Táto stránka slúži na indexovanie pre vyhľadávače. Podrobnosti o zázname získate kliknutím na tlačítko vľavo od záznamu. Klasické hľadanie sa nachádza v položke nové hľadanie. This page is for indexing for robots. Detail at record obtain clicking on push-button to left of record. Standard research is in item new research.
Robots pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Horovčák, Pavel. Programovacie systémy reálneho času. Košice : Technická univerzita, 2002. ISBN 80-7099-763-X ISBN 978-80-7099-763-5
Horovčák, Pavel. Technológie internetu III.. Košice : Technická univerzita, 2002. ISBN 80-7099-767-2 ISBN 978-80-7099-767-3
Horovčák, Pavel. Technológie internetu II.. Košice : Technická univerzita, 2002. ISBN 80-7099-766-4 ISBN 978-80-7099-766-6
Horovčák, Pavel. Algoritmizácia a vývojové diagramy. Košice : Technická univerzita, 2002. ISBN 80-7099-605-6 ISBN 978-80-7099-605-8
Horovčák, Pavel. Objektové programovanie. Košice : Technická univerzita, 2002. ISBN 80-7099-758-3 ISBN 978-80-7099-758-1
Horovčák, Pavel. Úvod do programovania v jazyku C. Košice : Technická univerzita, 2002. ISBN 80-7099-761-3 ISBN 978-80-7099-761-1
. DIS 2002. Košice : Technická univerzita, 2002. ISBN 80-7099-880-6 ISBN 978-80-7099-880-9
. Obchodný adresár firiem SR. bratislava : Juven, 2002.
. Angličtina v pohode 1.. Bratislava : Hemisféry, 2003. ISBN 80-968794-1-3 ISBN 978-80-968794-1-0
. RAGNAR. Bratislava : Slovenské evanjelizačné stredisko pre mládež, 2003.
. Radosť. Bratislava : Slovenské evanjelizačné stredisko pre mládež, 2003.
. Learn English with the Bible. Banská Bystrica : SBS, 2003.
. Impara L\'Italiano con la Biblia. Banská Bystrica : SBS, 2003.
. Lerne Deutsch mit der Bibel. Banská Bystrica : SBS, 2003.
Bzdúch, Peter - Letko, Ivan. Dôchodcovia na lopatkách. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2003.
. Ander z Košč v supershope 3. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2003.
Brindza, Dušan prevzaté. Zlatovláska a tŕňová striga. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2003.
. One, Two, Three. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2003.
Luknár, Zdeno. Ilona neblázni!. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2003.
Glocko, Peter. Kráľovič Neviemnič. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2003.
Luknár, Zdeno. Echovečerníčky pre dospelých. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2003.
Luknár, Zdeno. Gejza neblázni!. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2003.
Luknár, Zdeno. Dežo neblázni!. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2003.
Mistrík, Ján - Tarageľ, Dušan. Ružový obušok. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2003.
. Dobrodružstvá Vranky Danky. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2003.
. Klebetník babky Petržálkovej. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2003.
. Viktor Kubal v Echu. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2003.
. Našinec sa nevzdáva. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2003.
. Čáry - máry - frk!. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2003.
. Akty Kiks. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2003.
. Košický maratón. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2003.
Ďuríčková, Mária. Zlatá priadka. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2003.
. Kúpeľná sezóna. Slovensko : Slovenský rozhlas Bratislava, 2003.
. Stretnutie katedier priemyselného inžinierstva. Košice : Technická univerzita, 2003. ISBN 80-7099-943-8 ISBN 978-80-7099-943-1
. National and regional economics IV.. Košice : Technická univerzita, 2003. ISBN 80-7099-923-3 ISBN 978-80-7099-923-3
Cartlandová, Barbara. Láska, páni, kurtizány Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2004. ISBN 80-551-0808-0 ISBN 978-80-551-0808-7
. Contemporary Slovak Theatre. Bratislava : Divadelný ústav, 2003. ISBN 80-88987-35-0 ISBN 978-80-88987-35-2
. Transport vody, chemikálií a energie ..... Bratislava : SAV, 2003. ISBN 80-968480-9-7 ISBN 978-80-968480-9-6
Twain, Mark. Tom Sawyers Abenteuer. Bratislava : Book Book, 2003.
