčanová, Katarína. Údolie pokladov. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2007. ISBN 80-10-00799-4 ISBN 978-80-10-00799-8
Lewis, Clive Staples. Dobrodružstvá lode Ranný pútnik - Kroniky Narnie 5 Zv. 2. 2006. ISBN 80-7145-603-9 ISBN 978-80-7145-603-2
Lewis, Clive Staples. Dobrodružstvá lode Ranný pútnik - Kroniky Narnie 5 Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-7145-603-9 ISBN 978-80-7145-603-2
Lewis, Clive Staples. Strieborná stolička - Kroniky Narnie 6 Zv. 2. 2006. ISBN 80-8085-072-0 ISBN 978-80-8085-072-2
Lewis, Clive Staples. Strieborná stolička - Kroniky Narnie 6 Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-8085-072-0 ISBN 978-80-8085-072-2
Lewis, Clive Staples. Posledný boj - Kroniky Narnie 7 Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-8085-073-9 ISBN 978-80-8085-073-9
Zelinka, Milan. Príbehy z Karpát Zv. 2. 2005. ISBN 80-220-1351-X ISBN 978-80-220-1351-2
Zelinka, Milan. Príbehy z Karpát Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-220-1351-X ISBN 978-80-220-1351-2
Evansova Porterová, Margaret. Jubilejný rok Zv. 2. 2006. ISBN 80-551-1146-4 ISBN 978-80-551-1146-9
Evansova Porterová, Margaret. Jubilejný rok Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1146-4 ISBN 978-80-551-1146-9
Steelová, Danielle - Drotárová, Beáta. Dom. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1250-9 ISBN 978-80-551-1250-3
Sheldon, Sidney - Krišková, Jitka. Bojíš sa tmy?. Bratislava : Ikar, 2007.
Harrisová, Joanne - Drotárová, Beáta. Čokoláda. Bratislava : Ikar, 2007.
Poe, Edgar Allan - Swan, Afréd. Poviedky a básne. Bratislava : Petit Press, a. s., 2006.
Dán, Dominik - Lejko, Peter. Beštia. Bratislava : Ikar, 2007.
Lindseyová, Johanna - Drotárová, Beáta. Miluj ma navždy. Bratislava : Ikar, 2007.
Blytonová, Enid - Fürješová, Valéria. Loď vikingov; alebo tajomstvo loďky vo fľaši.. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2007.
Paunggerová, Johanna. Život podľa Luny Zv. 2; Lunárny lexikón. 2001. ISBN 80-551-0118-3 ISBN 978-80-551-0118-7
Paunggerová, Johanna. Život podľa Luny Zv. 3; Lunárny lexikón. 2001. ISBN 80-551-0118-3 ISBN 978-80-551-0118-7
Paunggerová, Johanna. Život podľa Luny Zv. 4; Lunárny lexikón. 2001. ISBN 80-551-0118-3 ISBN 978-80-551-0118-7
Paunggerová, Johanna. Život podľa Luny Zv. 5; Lunárny lexikón. 2001. ISBN 80-551-0118-3 ISBN 978-80-551-0118-7
Paunggerová, Johanna. Život podľa Luny Zv. 6; Lunárny lexikón. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2001. ISBN 80-551-0118-3 ISBN 978-80-551-0118-7
Puzo, Mario - Cibula, Peter. Omerta. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1300-9 ISBN 978-80-551-1300-5
Daniel, Antoine B. - Šabek, Igor. Inkovia 2; Zlato Cuzca. Bratislava : Remedium, 2007. ISBN 80-89230-00-8 ISBN 978-80-89230-00-6
Daniel, Antoine B. - Šabek, Igor. Inkovia 3; Svetlo Machu Picchu. Bratislava : Remedium, 2007. ISBN 80-89230-01-6 ISBN 978-80-89230-01-3
Rúfus, Milan - Valach, Gustáv. Óda na radosť. Banská Bystrica : PRO, 2007. ISBN 978-80-89057-15-3
Rúfus, Milan - Geišberg, Marián. Murárska balada. Banská Bystrica : PRO, 2007. ISBN 978-80-89057-16-0
Luther, Miloslav. Útek do Budína. Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2007.
Hannahová, Kristin - Fürješová, Valéria. Letný ostrov. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1256-8 ISBN 978-80-551-1256-5
Fulmeková, Denisa - Tinajová, Oľga. Dve čiarky nádeje. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1370-8
Higgins-Clarková, Mary. Noc mi dáva moc Zv. 2. 2006. ISBN 80-220-1356-0 ISBN 978-80-220-1356-7
Higgins-Clarková, Mary. Noc mi dáva moc Zv. 3. 2006. ISBN 80-220-1356-0 ISBN 978-80-220-1356-7
Higgins-Clarková, Mary. Noc mi dáva moc Zv. 4. 2006. ISBN 80-220-1356-0 ISBN 978-80-220-1356-7
Higgins-Clarková, Mary. Noc mi dáva moc Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-220-1356-0 ISBN 978-80-220-1356-7
Medeirosová, Teresa. Škandalózna noc Zv. 2. 2006. ISBN 80-551-1193-6 ISBN 978-80-551-1193-3
Medeirosová, Teresa. Škandalózna noc Zv. 3. 2006. ISBN 80-551-1193-6 ISBN 978-80-551-1193-3
Medeirosová, Teresa. Škandalózna noc Zv. 4. 2006. ISBN 80-551-1193-6 ISBN 978-80-551-1193-3
Medeirosová, Teresa. Škandalózna noc Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1193-6 ISBN 978-80-551-1193-3
Starbird, Margaret - Tinajová, Oľga. Mária Magdaléna bohyňa z evanjelií; Hľadanie svätej ženy. Bratislava : Remedium, 2007. ISBN 80-89230-17-2 ISBN 978-80-89230-17-4
Nagyová-Džerengová, Petra. Za to mi zaplatíš Zv. 2. 2006. ISBN 80-551-1274-6 ISBN 978-80-551-1274-9
Nagyová-Džerengová, Petra. Za to mi zaplatíš Zv. 3. 2006. ISBN 80-551-1274-6 ISBN 978-80-551-1274-9
Nagyová-Džerengová, Petra. Za to mi zaplatíš Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1274-6 ISBN 978-80-551-1274-9
Zrnek, Jozef - Fürješová, Valéria. Rozprávky o studených a teplých krajoch. Bratislava : Slnce, 2007.
McCombieová, Karen - Fürješová, Valéria. Dosť dobrá otrava. Bratislava : Fragment, 2007. ISBN 80-8089-019-6 ISBN 978-80-8089-019-3
Gerritsenová, Tess - Drotárová, Beáta. Dĺžka života. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1316-5 ISBN 978-80-551-1316-6
Etxebarríová, Lucía - Fürješová, Valéria. Láska, zvedavosť, Prozac a pochybnosti. Bratislava : Belimex, s.r.o., 2007. ISBN 80-89083-98-6 ISBN 978-80-89083-98-5
Silva, José Maria Sanchez. Marcelinova veľká cesta Zv. 1; Španielska legenda. Bratislava : Serafín, 2008. ISBN 80-85310-07-4 ISBN 978-80-85310-07-8
Miller, Larry - Tinajová, Oľga. Vitamín C pre dušu. Bratislava : Motýľ, 2008. ISBN 80-88978-26-2 ISBN 978-80-88978-26-8
Miller, Larry - Tinajová, Oľga. Vitamín C (nie len) pre dušu muža. Bratislava : Motýľ, 2008. ISBN 80-88775-81-7 ISBN 978-80-88775-81-2
Miller, Larry - Millerová, Kathy C.. Vitamín C od Boha. Bratislava : Motýľ, 2008. ISBN 80-88775-40-X ISBN 978-80-88775-40-9
Scott, Walter. Edinburské väzenie Zv. 2. 1977.
James, Henry - Drotárová, Beáta. Portrét dámy. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2008. ISBN 80-220-0296-8 ISBN 978-80-220-0296-7
Gashiová, Hanife. Ty si moja bolesť Zv. 2; Vražda v mene cti v Nemecku. 2006. ISBN 80-551-1108-1 ISBN 978-80-551-1108-7
Gashiová, Hanife. Ty si moja bolesť Zv. 3; Vražda v mene cti v Nemecku. 2006. ISBN 80-551-1108-1 ISBN 978-80-551-1108-7
Gashiová, Hanife. Ty si moja bolesť Zv. 4; Vražda v mene cti v Nemecku. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1108-1 ISBN 978-80-551-1108-7
Studenková, Zdena. Nové recepty Zv. 2; So štipkou hereckého korenia. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1290-8 ISBN 978-80-551-1290-9
Lindseyová, Johanna. Až naveky Zv. 2. 2006. ISBN 80-551-1211-8 ISBN 978-80-551-1211-4
Lindseyová, Johanna. Až naveky Zv. 3. 2006. ISBN 80-551-1211-8 ISBN 978-80-551-1211-4
Lindseyová, Johanna. Až naveky Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1211-8 ISBN 978-80-551-1211-4
L'Amour, Luis. Zakliaty kaňon Zv. 2. 2003. ISBN 80-220-1260-2 ISBN 978-80-220-1260-7
L'Amour, Luis. Zakliaty kaňon Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2003. ISBN 80-220-1260-2 ISBN 978-80-220-1260-7
Manfredi, Valerio Massimo - Šabek, Igor. Posledná légia. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2007. ISBN 80-8085-162-X ISBN 978-80-8085-162-0
White, Michael - Krišková, Jitka. Equinox. Bratislava : Eastone Books, 2007. ISBN 80-89217-16-8 ISBN 978-80-89217-16-8
Löhr, Robert. Šachový automat Zv. 2. 2006. ISBN 80-551-1238-X ISBN 978-80-551-1238-1
Löhr, Robert. Šachový automat Zv. 3. 2006. ISBN 80-551-1238-X ISBN 978-80-551-1238-1
Löhr, Robert. Šachový automat Zv. 4. 2006. ISBN 80-551-1238-X ISBN 978-80-551-1238-1
Löhr, Robert. Šachový automat Zv. 5. 2006. ISBN 80-551-1238-X ISBN 978-80-551-1238-1
Löhr, Robert. Šachový automat Zv. 6. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1238-X ISBN 978-80-551-1238-1
Hviezdoslav, Pavol Országh - Lejko, Peter. Hájnikova žena. Krvavé sonety. Bratislava : Petit Press, a. s., 2007.