. Gorazd Zvonický. Michalovce : ZKGZ, 2003. ISBN 80-967094-3-7 ISBN 978-80-967094-3-4
. Rekonštrukcia divadla. Bratislava : Divadelný ústav, 2003. ISBN 80-88987-41-5 ISBN 978-80-88987-41-3
Tanuška, Pavol. Počítačová architektúra a operačné systémy. Trnava : Tripsoft, 2003. ISBN 80-968294-9-1 ISBN 978-80-968294-9-1
Božek, Pavol. Programovanie NC strojov. Trnava : Tripsoft, 2003. ISBN 80-968294-8-3 ISBN 978-80-968294-8-4
. Rekonštrukcie v bytovom fonde. Košice : Technická univerzita, 2003. ISBN 80-7099-984-5 ISBN 978-80-7099-984-4
Buša, Ján. Matematika 3 Diferenciálne rovnice. Košice : Technická univerzita, 2003. ISBN 80-7099-908-X ISBN 978-80-7099-908-0
Buša, Ján. Chaos. Košice : Technická univerzita, 2003. ISBN 80-7099-120-8 ISBN 978-80-7099-120-6
Buša, Ján. Matematika 3 Lineárna algebra. Košice : Technická univerzita, 2003. ISBN 80-7099-907-1 ISBN 978-80-7099-907-3
. Budova a energia. Košice : Technická univerzita, 2003. ISBN 80-8073-021-0 ISBN 978-80-8073-021-5
. Technické podmienky horákov D 400 a D 900. Košice : Technická univerzita, 2003. ISBN 80-7099-935-7 ISBN 978-80-7099-935-6
. Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky. Košice : Technická univerzita, 2003. ISBN 80-8073-046-6 ISBN 978-80-8073-046-8
Tanuška, Pavol. Informačné systémy - dátové modely. Trnava : Tripsoft, 2003. ISBN 80-968734-4-X ISBN 978-80-968734-4-9
Harčarufková, Katarína. Virtuálny autorský tím pre dištančné online vzdelávanie. Košice : Technická univerzita, 2003. ISBN 80-8073-050-4 ISBN 978-80-8073-050-5
. Transfér inovácií; 4/2002. Košice : Technická univerzita, 2004. ISBN 80-7099-951-9 ISBN 978-80-7099-951-6
Nové. Nové trendy v prevádzke výrobnej techniky 2003. 2003. ISBN 80-8073-059-8 ISBN 978-80-8073-059-8
Lagronová, Lenka. Terezka. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Benčík, Emil. Ľudia, fakty, udalosti. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Benčík, Emil. Umenie nestarnúť. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Tiliščák, Fedor. Indrodyction to Computers. Košice : Faculty of Ciril Engineering, 2004. ISBN 80-8073-073-3 ISBN 978-80-8073-073-4
Kulík, Juraj. Nielen veršom živý som. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Klaný, Slavo. Moc, sláva a smrť klanu Kennedyovcov. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Švihran, Ladislav. V službách cisárovnej. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Benčík, Emil. Slnko svieti aj za mrakmi. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
. Aj knihy majú svoje osudy. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Rusko, Vladimír. Herec srdca a rozumu. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Repko, Jozef. Podobizne - Prosebníci. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Groll, Mojmír. Prekliatie Charlesa Bandelairea. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
ABBA. ABBA, Keyboard special Zv. 1. : B schott schöhne mainz Keyboard, 2006.
Kalistý, Marek. Pán prezident podpísal. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Kulík, Juraj. Vzostupy a pády / G. Husák /. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Dreiser, Theodore. Americká tragédia I.časť. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Dreiser, Theodore. Americká tragédia II. časť. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Lahola, Leopold. Rozhovor s nepriateľom. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Coelho, Paulo. Démon a dievča. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Jaremková, Marianna. Skicár. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Šušková, Tatiana. Pozvete nás ďalej?. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Janíková, Oľga. Všetko je inak - Bontón proti obradnosti. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Ruttkayová, Ivica. Skicár - Ľubica Lacinová. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Ruttkayová, Ivica. Skicár - Dragan Zednikovič. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Jaremková, Marianna. Skicár - Martin Kaliňák - námorník. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Janíková, Oľga. Všetko je inak - Harakiri, kamikadze..... Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Janíková, Oľga. Všetko je inak - Hebrejčina, jidiš alebo latino?. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Janíková, Oľga. Všetko je inak - Ikebana, kabuki, gejše..... Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
. Vývojové trendy v automobilovom priemysle. Košice : Technická univerzita, 2004. ISBN 80-8073-089-X ISBN 978-80-8073-089-5
Janíková, Oľga. Všetko je inak - Konfucius. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Janíková, Oľga. Všetko je inak - Čínsky nový rok. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
Janíková, Oľga. Všetko je inak - Cesta Laoc\'. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
. Fractional - Onder Control Systems:Theory and Appli. Košice : Technická univerzita, 2004. ISBN 80-8073-095-4 ISBN 978-80-8073-095-6
Janíková, Oľga. Všetko je inak - Vianoce v nekresťanských..... Slovensko : Slovenský rozhlas, 2003.
. 1. medzinárodná vedecká konferencia. Košice : Technická univerzita, 2004. ISBN 80-7099-931-4 ISBN 978-80-7099-931-8
páter Gabriel. Ja to vidím ináč. Bratislava : Serafín, 2003.
páter Gabriel. Ja to vidím ináč. Bratislava : Serafín, 2003.
. V Betleheme novina. Košice : Byzant, s.r.o., 2003.
Timčák. Modelovanie geologických systémov a procesov. Košice : Technická univerzita, 2004. ISBN 80-7099-981-0 ISBN 978-80-7099-981-3
. Bez Teba niet neba II.. Bratislava : LUX, 2003.
. Metelica. Bratislava : LUX, 2003.
. Jerichové trúby, múry sa sypú. Bratislava : LUX, 2004.
. Nič nie je nemožné. Bratislava : Štúdio Nádej, 2003.
Vitko, Dušan. Národné hospodárstvo. Košice : Technická univerzita, 2003. ISBN 80-7099-885-7 ISBN 978-80-7099-885-4
. Envirautom. Košice : Strojnícka fakulta TU, 2004. ISBN 80-7099-778-8 ISBN 978-80-7099-778-9
Vitko, Dušan. Dejiny národného hospodárstva. Košice : Technická univerzita, 2003. ISBN 80-7099-886-5 ISBN 978-80-7099-886-1
. Transfér inovácií; 5/2002. Košice : Technická univerzita, 2003. ISBN 80-7099-952-7 ISBN 978-80-7099-952-3
Parilák, Ľudovít. Manažer výrobnej firmy v treťom tisícročí. Košice : Technická univerzita, 2004. ISBN 80-7099-924-1 ISBN 978-80-7099-924-0
Pavelčák, Jano. Odi kaľi mačkica. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2004.
Solovič, Slavo. Cirostratus. Bratislava : Solid studio, 2003.
. Fyzikálna terminológia. Heslár. Bratislava : Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2004. ISBN 80-969124-0-2 ISBN 978-80-969124-0-7
. Volaj na pána a budeš spasený. Banská Bystrica : F Music, 2004.
. Volaj na pána a budeš spasený. Banská Bystrica : F Music, 2004.
. XXX. Seminár katedier a inštitútov. Košice : Technická univerzita, 2004. ISBN 80-8073-164-0 ISBN 978-80-8073-164-9
Vyboštek, Jaroslav. Mikulášska nádielka. košice : Fakulta vyrobných technológii TU, 2004. ISBN 80-8073-072-5 ISBN 978-80-8073-072-7
. SEZ. Video prezentácia. 2004.