Silva, Daniel. Agent z Mossadu Zv. 2. 2006. ISBN 80-220-1362-5 ISBN 978-80-220-1362-8
Silva, Daniel. Agent z Mossadu Zv. 3. 2006. ISBN 80-220-1362-5 ISBN 978-80-220-1362-8
Silva, Daniel. Agent z Mossadu Zv. 4. 2006. ISBN 80-220-1362-5 ISBN 978-80-220-1362-8
Silva, Daniel. Agent z Mossadu Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-220-1362-5 ISBN 978-80-220-1362-8
Chovan, Milan Igor. Ružový grúň Zv. 2. 2005. ISBN 80-89191-41-X ISBN 978-80-89191-41-3
Chovan, Milan Igor. Ružový grúň Zv. 3. 2005. ISBN 80-89191-41-X ISBN 978-80-89191-41-3
Chovan, Milan Igor. Ružový grúň Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-89191-41-X ISBN 978-80-89191-41-3
Makovický, Igor - Sonnleitner, Marco. Záhada močiarneho postrachu 52. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2007. ISBN 80-10-01078-2 ISBN 978-80-10-01078-3
Chovan, Milan Igor. Sokolčianska mladucha Zv. 2. 2006. ISBN 80-89191-57-6 ISBN 978-80-89191-57-4
Chovan, Milan Igor. Sokolčianska mladucha Zv. 3. 2006. ISBN 80-89191-57-6 ISBN 978-80-89191-57-4
Chovan, Milan Igor. Sokolčianska mladucha Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-89191-57-6 ISBN 978-80-89191-57-4
Steelová, Danielle. NeMožné Zv. 2. 2006. ISBN 80-551-1204-5 ISBN 978-80-551-1204-6
Steelová, Danielle. NeMožné Zv. 3. 2006. ISBN 80-551-1204-5 ISBN 978-80-551-1204-6
Steelová, Danielle. NeMožné Zv. 4. 2006. ISBN 80-551-1204-5 ISBN 978-80-551-1204-6
Steelová, Danielle. NeMožné Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1204-5 ISBN 978-80-551-1204-6
Brentano, Clemens. Život Panny Márie Zv. 3; vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej. 2005. ISBN 80-7141-486-7 ISBN 978-80-7141-486-5
Brentano, Clemens. Život Panny Márie Zv. 2; vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej. 2005. ISBN 80-7141-486-7 ISBN 978-80-7141-486-5
Brentano, Clemens. Život Panny Márie Zv. 4; vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-7141-486-7 ISBN 978-80-7141-486-5
Bellemare, Piere. Zločiny v zamate Zv. 2. 2005. ISBN 80-89199-28-3 ISBN 978-80-89199-28-0
Bellemare, Piere. Zločiny v zamate Zv. 3. 2005. ISBN 80-89199-28-3 ISBN 978-80-89199-28-0
Bellemare, Piere. Zločiny v zamate Zv. 4. 2005. ISBN 80-89199-28-3 ISBN 978-80-89199-28-0
Bellemare, Piere. Zločiny v zamate Zv. 5. 2005. ISBN 80-89199-28-3 ISBN 978-80-89199-28-0
Bellemare, Piere. Zločiny v zamate Zv. 6. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-89199-28-3 ISBN 978-80-89199-28-0
Cornwellová, Patricia - Krišková, Jitka. Riziko. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1482-8
Penzler, Otto. Nebezpečné ženy Zv. 1. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 2007. ISBN 978-80-220-1403-8
Coelho, Paulo - Dolanská, Jana. Čarodejnica z Portobella. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1498-9
Musso, Guillaume - Šabek, Igor. Budeš tam?. Bratislava : Ikar, 2009. ISBN 978-80-551-1527-6
Wilsonová, Jacqueline. Diamantky Zv. 1. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2007.
Gerritsenová, Tess. Posledný svedok Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1507-8
MacDonaldová, Patricia. Tajný ctiteľ Zv. 1. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 2007. ISBN 978-80-220-1413-7
Higgins-Clarková, Mary - Krišková, Jitka. Nevracaj sa domov. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 2008. ISBN 978-80-220-1410-6
Dán, Dominik - Makovický, Igor. Cela číslo 17. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8085-355-6
Džibrán, Chalíl. Pútnik Zv. 1; Jeho podobenstvá. Bratislava : GardeniaPublishers, 2008. ISBN 80-85662-46-9 ISBN 978-80-85662-46-7
Smallová, Bertrice - Drotárová, Beáta. Zakázané rozkoše. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1480-4
Schätzing, Frank. Smrť a diabol Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1470-5
Matkin, Maxim E. - Bochňa, Juraj. Mužské interiéry. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2008.
Michaelsová, Fern - Krišková, Jitka. Hej, kočka!. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1493-4
Dán, Dominik. Nehanebné neviniatko Zv. 1. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2005. ISBN 80-8085-049-6 ISBN 978-80-8085-049-4
Jacq, Christian - Šabek, Igor. Mozart 3; Brat ohňa. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1344-9
Perry, Thomas. Tanec za mŕtvych Zv. 1. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 2007. ISBN 978-80-220-1409-0
Blytonová, Enid - Turčanová, Katarína. Tajomná lagúna. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-10-01252-7
Greenová, Julia. Rozhodnem sa sama.... Zv. 1. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-10-01176-6
Gulik, Robert van - Makovický, Igor. Sudca Ti. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 2008. ISBN 80-220-1299-8 ISBN 978-80-220-1299-7
Bush, Wilhelm. Ježiš náš osud Zv. 2. 1993.
Bush, Wilhelm. Ježiš náš osud Zv. 3. 1993.
Bush, Wilhelm. Ježiš náš osud Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1993.
Birdsallová, Jeanne. Penderwickovci Zv. 2. 2006. ISBN 80-551-1239-8 ISBN 978-80-551-1239-8
Birdsallová, Jeanne. Penderwickovci Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1239-8 ISBN 978-80-551-1239-8
Heyerová, Georgette. Láska a vzdor Zv. 2. 2006. ISBN 80-551-1206-1 ISBN 978-80-551-1206-0
Heyerová, Georgette. Láska a vzdor Zv. 3. 2006. ISBN 80-551-1206-1 ISBN 978-80-551-1206-0
Heyerová, Georgette. Láska a vzdor Zv. 4. 2006. ISBN 80-551-1206-1 ISBN 978-80-551-1206-0
Heyerová, Georgette. Láska a vzdor Zv. 5. 2006. ISBN 80-551-1206-1 ISBN 978-80-551-1206-0
Heyerová, Georgette. Láska a vzdor Zv. 6. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1206-1 ISBN 978-80-551-1206-0
Brezina, Thomas. Počuj, tebe preskočilo?! Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-8089-006-4 ISBN 978-80-8089-006-3
Lindseyová, Johanna. Škandalózne manželstvo Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1550-4
Taylor, Greg - Lapšanský, Jozef. Šalamúnov kľúč; Sprievodca budúcim bestsellerom Dana Browna. Bratislava : Eastone Books, 2006. ISBN 80-89217-10-9 ISBN 978-80-89217-10-6
Hoferová, Klára - Lapšanský, Jozef. Brat Martin. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2007.
Caldwell, Ian - Thomason, Dustin. Pravidlo štyroch. Bratislava : Ikar, 2007.
Krentzová, Jayne Ann - Selecká, Nora. Odvaha na pravdu. Bratislava : Ikar, 2007.
Hohlbein, Wolfgang - Sýkora, Pavel. V údolí obrov. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2007.
Smith, Scott - Makovický, Igor. Ruiny. Bratislava : Ikar, 2007.
Schätzing, Frank - Čižmár, Peter. Pomsta oceána. Bratislava : Ikar, 2007.
. Moja prvá čítanka Zv. 1. Bratislava : Matys, 2007. ISBN 80-89147-28-3 ISBN 978-80-89147-28-1
Ludwig, Mario - Gebhardt, Harald. 55 najnebezpečnejších zvierat sveta Zv. 1. Bratislava : Fortuna Libri, 2007. ISBN 80-8924-478-5 ISBN 978-80-8924-478-2
Izakovič, Ivan - Lejko, Peter. Biskup a kráľ. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 80-551-0855-2 ISBN 978-80-551-0855-1
Horecká, Jana. Varíme deťom Zv. 1. Žilina : Knižné centrum, 1998. ISBN 80-88723-73-6 ISBN 978-80-88723-73-8
Žurman, Alexandr. Guláše a ich príbuzní Zv. 1; 1 + 180 receptov. Bratislava : Vydavateľstvo Tibor Hradecký, 1996. ISBN 80-85256-19-3 ISBN 978-80-85256-19-2
Makovický, Igor - Nevis, Ben. Tajomstvo pokladu mníchov 54. Bratislava : Mladé letá, 2008.
Bradfordová, Barbara Taylor - Drotárová, Beáta. Dynastia. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 2009. ISBN 80-220-1416-8 ISBN 978-80-220-1416-8
Solčanská, Martina. Aprílové dievča Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2007.
Keleová - Vasilková, Táňa - Dolanská, Jana. Dúhový most. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1549-8
Bass, Jefferson - Makovický, Igor. Svedectvo kostí. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2007.
Ehrman, Bart D.. Stratené evanjelium Judáša Iškariotského Zv. 1; Nový pohľad na zradcu a zradeného. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1529-0
Manfredi, Valerio Massimo - Šabek, Igor. Ríša drakov. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8085-274-0
King, Stephen. Mobil Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1411-8
Hellerová, Zoe - Drotárová, Beáta. Zápisky o škandále. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1520-7
Longová, Kate. Príručka zlej matky Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1496-5
Grisham, John - Čižmár, Peter. Nevinný. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1484-2
Vargas, Fred - Šabek, Igor. Muž naruby. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8085-257-3
Picoultová, Jodi. Desiaty kruh Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2009. ISBN 978-80-551-1395-1
Brasharesová, Ann. Klub putovných džínsov - prvé lásky Zv. 2; Prvé lásky. 2006. ISBN 80-551-1246-0 ISBN 978-80-551-1246-6
Brasharesová, Ann. Klub putovných džínsov - prvé lásky Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1246-0 ISBN 978-80-551-1246-6
Brentano, Clemens. Umučenie Pána Ježiša Zv. 2; vo videniach Anny Kataríny Emmerichovej. 2004. ISBN 80-7141-451-4 ISBN 978-80-7141-451-3
Brentano, Clemens. Umučenie Pána Ježiša Zv. 3; vo videniach Anny Kataríny Emmerichovej. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2004. ISBN 80-7141-451-4 ISBN 978-80-7141-451-3
Boková, Helena. Šťastie vráť sa k nám Zv. 2. 2006. ISBN 80-89199-44-5 ISBN 978-80-89199-44-0
Boková, Helena. Šťastie vráť sa k nám Zv. 3. 2006. ISBN 80-89199-44-5 ISBN 978-80-89199-44-0
Boková, Helena. Šťastie vráť sa k nám Zv. 4. 2006. ISBN 80-89199-44-5 ISBN 978-80-89199-44-0
Boková, Helena. Šťastie vráť sa k nám Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-89199-44-5 ISBN 978-80-89199-44-0
Monk-Kiddová, Sue - Selecká, Nora. Trón morskej panny. Bratislava : Ikar, 2007.
Gericke, Shane - Drotárová, Beáta. Vražda ako hra. Bratislava : Ikar, 2007.
White, E.B. - Fürješová, Valéria. Šarlotina pavučinka. Bratislava : Fragment, 2007.
Patersonová, Katherine - Fürješová, Valéria. Most do krajiny Terabithia. Bratislava : Ikar, 2007.
Keleová - Vasilková, Táňa - Dolanská, Jana. Modrý dom. Bratislava : Ikar, 2007.
Evansova Porterová, Margaret. Sladká levanduľa Zv. 2. 2006. ISBN 80-551-1255-X ISBN 978-80-551-1255-8
Evansova Porterová, Margaret. Sladká levanduľa Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1255-X ISBN 978-80-551-1255-8
Turgenev, Ivan Sergejevič - Fürješová, Valéria. Otcovia a deti. Nešťastnica a iné. Bratislava : Tatran, 2008.
Wolf-Mednyánszky, Andy - Lapšanský, Jozef. Putovanie za kameňom mudrcov; 2500 kilometrov do Santiaga de Compostela. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2004. ISBN 80-969273-0-2 ISBN 978-80-969273-0-2
Martinová, Kat - Drotárová, Beáta. Nevestin náhrdelník. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1243-6 ISBN 978-80-551-1243-5
Brezina, Thomas. Baby na zabitie Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-89210-06-6 ISBN 978-80-89210-06-0
Dóorová, J. G.. Priatelia hôr Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-969256-0-1 ISBN 978-80-969256-0-5
Conran, Shirley. Tigrie oči Zv. 2. 1999. ISBN 80-85218-90-9 ISBN 978-80-85218-90-9
Conran, Shirley. Tigrie oči Zv. 3. 1999. ISBN 80-85218-90-9 ISBN 978-80-85218-90-9
Conran, Shirley. Tigrie oči Zv. 4. 1999. ISBN 80-85218-90-9 ISBN 978-80-85218-90-9
Conran, Shirley. Tigrie oči Zv. 5. 1999. ISBN 80-85218-90-9 ISBN 978-80-85218-90-9
Conran, Shirley. Tigrie oči Zv. 6. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1999. ISBN 80-85218-90-9 ISBN 978-80-85218-90-9
Steelová, Danielle. Nebezpeční starí mládenci Zv. 2. 2006. ISBN 80-551-1205-3 ISBN 978-80-551-1205-3
Steelová, Danielle. Nebezpeční starí mládenci Zv. 3. 2006. ISBN 80-551-1205-3 ISBN 978-80-551-1205-3
Steelová, Danielle. Nebezpeční starí mládenci Zv. 4. 2006. ISBN 80-551-1205-3 ISBN 978-80-551-1205-3
Steelová, Danielle. Nebezpeční starí mládenci Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1205-3 ISBN 978-80-551-1205-3
Jerome, Jerome Klapka - Makovický, Igor. Traja muži v člne; (o psovi nehovoriac). Bratislava : Motýľ, 2007. ISBN 80-88775-24-8 ISBN 978-80-88775-24-9
. Duševné vlastníctvo; Dobre treba chrániť. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2007.
Ravluková, Dagmar. Rozprávky pre Zuzanky Zv. 1. Bratislava : Book Book, 2008. ISBN 978-80-969099-4-0
Cabotová, Meg. Typické americké dievča Zv. 2. 2004. ISBN 80-551-0800-5 ISBN 978-80-551-0800-1
Cabotová, Meg. Typické americké dievča Zv. 3. 2004. ISBN 80-551-0800-5 ISBN 978-80-551-0800-1
Cabotová, Meg. Typické americké dievča Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2004. ISBN 80-551-0800-5 ISBN 978-80-551-0800-1
Dóorová, J. G.. Princ Paris a vzdialené kraje Zv. 2. 2006. ISBN 80-969256-4-4 ISBN 978-80-969256-4-3
Dóorová, J. G.. Princ Paris a vzdialené kraje Zv. 3. 2006. ISBN 80-969256-4-4 ISBN 978-80-969256-4-3
Dóorová, J. G.. Princ Paris a vzdialené kraje Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-969256-4-4 ISBN 978-80-969256-4-3
Wilsonová, Jacqueline. Darebáčky Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-8085-172-7 ISBN 978-80-8085-172-9
L'Amour, Luis - Držík, František. Cez púšť do Kalifornie. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2007.
Zbojek, Ján - Lapšanský, Jozef. Šlabikár finančnej gramotnosti; Ako si zariadiť spokojný život. Košice : PACO-FIN s.r.o, 2008. ISBN 978-80-969759-0-7
Ondruš, Rajmund. Keď zlyhajú všetky zmysly Zv. 1; Životný príbeh talianskej medičky Benedetty Bianchi Porrovej. Trnava : Dobrá kniha, 1998. ISBN 80-7141-219-8 ISBN 978-80-7141-219-9
Hünermann, Wilhelm. Žobrák z Granady Zv. 1; Životný príbeh svätého Jána z Boha. Bratislava : Lúč, 2009. ISBN 80-7114-424-X ISBN 978-80-7114-424-3
Dian, Daniel - Judák, Viliam. Každý deň so svätými 2. Trnava : Spolok sv.Vojtecha, 2008. ISBN 978-80-7162-679-4
Rubenfeld, Jed - Čižmár, Peter. Analýza vraždy. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1478-1
. Evanjelický spevník Zv. 1. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1997.
. Evanjelický spevník Zv. 2. 1997.
. Evanjelický spevník Zv. 3. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1997.
Benko, Rudolf. Boss sa vracia Zv. 2. 2004. ISBN 80-88978-98-X ISBN 978-80-88978-98-5
Benko, Rudolf. Boss sa vracia Zv. 3. 2004. ISBN 80-88978-98-X ISBN 978-80-88978-98-5
Benko, Rudolf. Boss sa vracia Zv. 4. 2004. ISBN 80-88978-98-X ISBN 978-80-88978-98-5
Benko, Rudolf. Boss sa vracia Zv. 5. 2004. ISBN 80-88978-98-X ISBN 978-80-88978-98-5
Benko, Rudolf. Boss sa vracia Zv. 6. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2004. ISBN 80-88978-98-X ISBN 978-80-88978-98-5
Vogel, Maja von. Tajomný mobil Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-89109-19-5 ISBN 978-80-89109-19-7
Deverauxová, Jude. Ohnivé dvojča Zv. 2. 2006. ISBN 80-551-1249-5 ISBN 978-80-551-1249-7
Deverauxová, Jude. Ohnivé dvojča Zv. 3. 2006. ISBN 80-551-1249-5 ISBN 978-80-551-1249-7
Deverauxová, Jude. Ohnivé dvojča Zv. 4. 2006. ISBN 80-551-1249-5 ISBN 978-80-551-1249-7
Deverauxová, Jude. Ohnivé dvojča Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1249-5 ISBN 978-80-551-1249-7
Cabotová, Meg. Šokujúce priznanie Zv. 2. 2006. ISBN 80-551-1209-6 ISBN 978-80-551-1209-1
Cabotová, Meg. Šokujúce priznanie Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1209-6 ISBN 978-80-551-1209-1
Dóorová, J. G.. Princ Paris a záhada Rastynovej jaskyne Zv. 2. 2006. ISBN 80-969256-3-6 ISBN 978-80-969256-3-6
Dóorová, J. G.. Princ Paris a záhada Rastynovej jaskyne Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-969256-3-6 ISBN 978-80-969256-3-6
Khady. Zmrzačená Zv. 2. 2006. ISBN 80-551-1262-2 ISBN 978-80-551-1262-6
Khady. Zmrzačená Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1262-2 ISBN 978-80-551-1262-6
. Christmas Zv. 1; Playalong for clarinet 1. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007. ISBN 978-80-8047-867-4
. Showstopers Zv. 1; Playlong for clarinet 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007.
Kellerová, Claudia - Drotárová, Beáta. Láska, to je ilúzia. Bratislava : Regent, spol. s r.o., 2007.
May, Karl - Lejko, Peter. Old Surehand 2. Bratislava : Mladé letá, 2008.
Ihnátková, Natália. Čítanka pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl Zv. 1. Bratislava : Litera, 1996. ISBN 80-85452-47-2 ISBN 978-80-85452-47-1
Ihnátková, Natália. Slovenský jazyk pre 3.-4. ročník stredných škôl Zv. 1. Bratislava : SPN, 2001. ISBN 80-08-03209-X ISBN 978-80-08-03209-4
Ihnátková, Natália. Slovenský jazyk pre 1.-2. ročník stredných škôl Zv. 1. Bratislava : SPN, 2001. ISBN 80-08-03210-3 ISBN 978-80-08-03210-0
Obert, Viliam. Literatúra pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl Zv. 1. Bratislava : Litera, 1996.
Hecht, Tomáš. Matematika pre 4. ročník gymnázií a SOŠ Zv. 1; 1. zošit - Postupnosti. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2000. ISBN 80-7158-064-3 ISBN 978-80-7158-064-5
Hecht, Tomáš. Matematika pre 4. ročník gymnázií a SOŠ Zv. 1; 2. zošit - Matematická analýza, Logika. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2000. ISBN 80-7158-298-0 ISBN 978-80-7158-298-4
Hecht, Tomáš. Matematika pre 4. ročník gymnázií a SOŠ Zv. 1; 3. zošit - Pravdepodobnosť, Štatistika. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2000. ISBN 80-7158-314-6 ISBN 978-80-7158-314-1
Hecht, Tomáš. Matematika pre 4. ročník gymnázií a SOŠ Zv. 1; 4. zošit - Zbierka úloh. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2000.