. Robotika v teórii a praxi. Košice : Strojnícka fakulta TU, 2004. ISBN 80-8073-134-9 ISBN 978-80-8073-134-2
. Odborná vedecká konferencia. prešov : UPS, 2004.
. Verní priatelia 1. Bratislava : Štúdio Nádej, 2004.
Štepka, Stanislav. Hostinec Grand. Bratislava : Pyramída, 2004.
. Verní priatelia 2.. Bratislava : Štúdio Nádej, 2004.
Harčarufková, Katarína. Nové pedagogické prístupy. Košice : Technická univerzita, 2004. ISBN 80-8073-200-0 ISBN 978-80-8073-200-4
. Antonín Dvořák. Bratislava : Pyramída, 2004.
. Dotyk zhora. Bratislava : Don Bosco, 2004.
Dukes, Michal. Song for children. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2004.
Laščiaková, Darina. Na kamenečku sedela; (Ľudové piesne). Bratislava : Pyramída, 2004.
. Mamičky cvičia. Bratislava : Panonia Media, 2004.
Molnárová, Marcela. Motýľ. Bratislava : Pyramída, 2004.
Easy. Easy vok a hostia. Bratislava : Pyramída, 2004.
. Mamičky cvičia. Bratislava : Panonia Media, 2004.
Sychra, Zdeno. Akropola. Bratislava : Pyramída, 2004.
. Zopár viet. Bratislava : LUX, 2004.
Dusík, Gejza. Hrnčiarský bál; Opereta. Bratislava : Pyramída, 2004.
. Oslavujte Pána. Bratislava : LUX, 2004.
Kákošová, Jana. Šípková Ruženka. Bratislava : Pyramída, 2004.
. Koledy. Bratislava : Pyramída, 2004.
Podhradská, Mária. Deťom 2. Bratislava : LUX, 2004.
. Križiaci medzi riadkami. Bratislava : LUX, 2004.
Kútny, Ivan. Teologické reflexie III.. Nitra : Kňažský seminár, 2004. ISBN 80-88741-55-6 ISBN 978-80-88741-55-8
. Model marketingového riadenia. Košice : Technická univerzita, 2004. ISBN 80-8073-214-0 ISBN 978-80-8073-214-1
. Construmat 2004. Košice : Technická univerzita, 2004. ISBN 80-8073-175-6 ISBN 978-80-8073-175-5
. Katedra manažmentu a ekonomiky. Košice : Technická univerzita, 2004. ISBN 80-8073-202-7 ISBN 978-80-8073-202-8
. Transfér inovácií. Košice : Technická univerzita, 2004. ISBN 80-8073-075-X ISBN 978-80-8073-075-8
. A čija to chyža. Bratislava : Pyramída, 2004.
. Knižnica (zoznam literatúry vo fondoch Sp. múzea). Levoča : Spišské múzeum, 2005. ISBN 80-85167-28-X ISBN 978-80-85167-28-3
Švajdová, Slávka. Pred našima dvermi. Bratislava : Pyramída, 2004.
Senderská, Katarína. Technické prostriedky pre ručnú montáž. Košice : Technická univerzita, 2004. ISBN 80-8073-090-3 ISBN 978-80-8073-090-1
Rákoš, Jaroslav. Základy novej metódy analýzy. Košice : Technická univerzita, 2005. ISBN 80-8073-257-4 ISBN 978-80-8073-257-8
Zuzana. Zuzana Mojžišová. Bratislava : Pyramída, 2004.
. Hibernatus. Bratislava : Intersonic, 2005.
Kútny, Ivan. Gorazdov močenok. Nitra : Kňažský seminár, 2004. ISBN 80-88741-49-1 ISBN 978-80-88741-49-7
. Piti, piti, pa. Bratislava : Intersonic, 2005.
. Pošetilost mocných. Bratislava : Intersonic, 2005.
. Četník a mimozemšťané. Bratislava : Intersonic, 2005.