Ihnátková, Natália. Čítanka pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl Zv. 2. 1996. ISBN 80-85452-47-2 ISBN 978-80-85452-47-1
Ihnátková, Natália. Čítanka pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl Zv. 3. 1996. ISBN 80-85452-47-2 ISBN 978-80-85452-47-1
Ihnátková, Natália. Čítanka pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl Zv. 4. 1996. ISBN 80-85452-47-2 ISBN 978-80-85452-47-1
Ihnátková, Natália. Čítanka pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl Zv. 5. 1996. ISBN 80-85452-47-2 ISBN 978-80-85452-47-1
Ihnátková, Natália. Čítanka pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl Zv. 6. 1996. ISBN 80-85452-47-2 ISBN 978-80-85452-47-1
Ihnátková, Natália. Čítanka pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl Zv. 7. 1996. ISBN 80-85452-47-2 ISBN 978-80-85452-47-1
Ihnátková, Natália. Čítanka pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl Zv. 8. 1996. ISBN 80-85452-47-2 ISBN 978-80-85452-47-1
Ihnátková, Natália. Čítanka pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl Zv. 9. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1996. ISBN 80-85452-47-2 ISBN 978-80-85452-47-1
Ihnátková, Natália. Slovenský jazyk pre 1.-2. ročník stredných škôl Zv. 2. 2001. ISBN 80-08-03210-3 ISBN 978-80-08-03210-0
Ihnátková, Natália. Slovenský jazyk pre 1.-2. ročník stredných škôl Zv. 3. 2001. ISBN 80-08-03210-3 ISBN 978-80-08-03210-0
Ihnátková, Natália. Slovenský jazyk pre 1.-2. ročník stredných škôl Zv. 4. 2001. ISBN 80-08-03210-3 ISBN 978-80-08-03210-0
Ihnátková, Natália. Slovenský jazyk pre 1.-2. ročník stredných škôl Zv. 5. 2001. ISBN 80-08-03210-3 ISBN 978-80-08-03210-0
Ihnátková, Natália. Slovenský jazyk pre 1.-2. ročník stredných škôl Zv. 6. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2001. ISBN 80-08-03210-3 ISBN 978-80-08-03210-0
Ihnátková, Natália. Slovenský jazyk pre 3.-4. ročník stredných škôl Zv. 2. 2001. ISBN 80-08-03209-X ISBN 978-80-08-03209-4
Ihnátková, Natália. Slovenský jazyk pre 3.-4. ročník stredných škôl Zv. 3. 2001. ISBN 80-08-03209-X ISBN 978-80-08-03209-4
Ihnátková, Natália. Slovenský jazyk pre 3.-4. ročník stredných škôl Zv. 4. 2001. ISBN 80-08-03209-X ISBN 978-80-08-03209-4
Ihnátková, Natália. Slovenský jazyk pre 3.-4. ročník stredných škôl Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2001. ISBN 80-08-03209-X ISBN 978-80-08-03209-4
Obert, Viliam. Literatúra pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl Zv. 2. 1996.
Obert, Viliam. Literatúra pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl Zv. 3. 1996.
Obert, Viliam. Literatúra pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl Zv. 4. 1996.
Obert, Viliam. Literatúra pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl Zv. 5. 1996.
Obert, Viliam. Literatúra pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl Zv. 6. 1996.
Obert, Viliam. Literatúra pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl Zv. 7. 1996.
Obert, Viliam. Literatúra pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl Zv. 8. 1996.
Obert, Viliam. Literatúra pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl Zv. 9. 1996.
Obert, Viliam. Literatúra pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl Zv. 10. 1996.
Obert, Viliam. Literatúra pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl Zv. 11. 1996.
Obert, Viliam. Literatúra pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl Zv. 12. 1996.
Obert, Viliam. Literatúra pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl Zv. 13. 1996.
Obert, Viliam. Literatúra pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl Zv. 14. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1996.
Hecht, Tomáš. Matematika pre 4. ročník gymnázií a SOŠ Zv. 2; 1. zošit - Postupnosti. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2000. ISBN 80-7158-064-3 ISBN 978-80-7158-064-5
Hecht, Tomáš. Matematika pre 4. ročník gymnázií a SOŠ Zv. 2; 2. zošit - Matematická analýza, Logika. 2000. ISBN 80-7158-298-0 ISBN 978-80-7158-298-4
Hecht, Tomáš. Matematika pre 4. ročník gymnázií a SOŠ Zv. 3; 2. zošit - Matematická analýza, Logika. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2000. ISBN 80-7158-298-0 ISBN 978-80-7158-298-4
Hecht, Tomáš. Matematika pre 4. ročník gymnázií a SOŠ Zv. 2; 3. zošit - Pravdepodobnosť, Štatistika. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2000. ISBN 80-7158-314-6 ISBN 978-80-7158-314-1
Hecht, Tomáš. Matematika pre 4. ročník gymnázií a SOŠ Zv. 2; 4. zošit - Zbierka úloh. 2000.
Hecht, Tomáš. Matematika pre 4. ročník gymnázií a SOŠ Zv. 3; 4. zošit - Zbierka úloh. 2000.
Hecht, Tomáš. Matematika pre 4. ročník gymnázií a SOŠ Zv. 4; 4. zošit - Zbierka úloh. 2000.
Hecht, Tomáš. Matematika pre 4. ročník gymnázií a SOŠ Zv. 5; 4. zošit - Zbierka úloh. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2000.
Steelová, Danielle. Debutantky Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007. ISBN 978-80-551-1360-9
Sholesová, Lynn - Moore, Joe. Posledné tajomstvo. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1375-3
. Hrdinovia a géniovia. Bratislava : Štúdio Nádej, 2007.
. Koráb. Bratislava : Štúdio Nádej, 2007.
Geringerová-Woititzová, Janet - Tinajová, Oľga. Dospelé deti alkoholikov. Bratislava : SOFA, 2008. ISBN 80-85752-50-6 ISBN 978-80-85752-50-2
Tolkien, John Ronald Reuel - Dolanská, Jana. Húrinove deti. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8085-285-6
Haining, Peter - Čižmár, Peter. Lietajúci mágovia; Komicko-fantastické príbehy. Bratislava : MF Slovensko, 2007. ISBN 80-968979-4-2 ISBN 978-80-968979-4-0
Benzoniová, Juliette. Mečom a jedom Zv. 2. 2006. ISBN 80-89230-08-3 ISBN 978-80-89230-08-2
Benzoniová, Juliette. Mečom a jedom Zv. 3. 2006. ISBN 80-89230-08-3 ISBN 978-80-89230-08-2
Benzoniová, Juliette. Mečom a jedom Zv. 4. 2006. ISBN 80-89230-08-3 ISBN 978-80-89230-08-2
Benzoniová, Juliette. Mečom a jedom Zv. 5. 2006. ISBN 80-89230-08-3 ISBN 978-80-89230-08-2
Benzoniová, Juliette. Mečom a jedom Zv. 6. 2006. ISBN 80-89230-08-3 ISBN 978-80-89230-08-2
Benzoniová, Juliette. Mečom a jedom Zv. 7. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-89230-08-3 ISBN 978-80-89230-08-2
. Landscape Ecology in Slovakia; (Krajinná ekológia na Slovensku). Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2007. ISBN 978-80-969801-0-9
. A Szent Korona oltalma alatt; 10 éves a Szent Korona Kórus. Fiľakovo : Plectrum - PhDr. Zorán Ardamica, 2007.
Lindgrenová, Astrid. Emil z Lönnebergy. Bratislava : Provident Financial, s. r. o., 2007.
. Záhada smrtiaceho talizmanu. Bratislava : Orange Slovensko, a. s., 2006.
. Usmej sa, srdiečko 1; (Humorné rozprávky). Košice : Východoslovenská energetika, a. s., 2007.
. Usmej sa, srdiečko 2; (Humorné rozprávky). Košice : Východoslovenská energetika, a. s., 2007.
McFadyen, Cody - Drotárová, Beáta. Muž z temnôt. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1143-X ISBN 978-80-551-1143-8
Cook, Robin - Selecká, Nora. Kríza. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1538-2
Jacq, Christian - Šabek, Igor. Mozart 4; Esetin miláčik. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1387-6
Brat, Roman - Swan, Afréd. Môj anjel sa vie biť. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-10-01326-5
Karpinský, Peter. Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev Zv. 1. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-10-01324-1
Fieldingová, Joy. Až na dno Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2009. ISBN 978-80-551-1515-3
Fieldingová, Joy - Drotárová, Beáta. Cesta Šialenej rieky. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1574-0
Gulik, Robert van. Básnik a vražda Zv. 1. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2007. ISBN 978-80-220-1421-2
Cannel, Stephen J.. Podpis vraha Zv. 1. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2009. ISBN 978-80-220-1411-3
Jacksonová, Lisa - Krišková, Jitka. Zimomriavky. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1541-2
Kollárová, Lucia - Swanová, Ľudmila. O mindrákoch a kráse; ...S úsmevom aj vážne. Bratislava : Infopress, 2008. ISBN 978-80-85402-86-5
Steelová, Danielle. Sestry Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2009. ISBN 978-80-551-1553-5
Matkin, Maxim E. - Sýkora, Pavel. Miluj ma ironicky. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-8085-452-2
Fartelová, Marta - Swanová, Ľudmila. Chuť lesných jahôd. Bratislava : Motýľ, 2008. ISBN 978-80-89199-58-7
Brownová, Sandra. Láska na druhý pohľad Zv. 1. Bratislava : Remedium, 2007. ISBN 978-80-89230-20-4
Boucheronová, Rose. Jabloňový kvet Zv. 1. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2007. ISBN 978-80-220-1419-9
Stone, Jeff. Tiger Zv. 1. Bratislava : Fragment, 2009. ISBN 978-80-8089-125-1
McEwan, Ian. Na pláži Zv. 1. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2007. ISBN 978-80-8085-408-9
Donaldson, E. Talbot - Makovický, Igor. Beowulf. Bratislava : Fragment, 2008. ISBN 978-80-8089-153-4
Kueglerová, Sabine - Krišková, Jitka. Volanie džungle 2. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1502-3
Dömök, Ján - Lapšanský, Jozef. Diplomat na štyroch kontinentoch. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1569-6
Lackovičová, Anna. Môj šupák Karol Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1633-4
Schoneová, Robin - Drotárová, Beáta. Učiteľ lásky. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1481-1
Adler, Elizabeth. Dom v Amalfi Zv. 1. Bratislava : Remedium, 2007. ISBN 978-80-89230-29-7
Hamzová, Mária. Šepkanie osudu Zv. 1. Bratislava : Motýľ, 2007. ISBN 978-80-89199-59-4
Ďuranová, Mária. Nikdy nie je neskoro Zv. 1. Bratislava : Motýľ, 2007. ISBN 978-80-89199-55-6
Holka, Peter - Šabek, Igor. Modrý anjel. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1487-3
Vargas, Fred. Odsúdení na smrť ťa zdravia Zv. 1. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2007. ISBN 978-80-8085-407-2
Peinkofer, Michael - Šabek, Igor. Thotov tieň. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1475-0
Bourne, Sam. Spravodliví Zv. 2. 2006. ISBN 80-551-1336-X ISBN 978-80-551-1336-4
Bourne, Sam. Spravodliví Zv. 3. 2006. ISBN 80-551-1336-X ISBN 978-80-551-1336-4
Bourne, Sam. Spravodliví Zv. 4. 2006. ISBN 80-551-1336-X ISBN 978-80-551-1336-4
Bourne, Sam. Spravodliví Zv. 5. 2006. ISBN 80-551-1336-X ISBN 978-80-551-1336-4
Bourne, Sam. Spravodliví Zv. 6. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1336-X ISBN 978-80-551-1336-4
Martinová, Kat - Drotárová, Beáta. Hodváb a oceľ. Bratislava : Ikar, 2007.
Calmanová, Stephanie - Dolanská, Jana. Spoveď nemožnej matky. Bratislava : Fragment, 2007.
Connelly, Michael. Advokát zo zadného sedadla Zv. 2. 2006. ISBN 80-8085-137-9 ISBN 978-80-8085-137-8
Connelly, Michael. Advokát zo zadného sedadla Zv. 3. 2006. ISBN 80-8085-137-9 ISBN 978-80-8085-137-8
Connelly, Michael. Advokát zo zadného sedadla Zv. 4. 2006. ISBN 80-8085-137-9 ISBN 978-80-8085-137-8
Connelly, Michael. Advokát zo zadného sedadla Zv. 5. 2006. ISBN 80-8085-137-9 ISBN 978-80-8085-137-8
Connelly, Michael. Advokát zo zadného sedadla Zv. 6. 2006. ISBN 80-8085-137-9 ISBN 978-80-8085-137-8
Connelly, Michael. Advokát zo zadného sedadla Zv. 7. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-8085-137-9 ISBN 978-80-8085-137-8
Harris, Robert - Šabek, Igor. Impérium. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8085-416-4
Dale, Jenny. Stratený v snehu Zv. 1; Psia hliadka. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-10-01313-5
Hohlbein, Wolfgang - Čižmár, Peter. Vládcovia morských hlbín. Bratislava : Mladé letá, 2008. ISBN 978-80-10-01162-9
Schätzing, Frank - Čižmár, Peter. Nehlučne. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1471-2
Sierra, Javier. Tajomné posolstvo Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1526-9
Gross, Andrew. Modrá zóna Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1540-5
Auster, Paul - Lejko, Peter. Brooklynské frašky. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1572-6
Hopkins, Cathy. Kamošky, schôdzky a nafukovacie podprsenky Zv. 1. Senica : Arkus, 2007. ISBN 978-80-88822-96-7
Sedgwick, Marcus - Cibula, Peter. Kniha mŕtvych dní. Senica : Arkus, 2007. ISBN 80-88822-79-3 ISBN 978-80-88822-79-0
Šulajová, Zuzka - Turčanová, Katarína. Džínsový denník. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 2008. ISBN 978-80-220-1417-5
Dán, Dominik. Sára Zv. 2. 2006. ISBN 80-8085-207-3 ISBN 978-80-8085-207-8
Dán, Dominik. Sára Zv. 3. 2006. ISBN 80-8085-207-3 ISBN 978-80-8085-207-8
Dán, Dominik. Sára Zv. 4. 2006. ISBN 80-8085-207-3 ISBN 978-80-8085-207-8
Dán, Dominik. Sára Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-8085-207-3 ISBN 978-80-8085-207-8
Fromm, Erich. Umenie milovať Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1234-7 ISBN 978-80-551-1234-3
Hromník, Milan. Sila veriacich žien a matiek Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-7141-541-3 ISBN 978-80-7141-541-1
Ďuranová, Mária - Turčanová, Katarína. Stálo to za to. Bratislava : Motýľ, 2007.
Hvorecký, Michal - Roth, Robert. Eskorta. Bratislava : Tympanum, 2008.
. Hrdinovia a géniovia. Bratislava : Štúdio Nádej, 2008.
Lewis, Clive Staples - Swan, Afréd. Rady skúseného diabla. Bratislava : Porta libri, 2008. ISBN 978-80-89067-45-9
Conrad, Joseph - Šabek, Igor. Nostromo. Bratislava : Petit Press, a. s., 2007. ISBN 84-9819-004-5 ISBN 978-84-9819-004-5
Calmanová, Stephanie - Fürješová, Valéria. Spoveď zlej matky. Bratislava : Fragment, 2008. ISBN 80-8089-030-7 ISBN 978-80-8089-030-8
Kelemen trió. Szülöföld. Fiľakovo : Plectrum - PhDr. Zorán Ardamica, 2007.
Eldredge, John - Eldredge, Stasi. Očarujúca Zv. 2; Tajomstvá duše ženy. 2006. ISBN 80-968638-9-4 ISBN 978-80-968638-9-1
Eldredge, John - Eldredge, Stasi. Očarujúca Zv. 3; Tajomstvá duše ženy. 2006. ISBN 80-968638-9-4 ISBN 978-80-968638-9-1
Eldredge, John - Eldredge, Stasi. Očarujúca Zv. 4; Tajomstvá duše ženy. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-968638-9-4 ISBN 978-80-968638-9-1
Cabotová, Meg. Princezná oslavuje Zv. 2; Vianoce vo svete, sladkých šestnásť. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1264-9 ISBN 978-80-551-1264-0
Benzoniová, Juliette. Veľké dámy, malé cnosti.... Zv. 2. 2006. ISBN 80-89230-15-6 ISBN 978-80-89230-15-0
Benzoniová, Juliette. Veľké dámy, malé cnosti.... Zv. 3. 2006. ISBN 80-89230-15-6 ISBN 978-80-89230-15-0
Benzoniová, Juliette. Veľké dámy, malé cnosti.... Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-89230-15-6 ISBN 978-80-89230-15-0
Repovská, Jarmila. Do roka a do dňa Zv. 2. 2006. ISBN 80-551-1278-9 ISBN 978-80-551-1278-7
Repovská, Jarmila. Do roka a do dňa Zv. 3. 2006. ISBN 80-551-1278-9 ISBN 978-80-551-1278-7
Repovská, Jarmila. Do roka a do dňa Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1278-9 ISBN 978-80-551-1278-7
Sierra, Javier. Templárske brány Zv. 2; Stredoveké tajomstvo čoskoro zmení dejiny. 2006. ISBN 80-551-1261-4 ISBN 978-80-551-1261-9
Sierra, Javier. Templárske brány Zv. 3; Stredoveké tajomstvo čoskoro zmení dejiny. 2006. ISBN 80-551-1261-4 ISBN 978-80-551-1261-9
Sierra, Javier. Templárske brány Zv. 4; Stredoveké tajomstvo čoskoro zmení dejiny. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1261-4 ISBN 978-80-551-1261-9
Zuchniewicz, Pawel. Zázraky Jána Pavla II. Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-7141-531-6 ISBN 978-80-7141-531-2
Patterson, James - Sýkora, Pavel. Maximum Ride: Anjelský experiment. Bratislava : Eastone Books, 2008. ISBN 80-89217-04-4 ISBN 978-80-89217-04-5
Malachi, Tau - Lapšanský, Jozef. Tajné evanjelium Márie Magdalény. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 80-551-1334-3 ISBN 978-80-551-1334-0
Vreeland, Susan - Selecká, Nora. Artemisia. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2008. ISBN 80-8085-115-8 ISBN 978-80-8085-115-6
. Inkunábuly. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2007.
Šalgovičová, Jarmila. Terminológia manažérstva kvality v zdravotníctve. Trnava : Tripsoft, 2007. ISBN 978-80-89291-11-3
Božek, Pavol. Tvorba virtuálneho robotizovaného laboratória. Trnava : Tripsoft, 2007. ISBN 978-80-89291-13-7
Tureková, Ivana. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v učiteľskej praxi. Trnava : Tripsoft, 2007. ISBN 978-80-89291-05-2
Soldán, Maroš. Ekologické nakladanie s materiálmi a odpadmi. Trnava : Tripsoft, 2007. ISBN 978-80-89291-06-9
Tanuška, Pavol. Využitie RUP a UML pri tvorbe softvérových projektov. Trnava : Tripsoft, 2007. ISBN 978-80-89291-10-6
Bazovský, Ján - Lejko, Peter. Milenky z ocele. Ružomberok : EPOS, s.r.o., 2008.
Kalný, Slavo - Lejko, Peter. Odpísaní..... Bratislava : Fortuna Print, 2008. ISBN 80-89144-68-3 ISBN 978-80-89144-68-6
. Lišák Renart; Tak mazaného lišáka nedoběhne ani vlk!. Bratislava : Intersonic, 2008.
. Justin Powers: Špión, který mě vojel. Bratislava : Intersonic, 2008.
Ungerová, Lisa - Turčanová, Katarína. Pekné lži. Bratislava : Ikar, 2008.
Urban, Peter - Holubanská Bartovičová, Eva. Čertova svadba; Povesti zo stredu Slovenska. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o, 2008.
Brasharesová, Ann. Klub putovných džínsov - zázračné džínsy Zv. 2. 2007. ISBN 978-80-551-1406-4
Brasharesová, Ann. Klub putovných džínsov - zázračné džínsy Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007. ISBN 978-80-551-1406-4
. Vianočné koledy. Tvrdošín : Pavlík Records, 2007.
. Vianočný čas. Tvrdošín : Pavlík Records, 2007.
. Nad Prečínom je chodníček. Tvrdošín : Pavlík Records, 2007.
. Cellomania. Tvrdošín : Pavlík Records, 2007.
. The Followers. Tvrdošín : Pavlík Records, 2007.
. Archi di Slovakia. Tvrdošín : Pavlík Records, 2007.
. Themes film Zv. 1; Playlong for clarinet 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007.
. TV Themes Zv. 1; Playlong for clarinet 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007.