. Lúče veselé ľudovky. Tvrdošín : Pavúk Records, 2004.
. Četník a četnice. Bratislava : Intersonic, 2005.
. Četník ve výslužbě. Bratislava : Intersonic, 2005.
. Vianočné melódie. Tvrdošín : Pavúk Records, 2004.
. Četník ze Saint Tropez. Bratislava : Intersonic, 2005.
Štepka, Stanislav. Lás-ka-nie. Bratislava : Pyramída, 2004.
. Četník se žení. Bratislava : Intersonic, 2005.
. Četník v New Yorku. Bratislava : Intersonic, 2005.
. Zlatý hlas. Bratislava : Panonia Media, 2005.
. Úspech na trhu práce. Bratislava : Argenio, 2005.
. Alexander Dubček. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2005.
. Statočný cínový vojačik. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2005.
Ďuríčková, Mária. Zlatá priadka. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2005.
. Šípková Ruženka. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2005.
Mojžišová, Zuzana. Ľudové piesne. Slovensko : Slovenský rozhlas, 2005.
. XIII. Posterový deň s medzinárodnou účasťou. Bratislava : SAV, 2005. ISBN 80-85754-13-4 ISBN 978-80-85754-13-1
Ullmann, Jiří. Slávne melódie v lehké úpravě pro klavír I. Zv. 1. Cheb : GW, 2006.
Ullmann, Jiří. Slávne melódie v lehké úpravě II. Zv. 1. Cheb : GW, 2006.
. Kontraband. Bratislava : Intersonic, 2006.
. Bridge to the world of music. Slovensko : Pavlík records, 2005.
Rosík, Alexej - Nouzovský, Petr. Dmitrij Shostakovich\ Robert Schumann. Tvrdošín : Pavlík Records, 2005.
. Pláteníci spod Žiblonky. Tvrdošín : Pavlík Records, 2005.
. Nad Betlémom vyšla hviezda. Tvrdošín : Pavlík Records, 2005.
. Pod zelenou horou; piesne zo Sklabine v Turci. Tvrdošín : Pavlík Records, 2005.
Poláček, Marek. Rašaj. Bratislava : LUX, 2005.
. Čo slová nepovedia. Bratislava : LUX, 2004.
. Taký všedný život. Bratislava : LUX, 2004.
. Podnikateľ s dušami. Bratislava : LUX, 2005.
Poláček, Marek. Bolívia. Medzi zemou a nebom.. Bratislava : LUX, 2004.
. Moja misia I.. Bratislava : LUX, 2005.
Barancová, Katka. Balzam. Bratislava : LUX, 2005.
Podhradská, Mária - Čanaky, Richard. Deťom 3. Bratislava : LUX, 2005.
Čanaky, Richard. Vďaka Ježiš III.. Bratislava : LUX, 2005.
Poláček, Marek. Anjeli. Bratislava : LUX, 2004.
Poláček, Marek. Útek do Albánska. Bratislava : LUX, 2004.
Poláček, Marek. Poštárska telenovela. Bratislava : LUX, 2004.
Poláček, Marek. Madagaskar. Misionár na Pangalane. Bratislava : LUX, 2004.
Poláček, Marek. Ekvádor. Cesta z pralesa. Bratislava : LUX, 2004.
Meisnerová, Lucie - Baroš, Roman. Angličtina pro každého 1. Zlín : Hemisféry.cz, 2005. ISBN 80-969333-0-2 ISBN 978-80-969333-0-3
Ličko, Ján. Srdce do dlaní Zv. 1. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-88903-73-4 ISBN 978-80-88903-73-4
Pomajbová, Mária - Selecká, Nora. Láska za sklom. Nové Mesto nad Váhom : Flopy Servis Ing.Juraj Jambor, 2006. ISBN 80-89053-08-4 ISBN 978-80-89053-08-7
. Velký Blondýn s černou botou. Bratislava : Intersonic, 2006.