Grey, Christopher. Leonardov tieň Zv. 2. 2007. ISBN 978-80-551-1365-4
Grey, Christopher. Leonardov tieň Zv. 3. 2007. ISBN 978-80-551-1365-4
Grey, Christopher. Leonardov tieň Zv. 4. 2007. ISBN 978-80-551-1365-4
Grey, Christopher. Leonardov tieň Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007. ISBN 978-80-551-1365-4
Setterfieldová, Diane - Selecká, Nora. Trinásty príbeh. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1426-2
Vujity, Tvrtko - Lapšanský, Jozef. (Ne)obmedzený diktátor; ďalšie príbehy z pekla. Veľký Meder : Talentum, s.r.o., 2008. ISBN 80-88979-18-8 ISBN 978-80-88979-18-0
Hriešik, Maja. Kiosk. Bratislava : Divadelný ústav, 2007. ISBN 978-80-88987-92-5
. Contemporary Slovak Theatre. Bratislava : Divadelný ústav, 2007. ISBN 80-88987-74-1 ISBN 978-80-88987-74-1
. Na Jastrebskej ozimiňe. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2007.
. Čas pre anjelov. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2007.
. Eugen Suchoň. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2008.
. Mať tak krídla. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2007.
Křička, Jaroslav. V rytmu kolomyjky Zv. 1; podkarpatské písně a tance. Česko : Knihovna a tiskárna pro nevidomé, 1951.
Burgmüller, Fréd. Etudy Zv. 1; Op. 109. Česko : Knihovna a tiskárna pro nevidomé,
Burgmüller, Fréd. Etudy Zv. 1; Op. 105. Česko : Knihovna a tiskárna pro nevidomé,
Dolinský, Antonín. Skladatelé dětem Zv. 1. Česko : Knihovna a tiskárna pro nevidomé, 1959.
Majkapar, Mojsejevič Samuel. Soch. 28 Zv. 1. Česko : Knihovna a tiskárna pro nevidomé, 1962.
Veber, Carl Maria von. Repertoár dechových nástrojú 49 Zv. 1; Concertiono S-dur Clarinetto e piano. Česko : Knihovna a tiskárna pro nevidomé, 1970.
Poš, Vladimír. Náuka o hudebních formách Zv. 3. 1963.
Poš, Vladimír. Náuka o hudebních formách Zv. 4. 1963.
Poš, Vladimír. Náuka o hudebních formách Zv. 5. 1963.
Poš, Vladimír. Náuka o hudebních formách Zv. 6. Česko : Knihovna a tiskárna pro nevidomé, 1963.
Kerbl, Emanuel. Příručka pro ladiče pián Zv. 1; dle rúznych pramenu. Česko : Knihovna a tiskárna pro nevidomé, 1928.
Duvernoy, J. B.. Přípravní škola zručnosti Zv. 1; Op. 276. Česko : Knihovna a tiskárna pro nevidomé, 1953.
Hanuš, Ján. Polní kvítí Zv. 1; lidové písně, tance a koledy. Česko : Knihovna a tiskárna pro nevidomé, 1969.
Novák, Milan. Hory, hory zelené Zv. 1; 40 slovenských ľudových piesní.
. Hudobný turecký eulenspiegel Zv. 1; 5 hlasov a klavír.
Wohlgemuth, Gerhard. Klassisches spielbuch Fur Sopran Zv. 1; Fur Sopran-blockflöt, alt-blockflöt un klavier.
Bernadič, Ján - Tinajová, Oľga. Božie deti 2. Košice : TypoPress, 2008.
Brasharesová, Ann. Klub putovných džínsov - búrlivé leto Zv. 2. 2006. ISBN 80-551-1271-1 ISBN 978-80-551-1271-8
Brasharesová, Ann. Klub putovných džínsov - búrlivé leto Zv. 3. 2006. ISBN 80-551-1271-1 ISBN 978-80-551-1271-8
Brasharesová, Ann. Klub putovných džínsov - búrlivé leto Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1271-1 ISBN 978-80-551-1271-8
Kabátová, Veronika. Nová láska na obzore Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-8089-023-4 ISBN 978-80-8089-023-0
Kamenická, Viera. Cvičebnica z tyflografiky Zv. 1; III. časť. Levoča : Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči, 2008. ISBN 978-80-8047-961-9
Ďuroch, Milan. Mesto Prievidza; región Horná Nitra. Prievidza : Mestský úrad, 2007.
Bernadič, Ján - Tinajová, Oľga. Božie deti 5. Košice : TypoPress, 2008.
Horowitz, Anthony. Point Blanc Zv. 2. 2006. ISBN 80-10-01118-5 ISBN 978-80-10-01118-6
Horowitz, Anthony. Point Blanc Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-10-01118-5 ISBN 978-80-10-01118-6
Horowitz, Anthony. Stormbreaker Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-10-01079-0 ISBN 978-80-10-01079-0
Vogel, Maja von. Záhada vo fitku Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-89109-19-5 ISBN 978-80-89109-19-7
Gulik, Robert van. Fantóm chrámu Zv. 2. 2007. ISBN 978-80-220-1404-5
Gulik, Robert van. Fantóm chrámu Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007. ISBN 978-80-220-1404-5
Lowell, Elizabeth. Pamätné leto Zv. 2. 2006. ISBN 80-89230-07-5 ISBN 978-80-89230-07-5
Lowell, Elizabeth. Pamätné leto Zv. 3. 2006. ISBN 80-89230-07-5 ISBN 978-80-89230-07-5
Lowell, Elizabeth. Pamätné leto Zv. 4. 2006. ISBN 80-89230-07-5 ISBN 978-80-89230-07-5
Lowell, Elizabeth. Pamätné leto Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-89230-07-5 ISBN 978-80-89230-07-5
Deverauxová, Jude. Výlet Zv. 2. 2007. ISBN 978-80-551-1407-1
Deverauxová, Jude. Výlet Zv. 3. 2007. ISBN 978-80-551-1407-1
Deverauxová, Jude. Výlet Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007. ISBN 978-80-551-1407-1
. Pestrý zborník; Tabulatura miscellanea. Bratislava : Hudobné centrum, 2007.
Lustig, Arnošt - Fürješová, Valéria. Modlitba pre Katarínu Horovitzovú. Bratislava : Mladé letá, 2008.
McCulloughová, Colleen - Šabek, Igor. Caesar 5. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 80-7118-778-X ISBN 978-80-7118-778-3
Hooperová, Mary - Dudičová, Viera. Maličký jazvec. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2008. ISBN 80-10-01053-7 ISBN 978-80-10-01053-0
Janota, Igor - Selecká, Nora. Oprášené historky zo starej Bratislavy. Bratislava : Vydavateľstvo PT, 2008. ISBN 80-89218-27-X ISBN 978-80-89218-27-1
Izakovič, Ivan - Čižmár, Peter. Zachráňte mi syna. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1418-7
Móry, Ján. Vám lásky sľub skladám; Liebesversprechen. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2007.
Rákay, Anton - Tinajová, Oľga. Hriech. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2008. ISBN 80-220-1325-0 ISBN 978-80-220-1325-3
Pomajbová, Mária - Tinajová, Oľga. Jarmo vášne. Bošáca : KARUJ, 2008.
Trajterová, Mária Eva - Dolanská, Jana. Nepokrč mi krídla...prosím. Levoča : MTM - Marián Tejbus, 2008. ISBN 80-89187-06-4 ISBN 978-80-89187-06-5
Rákay, Anton. Dlhá cesta Zv. 2. 2005. ISBN 80-8061-206-4 ISBN 978-80-8061-206-1
Rákay, Anton. Dlhá cesta Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-8061-206-4 ISBN 978-80-8061-206-1
Berry, Steve - Šabek, Igor. Odkaz templárskych rytierov. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1362-3
Buno, Milan. Poraďme si navzájom Zv. 1. Bratislava : Astor Slovakia, 2002. ISBN 80-968306-6-X ISBN 978-80-968306-6-4
Sholesová, Lynn - Moore, Joe. Sprisahanie grálu. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 80-551-1349-1 ISBN 978-80-551-1349-4
Gibbins, David - Šabek, Igor. Atlantída. Bratislava : Columbus, 2008. ISBN 80-7136-128-3 ISBN 978-80-7136-128-2
Rolland, Romain. Peter a Lucia Zv. 1. Bratislava : Tatran, 2009.
. Nový testament.
Filan, Boris - Cibula, Peter. Tam tam plus. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1410-1
McIntyrová, Anne - Fürješová, Valéria. Rady babky korenárky. Bratislava : Media Klub, spol. s r.o., 2008. ISBN 80-88772-64-8 ISBN 978-80-88772-64-4
Kopúnková, Eva. Báseň Čarodejka Zv. 1. Trnava : Gabriel Kopúnek - Cleaner, 2009. ISBN 978-80-969887-2-3
Tóth, Tihamér. Čisté dospievanie Zv. 1; Listy kresťanským mladíkom. Košice : Vydavateľstvo Slovo, 2009. ISBN 80-85291-71-1 ISBN 978-80-85291-71-1
Updike, John - Čižmár, Peter. Terorista. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1368-5
Wolf-Mednyánszky, Andy - Lapšanský, Jozef. Veni - vidi - cognovi; Po Noeho stopách za jeho potomstvom. : Andy Wolf-Mednyánszky, 2008. ISBN 80-969541-6-4 ISBN 978-80-969541-6-2
Dobrovoda, Ľubo - Lejko, Peter. Ja velkáč; Román necenzurovaný, asi ma zabijú.. : Ďatel, 2008. ISBN 978-80-969794-2-4
Bowker, David. Mŕtvoly sa nerátajú Zv. 2. 2007. ISBN 978-80-220-1401-4
Bowker, David. Mŕtvoly sa nerátajú Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007. ISBN 978-80-220-1401-4
Rákay, Anton. Portrét muža zo San Zena Zv. 2. 2006. ISBN 80-88700-63-9 ISBN 978-80-88700-63-0
Rákay, Anton. Portrét muža zo San Zena Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-88700-63-9 ISBN 978-80-88700-63-0
Žurman, Alexandr. Guláše a ich príbuzní Zv. 2; 1 + 180 receptov. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1996. ISBN 80-85256-19-3 ISBN 978-80-85256-19-2
Quicková, Amanda. Láska na druhý pohľad Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2009. ISBN 978-80-551-1602-0
Géze, Ernest - Swanová, Ľudmila. Princezná chudobných. Bratislava : Lúč, 2009. ISBN 80-7114-601-3 ISBN 978-80-7114-601-8
Ďuranová, Mária. Teraz to už viem Zv. 1. Bratislava : Motýľ, 2009. ISBN 978-80-8047-966-4
Chmelová, Jana. Vždy sa vráť Zv. 1. Bratislava : Motýľ, 2009. ISBN 978-80-8047-990-9
Martinová, Kat - Drotárová, Beáta. Vôňa ruží. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1586-3
Le Guinová, Ursula,K. - Tinajová, Oľga. Tehanu. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8085-167-5
Petterson, Per. Poďme kradnúť kone Zv. 1. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2007. ISBN 978-80-8047-964-0
Crichton, Michael - Šabek, Igor. Ďalší. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1582-5
Swarup, Vikas - Čižmár, Peter. Miliardár. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1581-8
Batesová, Michelle - Hlaváčová, Jarka. Jazda za mesačného svitu. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-10-01231-2
Adamová, Anna - Fürješová, Valéria. Na lásku sa nezomiera; Len to občas bolí. Kurevsky.. Bratislava : Motýľ, 2008. ISBN 978-80-89199-60-0
Quinnová, Julia. Na ceste k sobášu Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2009. ISBN 978-80-8047-975-6
Kueglerová, Sabine - Krišková, Jitka. Dieťa džungle 1. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1472-9
Winegardner, Mark - Makovický, Igor. Pomsta krstného otca. Bratislava : Ikar, 2009.
Nagyová-Džerengová, Petra. Nepýtaj sa, kde som Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2009. ISBN 978-80-551-1637-2
Lévy, Marc. Moji priatelia, moje lásky Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2009. ISBN 978-80-8047-973-2
Lindseyová, Johanna. V zajatí túžob Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-8047-972-5
Kürthyová, Ildikó von - Fürješová, Valéria. S hlavou v oblakoch. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1584-9
Brownová, Sandra. Stretnúť svoj sen Zv. 1. Bratislava : Remedium, 2009. ISBN 978-80-89230-21-1
Palacková, Betka - Dolanská, Jana. Priatelia aragonitu. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8085-432-4
Stone, Jeff. Opica Zv. 1. Bratislava : Fragment, 2009. ISBN 978-80-8089-126-8
Hislopová, Victoria. Ostrov Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2009. ISBN 978-80-551-1598-6
Crombieová, Deborah. Teraz môžeš plakať Zv. 1. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2009. ISBN 80-220-1365-X ISBN 978-80-220-1365-9
Dán, Dominik - Makovický, Igor. Červený kapitán. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2008.
Hanniker, Ladislav. Ostnatý raj Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2009. ISBN 978-80-8047-984-8
Chovancová, Mária. Abecedou k Bohu Zv. 1. Bratislava : Lúč, 2009. ISBN 80-7114-209-3 ISBN 978-80-7114-209-6
Rowlingová, Joanne Kathleen - Swan, Afréd. Harry Potter a dary smrti 7. Bratislava : Ikar, 2008.
Mikszáth, Kálmán - Lejko, Peter. Tvrdé kotrby; Horniaci a Horniaky.. Bratislava : Vydavateľstvo PT, 2008. ISBN 978-80-89218-61-5
Lessmann, C.B.. Kamošky VI Zv. 1; Roztržka. Ružomberok : EPOS, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-8047-979-4
Boucheronová, Rose. Cyprusová aleja Zv. 1. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2009.
Terry, Mark - Makovický, Igor. Diablove vidly. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1519-1
Cabotová, Meg. Princezná pozýva Zv. 1; Na vianoce do Genovie, na hodiny dvorskej etikety. Bratislava : Ikar, 2009. ISBN 978-80-551-1561-0
Feuvrier-Boulangerová, Aline. Moje nové srdce Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2009. ISBN 978-80-8047-967-1
Tekelyová, Emma - Swanová, Ľudmila. Lesk na pery. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1421-7
Grangé, Jean-Christophe - Makovický, Igor. Ríša vlkov. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1440-8
Gillerová, Katarína - Dolanská, Jana. Neodchádzaj. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2008. ISBN 978-80-220-1424-3
Gerritsenová, Tess - Drotárová, Beáta. Mefistov klub. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1583-2
Vujity, Tvrtko - Lapšanský, Jozef. Posledná cesta do pekla. Veľký Meder : Talentum, s.r.o., 2009.
Murín, Gustáv - Fürješová, Valéria. Návod na manželstvo. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1548-1
Berry, Steve - Šabek, Igor. Alexandrijská stopa. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1577-1
Mičeková, Ľudmila - Fürješová, Valéria. Na mori s Horácom Nelsonom. Bratislava : Motýľ, 2008. ISBN 978-80-89199-62-4
Paveleková, Magda - Oňová, Gizela. Jedná papá, druhá varí, pritom jedna druhú baví Zv. 1. Bratislava : Belimex, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-89272-31-0
Bičan, Andrej - Sika, Tomáš. Andrej Bičan varí s Tomášom Zv. 1. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2009.
Minotová, Susan - Drotárová, Beáta. V ten večer. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1645-7
Man, John - Šabek, Igor. Attila. Barbarský kráľ, ktorý vyzval na súboj Rím. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8085-267-2
Jamnická, Vilma - Studeničová, Marika. Muž môjho života. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1636-5
Verešpejová, Alžbeta. Neplechy školníčky Agneše Zv. 1. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007. ISBN 978-80-10-01325-8
Harris, Thomas - Makovický, Igor. Hannibal; Zrodenie zla. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1415-6
. Malý Indián Patoruzito. Bratislava : Intersonic, 2008.
Gerritsenová, Tess. Posledný svedok Zv. 2. 2007. ISBN 978-80-551-1507-8
Gerritsenová, Tess. Posledný svedok Zv. 3. 2007. ISBN 978-80-551-1507-8
Gerritsenová, Tess. Posledný svedok Zv. 4. 2007. ISBN 978-80-551-1507-8
Gerritsenová, Tess. Posledný svedok Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007. ISBN 978-80-551-1507-8
Heyerová, Georgette. Zanovitá vdova Zv. 2. 2007. ISBN 978-80-551-1376-0
Heyerová, Georgette. Zanovitá vdova Zv. 3. 2007. ISBN 978-80-551-1376-0
Heyerová, Georgette. Zanovitá vdova Zv. 4. 2007. ISBN 978-80-551-1376-0
Heyerová, Georgette. Zanovitá vdova Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007. ISBN 978-80-551-1376-0
Kanussová, Sibylle. Markíza de Sade Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2009. ISBN 978-80-8047-963-3
Martinová, Kat - Drotárová, Beáta. Diablov náhrdelník. Bratislava : Ikar, 2008.
Medeirosová, Teresa - Krišková, Jitka. Hľadá sa Darling. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 80-551-1156-1 ISBN 978-80-551-1156-8
Nagyová-Džerengová, Petra - Dolanská, Jana. Pozri sa na seba. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1364-7
Martinová, Kat - Drotárová, Beáta. Vojvodkynin náhrdelník. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1417-0
Higgins-Clarková, Mary - Krišková, Jitka. Nevracaj sa domov. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 2008. ISBN 978-80-220-1410-6
Lászlová, Karin - Krajňáková, Jana. Zhubné ilúzie. Martin : Osveta, 2008.
Murajda, Lukáš - Hudečková, H.. Public Heath Martin 2007. Martin : Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, 2008. ISBN 978-80-88866-57-2
Wilhelm, Andreas - Šabek, Igor. Projekt Babylon. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1409-5
Malarkeyová, Tucker - Swanová, Ľudmila. Vzkriesenie; Za akú pravdu sa oplatí umrieť?. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1361-6
Monsigny, Jacqueline - Drotárová, Beáta. Rebelka Bianka. Senica : Arkus, 2008. ISBN 80-88822-83-1 ISBN 978-80-88822-83-7
Cornwellová, Patricia. Predátor Zv. 2. 2006. ISBN 80-551-1251-7 ISBN 978-80-551-1251-0
Cornwellová, Patricia. Predátor Zv. 3. 2006. ISBN 80-551-1251-7 ISBN 978-80-551-1251-0
Cornwellová, Patricia. Predátor Zv. 4. 2006. ISBN 80-551-1251-7 ISBN 978-80-551-1251-0
Cornwellová, Patricia. Predátor Zv. 5. 2006. ISBN 80-551-1251-7 ISBN 978-80-551-1251-0
Cornwellová, Patricia. Predátor Zv. 6. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1251-7 ISBN 978-80-551-1251-0
Bowles, Paul. Chránenci neba Zv. 2. 2007. ISBN 978-80-551-1499-6
Bowles, Paul. Chránenci neba Zv. 3. 2007. ISBN 978-80-551-1499-6
Bowles, Paul. Chránenci neba Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007. ISBN 978-80-551-1499-6
Gemmell, David - Šabek, Igor. Trója 1; Pán strieborného luku. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2008. ISBN 80-8085-145-X ISBN 978-80-8085-145-3
Gulik, Robert van - Makovický, Igor. Sudca Ti. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 2008. ISBN 80-220-1299-8 ISBN 978-80-220-1299-7
. Podpora rozvoja manažérskych zručností budúcich absolventov stredných škôl v Nitrianskom samosprávnom kraji. Nitra : Nitriansky samosprávny kraj, 2007.
Nevis, Ben - Makovický, Igor. Tajomstvo kaňonu duchov 53. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-10-01137-7
Gemmell, David - Šabek, Igor. Trója 2; Štít hromu. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8085-221-4
Brat, Roman - Swan, Afréd. Môj anjel sa vie biť. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-10-01326-5
Čechovičová, Mária - Čurko, Marián. Išlo vajce na vandrovku. : Slovač, 2007.
Čechovičová, Mária - Čurko, Marián. Tralaláčik. : Slovač, 2007.
Černochová, Anna - Swanová, Ľudmila. Záhadný posol 5; Povesti a príbehy z Považia. Bratislava : Vydavateľstvo Štúdio humoru, satiry atď., 2008. ISBN 80-85451-28-X ISBN 978-80-85451-28-3
Černochová, Anna. Vášne a križovatky Zv. 1. Nové Mesto nad Váhom : Tising, spol. s. r. o., 2009. ISBN 978-80-969166-6-5
Porubän, Dušan. Plamene závislostí Zv. 1. Trnava : Spolok sv.Vojtecha, 2009. ISBN 978-80-7162-685-5
Horecký, Konštantín - Lejko, Peter. Barónova čierna perla. Žilina : Knižné centrum, 2008. ISBN 80-8064-210-9 ISBN 978-80-8064-210-5
Suballyová, Ľubica. Kľúčik od trinástej komnaty Zv. 1. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o, 2009. ISBN 978-80-89208-67-8
Hünermann, Wilhelm - Lapšanský, Jozef. Svätý Martin; Rytier milosrdenstva. Bratislava : Lúč, 2009. ISBN 80-7114-165-8 ISBN 978-80-7114-165-5
Hellerová, Zoe - Drotárová, Beáta. Zápisky o škandále. Bratislava : Ikar, 2008.