Maxwell, Ann. Rubínové prekvapenie Zv. 2. 2005. ISBN 80-88993-93-8 ISBN 978-80-88993-93-3
Maxwell, Ann. Rubínové prekvapenie Zv. 3. 2005. ISBN 80-88993-93-8 ISBN 978-80-88993-93-3
Maxwell, Ann. Rubínové prekvapenie Zv. 4. 2005. ISBN 80-88993-93-8 ISBN 978-80-88993-93-3
Maxwell, Ann. Rubínové prekvapenie Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-88993-93-8 ISBN 978-80-88993-93-3
Márquez, Gabriel García. Pohreb veľkej matróny Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-1058-1 ISBN 978-80-551-1058-5
Monk-Kiddová, Sue. Tajný život včiel Zv. 2. 2005. ISBN 80-551-1000-X ISBN 978-80-551-1000-4
Monk-Kiddová, Sue. Tajný život včiel Zv. 3. 2005. ISBN 80-551-1000-X ISBN 978-80-551-1000-4
Monk-Kiddová, Sue. Tajný život včiel Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-1000-X ISBN 978-80-551-1000-4
Cornwellová, Patricia - Swanová, Ľudmila. Stopa. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1120-0 ISBN 978-80-551-1120-9
Hearnová, Lian - Krišková, Jitka. Jas mesiaca 3; Príbeh klanu Otoriovcov. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1180-4 ISBN 978-80-551-1180-3
McClure, Ken. Ako bodá škorpión Zv. 1. Bratislava : Columbus, 1996. ISBN 80-7136-046-5 ISBN 978-80-7136-046-9
Connelly, Michael - Čižmár, Peter. Posledná šanca. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2007. ISBN 80-8085-050-X ISBN 978-80-8085-050-0
Zafón, Carlos Ruiz - Čižmár, Peter. Tieň vetra. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1178-2 ISBN 978-80-551-1178-0
Dahl, Roald - Čižmár, Peter. Môj strýko Osvald. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2007. ISBN 80-220-1357-9 ISBN 978-80-220-1357-4
Jacq, Christian. Čierny faraón Zv. 1. Bratislava : Motýľ, 1998. ISBN 80-88775-73-6 ISBN 978-80-88775-73-7
Feldeková, Oľga - Swanová, Ľudmila. Niekedy spávam v okuliaroch, aby som lepšie videla sen. Bratislava : Columbus, 2006. ISBN 80-7136-109-7 ISBN 978-80-7136-109-1
Cornwellová, Patricia - Ištoková, Ingrid. Čierna listina. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-0805-6 ISBN 978-80-551-0805-6
Fieldingová, Joy - Drotárová, Beáta. Bábika. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1067-0 ISBN 978-80-551-1067-7
Rigby, Robert - Sýkora, Pavel. GÓÓÓL! Každý sen má svoj začiatok. Bratislava : Columbus, 2007. ISBN 80-7136-115-1 ISBN 978-80-7136-115-2
Briusov, Valerij - Lejko, Peter. Posledné stránky denníka. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1105-7 ISBN 978-80-551-1105-6
Hammondová, Beate. Dievčenské roky veľkých cisárovien Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2005. ISBN 80-551-0834-X ISBN 978-80-551-0834-6
Poncová, Svatava. Rodinná hrnčeková kuchárka Zv. 1. Žilina : Knižné centrum, 2005. ISBN 80-8064-243-5 ISBN 978-80-8064-243-3
Becker, Boris - Lapšanský, Jozef. Hráč. Bratislava : Columbus, 2008. ISBN 80-7136-100-3 ISBN 978-80-7136-100-8
Knight, Christopher - Lomas, Robert. Druhý mesiáš; Templári, Turínske plátno a veľké tajomstvo slobodomurárstva. Bratislava : Remedium, 2006. ISBN 80-88993-52-0 ISBN 978-80-88993-52-0
Evansova Porterová, Margaret. Daj sa zviesť láskou Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1109-X ISBN 978-80-551-1109-4
Štiavnický, Andrej - Selecká, Nora. Zbohom, Alžbeta Bátoriová; Strhujúci príbeh Žofie Bošňákovej a Anny Rosiny Listiusovej. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1187-1 ISBN 978-80-551-1187-2