Gillerová, Katarína - Dolanská, Jana. Všetko sa raz skončí. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 2008. ISBN 80-220-1394-3 ISBN 978-80-220-1394-9
Miller, Larry - Tinajová, Oľga. Vitamín C pre dušu. Bratislava : Motýľ, 2008. ISBN 80-88978-26-2 ISBN 978-80-88978-26-8
Rowlingová, Joanne Kathleen - Swan, Afréd. Harry Potter a dary smrti 7. Bratislava : Ikar, 2008.
Kapitáňová, Daniela - Farkaš, Boris. Vražda v Slopnej. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2008.
Mlynárová, Žaneta. Kniha hmatových obrázkov živočíchov Zv. 1. Levoča : Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči, 2008.
Kosmanová-Samsonová, Yvetta. Kameň v studničke Zv. 1; (Tatranské povesti). Levoča : Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči, 2008.
Múdra, Šarlota. V Doline poníkov Zv. 1. Levoča : Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči, 2008.
. Hits Zv. 1; Playalong for clarinet 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008.
Dvorník, Petr. České a slovenské hity 20. storočia Zv. 1. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008.
Ištván, Miloslav. Sonáta pro klarinet a klavír Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1954.
Weber, Carl Maria von. Konzert fur klarinette Zv. 1; Op. 74. Praha : Hudební oddelení STK, 1956.
Šín, Otakar. Náuka o kontrapunktu, imitaci a fúze Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1945.
Šín, Otakar. Náuka o kontrapunktu, imitaci a fúze Zv. 2. Praha : Hudební oddelení STK, 1945.
Diabelli, Antonio. Melodická cvičení v objemu 5 tónú Zv. 1; Op. 149. Praha : Hudební oddelení STK, 1959.
Ušák, Jaroslav. Škola pro smíčcový či tahový pozoun Zv. 1; S dodatkem 35 cvičení pro dúkladnější postup. Praha : Hudební oddelení STK, 1958.
Ušák, Jaroslav. Škola pro smíčcový či tahový pozoun Zv. 2; S dodatkem 35 cvičení pro dúkladnější postup. Praha : Hudební oddelení STK, 1958.
Žilka, Václav. Album snadných skladbiček pro flétnu a klavír Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK,
Strelka - Kanková, Kamila Kay - Swanová, Ľudmila. Letenka do raja. Bratislava : Ekopress, 2008. ISBN 80-969072-1-2 ISBN 978-80-969072-1-2
Coelho, Paulo - Dolanská, Jana. Čarodejnica z Portobella. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1498-9
Černochová, Anna - dobrovoľníci VSE. Krajina návratov 4; Povesti a pribehy z Považia. Nové Mesto nad Váhom : Černochová, Anna, 2008. ISBN 80-968287-5-4 ISBN 978-80-968287-5-3
Kubica, Otto - Černochová, Anna. Klenotnica Považian; Príbehy zo Svätého Kíža nad Váhom, Mošoviec a Viesky.. Nové Mesto nad Váhom : Matica Slovenská (MO), 2009. ISBN 80-968454-1-1 ISBN 978-80-968454-1-5
Böhmová, Zděnka - Grünfeldová, A.. Klavírní škola pro začátečníky Zv. 1; Methodika. Praha : Hudební oddelení STK, 1956.
Böhmová, Zděnka - Grünfeldová, A.. Klavírní škola pro začátečníky Zv. 2; Methodika. Praha : Hudební oddelení STK, 1956.
. Dvě mazurky. Tři momentky. U kolébky Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1958.
Chopin, Fryderik. Čtyři skladby Zv. 1; Klavír 12 II. cyklus. Praha : Hudební oddelení STK, 1978.
Mozart, W.A.. Serenáda Zv. 1; Malá nočná hudba. Praha : Hudební oddelení STK,
Vales, Oldřich. Klavír pro 3 a 4 třídu Zv. 1; ELŠU. Praha : Hudební oddelení STK, 1967.
Vales, Oldřich. Klavír pro 3 a 4 třídu Zv. 1; ELŠU. Praha : Hudební oddelení STK, 1965.
Bach, Johann Sebastian. Temperovaný klavír Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1973.
Böhmová, Zděnka - Grünfeldová, A.. Klavírní škola pro začátečníky Zv. 1; Naši mládeži. Praha : Hudební oddelení STK, 1956.
Böhmová, Zděnka - Grünfeldová, A.. Klavírní škola pro začátečníky Zv. 2; Naši mládeži. 1956.
Böhmová, Zděnka - Grünfeldová, A.. Klavírní škola pro začátečníky Zv. 3; Naši mládeži. 1956.
Böhmová, Zděnka - Grünfeldová, A.. Klavírní škola pro začátečníky Zv. 4; Naši mládeži. 1956.
Böhmová, Zděnka - Grünfeldová, A.. Klavírní škola pro začátečníky Zv. 5; Naši mládeži. Praha : Hudební oddelení STK, 1956.
Berens, Hermann. Nejnovější škola zručnosti Zv. 1; Op. 61. Praha : Hudební oddelení STK, 1953.
Cornwellová, Patricia - Krišková, Jitka. Riziko. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1482-8
Miller, Larry - Millerová, Kathy C.. Vitamín C od Boha. Bratislava : Motýľ, 2008. ISBN 80-88775-40-X ISBN 978-80-88775-40-9
Matkin, Maxim E. - Bochňa, Juraj. Mužské interiéry. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8085-356-3
Vágner, Marko. Malý atlas světa Zv. 1. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2008. ISBN 978-80-7061-337-8
Buno, Milan. Poraďme si navzájom Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2002. ISBN 80-968306-6-X ISBN 978-80-968306-6-4
Christopher, Paul. Michelangelov zápisník Zv. 2. 2007. ISBN 978-80-220-1400-7
Christopher, Paul. Michelangelov zápisník Zv. 3. 2007. ISBN 978-80-220-1400-7
Christopher, Paul. Michelangelov zápisník Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007. ISBN 978-80-220-1400-7
Vágner, Marko. Malý atlas světa Zv. 2. 2008. ISBN 978-80-7061-337-8
Vágner, Marko. Malý atlas světa Zv. 3. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2008. ISBN 978-80-7061-337-8
Mičuchová, Jana. Rozprávky o Katke Zv. 1. Košice : Harlequin s.r.o., 2009. ISBN 978-80-89082-13-1
Saniga, Miroslav. Rozprávky o sirôtočke sýkorôčke Dorôčke Zv. 1. : Euroart, 2009. ISBN 978-80-969706-3-6
Saniga, Miroslav. Rozprávky pramamčičky Prírodčičky Zv. 1. Banská Bystrica : Polygrafia Gutenberg s.r.o - Tomáš Letavay, 2009. ISBN 978-80-969886-0-0
Saniga, Miroslav - Šabek, Igor. Rozjímanie s medveďmi; Ekologické reminiscencie. Bratislava : Veda, 2009. ISBN 978-80-224-0978-0
Vargas, Fred - Šabek, Igor. Muž naruby. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8085-257-3
Lenczová, Terézia. Ako to povieme našim deťom? Zv. 1; Príručka pre rodičov. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, 2009. ISBN 978-80-968891-6-7
Besson, Luc. Artur a Minimojovia Zv. 2. 2006. ISBN 80-10-00781-1 ISBN 978-80-10-00781-3
Besson, Luc. Artur a Minimojovia Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-10-00781-1 ISBN 978-80-10-00781-3
. Hoj, zem drahá; Vlastenecké a hymnické zbory. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2008.
. Ján Hruška s orchestrom Jaroslava Hrušku, Hviezda. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2008.
Izakovič, Ivan - Lejko, Peter. Biskup a kráľ. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 80-551-0855-2 ISBN 978-80-551-0855-1
Michaelsová, Fern - Krišková, Jitka. Hej, kočka!. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1493-4
Perniš, Jaroslav. Slzy mocných Zv. 2. 2007. ISBN 978-80-551-1419-4
Perniš, Jaroslav. Slzy mocných Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007. ISBN 978-80-551-1419-4
Willettová, Marcia. Zabudnutý smiech Zv. 2. 2006. ISBN 80-220-1374-9 ISBN 978-80-220-1374-1
Willettová, Marcia. Zabudnutý smiech Zv. 3. 2006. ISBN 80-220-1374-9 ISBN 978-80-220-1374-1
Willettová, Marcia. Zabudnutý smiech Zv. 4. 2006. ISBN 80-220-1374-9 ISBN 978-80-220-1374-1
Willettová, Marcia. Zabudnutý smiech Zv. 5. 2006. ISBN 80-220-1374-9 ISBN 978-80-220-1374-1
Willettová, Marcia. Zabudnutý smiech Zv. 6. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-220-1374-9 ISBN 978-80-220-1374-1
Kollárová, Lucia - Swanová, Ľudmila. O mindrákoch a kráse; ...S úsmevom aj vážne. Bratislava : Infopress, 2008. ISBN 978-80-85402-86-5
Hohlbein, Wolfgang - Čižmár, Peter. Vládcovia morských hlbín. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-10-01162-9
Keleová - Vasilková, Táňa - Dolanská, Jana. Dúhový most. 2007. ISBN 978-80-551-1549-8
. Biblické príbehy 2. Bratislava : Štúdio Nádej, 2008.
Jamnická, Vilma - Studeničová, Marika. Muž môjho života. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1636-5
Siposová, Lucia - Hlaváčová, Jana. Hello. My name is Anča Pagáčová. Bratislava : Lucia Siposová, 2009. ISBN 978-80-969892-1-8
Thieslerová, Sabine - Makovický, Igor. Zberateľ detí. Bratislava : Ikar, 2009. ISBN 978-80-551-1534-4
Malarkeyová, Tucker - Swanová, Ľudmila. Zjavné čary. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1662-4
Martínez, Guillermo. Oxfordské vraždy Zv. 1. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2009. ISBN 978-80-220-1429-8
Baloghová, Mary - Drotárová, Beáta. Pavučina lásky. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2008. ISBN 978-80-220-1438-0
Fartelová, Marta. Priveľa šťastia Zv. 1. Bratislava : Motýľ, 2009. ISBN 978-80-89199-67-9
Colfer, Eoin. Detektív Polmesiac Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2009. ISBN 978-80-551-1635-8