Tekelyová, Emma - Tinajová, Oľga. Sláva na splátky. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1222-3 ISBN 978-80-551-1222-0
Irving, John. Hotel New Hampshire Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2005. ISBN 80-551-0763-7 ISBN 978-80-551-0763-9
Willettová, Marcia - Dudičová, Viera. Šum príboja. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2007. ISBN 80-220-1354-4 ISBN 978-80-220-1354-3
Márquez, Gabriel García - Čižmár, Peter. Správa o jednom únose. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1122-7 ISBN 978-80-551-1122-3
Orwell, George. Nad vodu a chytiť dych Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2005. ISBN 80-551-1166-9 ISBN 978-80-551-1166-7
Zelinka, Milan. Príbehy z Karpát Zv. 1. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2005. ISBN 80-220-1351-X ISBN 978-80-220-1351-2
Bujorová, Flavia - Ryšáková - Cibuľová, Eva. Kamene osudu. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1051-4 ISBN 978-80-551-1051-6
Andersen, Hans Christian. Neznáme rozprávky o anjeloch, ľuďoch a zvieratkách Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2005. ISBN 80-551-1130-8 ISBN 978-80-551-1130-8
Habovštiak, Anton - Tinajová, Oľga. Slovenské povesti II. Martin : Matica Slovenská s. r. o., 2007. ISBN 80-7090-713-4 ISBN 978-80-7090-713-9
Moravčík, Štefan. Povesti o slovenských hradoch Zv. 1. Martin : Matica Slovenská s. r. o., 2004. ISBN 80-969221-6-5 ISBN 978-80-969221-6-1
Lewis, Clive Staples. Princ Kaspián - Kroniky Narnie 4 Zv. 1. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2005. ISBN 80-7145-601-2 ISBN 978-80-7145-601-8
Lewis, Clive Staples. Kôň a jeho chlapec - Kroniky Narnie 3 Zv. 1. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2005. ISBN 80-7145-388-9 ISBN 978-80-7145-388-8
Lewis, Clive Staples. Dobrodružstvá lode Ranný pútnik - Kroniky Narnie 5 Zv. 1. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2006. ISBN 80-7145-603-9 ISBN 978-80-7145-603-2
Baigent, Michael - Leigh, Richard. Chrám a lóža. Bratislava : Remedium, 2007. ISBN 80-89230-04-0 ISBN 978-80-89230-04-4
Hamzová, Mária. Vôňa karameliek Zv. 2. 2005. ISBN 80-89199-19-4 ISBN 978-80-89199-19-8
Hamzová, Mária. Vôňa karameliek Zv. 3. 2005. ISBN 80-89199-19-4 ISBN 978-80-89199-19-8
Hamzová, Mária. Vôňa karameliek Zv. 4. 2005. ISBN 80-89199-19-4 ISBN 978-80-89199-19-8
Hamzová, Mária. Vôňa karameliek Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-89199-19-4 ISBN 978-80-89199-19-8
Holka, Peter. Biele noci, čierne dni Zv. 2. 2005. ISBN 80-551-0926-5 ISBN 978-80-551-0926-8
Holka, Peter. Biele noci, čierne dni Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-0926-5 ISBN 978-80-551-0926-8
Wolf, Klaus-Peter. Strážca brány Zv. 2; a iné neuveriteľné príbehy. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-88822-70-X ISBN 978-80-88822-70-7
L'Amour, Luis. Denník starého Sacketta Zv. 2. 2005. ISBN 80-220-1320-X ISBN 978-80-220-1320-8
L'Amour, Luis. Denník starého Sacketta Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-220-1320-X ISBN 978-80-220-1320-8
Lapšanský, Jozef. Reforma zdravotníctva; Podmienky nového zdravotníctva. Bratislava : Ministerstvo zdravotníctva SR, 2006.
Czerny, Carl. Umění pohotovosti prstú Zv. 1; Op. 740. Praha : Hudební oddelení STK, 1953.
Czerny, Carl. Umění pohotovosti prstú Zv. 2. Praha : Sväz československých invalidu, 1953.
Martinů, Bohuslav. Loutky Zv. 1; Malé skladby pro klavír.. Praha : Sväz československých invalidu, 1960.
Chopin, Fryderik. Préludes Zv. 1; Op. 28. Praha : Hudební oddelení STK, 1980.
Slávický, Klement. Na bílých i černých Zv. 1; 12 skladbiček pro deti. Praha : Hudební oddelení STK,
Eben, Petr. 100 lidových písní pro klavír snadném slohu Zv. 1. Praha : Sväz československých invalidu, 1964.
Štepán - Bečvařovský. České variace XVIII. století Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1967.
Frešo, Tibor. V detskej izbičke Zv. 1; Šesť skladieb pre začiatočníkov. Praha : Hudební oddelení STK, 1962.
Smetana, Bedřich. Našim devám Zv. 1; Lousina polka, Jiřinkina polka, Vzpomínka na Plzeň..
Flegl, Josef. Malá taneční suita. Zv. 1; Op. 23 Na motívy českých lidových písní. Praha : Fr. A. Urbánek a synové,
Hurník,Ilja. První melódie. Jarní večer. Zv. 1. 1934.
Karganov, Gehari. Album pro mládež Zv. 1; Album pour la jeunesse. Praha : Sväz československých invalidu, 1953.
Kraus, E.. Stupnice pro piano Zv. 1. Praha : F. Chadim,
Stanislav, Jozef. Malá klavírní suita pro mládež Zv. 1. Praha : Sväz československých invalidu, 1972.
Debussy, Claude. Tanec panenky Černoušek Zv. 1; pro 6 ročník - klavír. Praha : Hudební oddelení STK, 1978.
Hlaváč, Miroslav. Tůňky a potůčky Zv. 1; Deset klavírních sladeb na bílych klávesách. Praha : Hudební oddelení STK, 1989.
Bach, W.F.. Album starých mistrů Zv. 1; Pro LŠU 5 - 7 třída. Praha : Hudební oddelení STK, 1967.
Šaner, František. Oříšky Zv. 1; Pro klavír na ruce - Suita. Praha : Hudební oddelení STK, 1988.
Hlucháň, Ján. Národní písne a tance Zv. 1; pro klavír na 4 ruce. Praha : Ján Hlucháň,
Majkapar, Mojsejevič Samuel. Melancholický valčík Zv. 1; Malé prelúdium 5 skladeb.. Praha : Hudební oddelení STK, 1970.
Hurník,Ilja. Kousky Zv. 1; Pro klavír v snadném slohu. Praha : Hudební oddelení STK, 1966.
Hájek, Aleš. Pohádkový klavír Zv. 1; Sedm instruktívných skladbiček pro klavír.. Praha : Hudební oddelení STK, 1978.
Slávický, Klement. Píseň domova a furiant Zv. 1; Pro klavír na 4 ruce. Praha : Panton, 1980.
Bartók, Béla. Für kinder Zv. 1; Kleine klavierstücke für anfanger (ohne oktaven - spannung) mit rerwendung orgarischer kinder und volkslieder. Budapest : Musica, 1959.
Majkapar, Mojsejevič Samuel. Klavírní skladby Zv. 1; Sovětští skladatele dětem. Praha : Hudební oddelení STK, 1978.
Martinů, Bohuslav. Jaro v záhradě Zv. 1; Čtyri dětské skladby pro klavír. Praha : Sväz československých invalidu, 1966.
Janžurová, Zdena - Borová, Milada. Klavírní školička pro děti 4 - 6 let Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1977.
Janžurová, Zdena - Borová, Milada. Klavírní školička pro děti 4 - 6 let Zv. 2. 1977.
Janžurová, Zdena - Borová, Milada. Klavírní školička pro děti 4 - 6 let Zv. 3. 1977.
Mašinda, Juraj. Klavírna čítanka Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1984.
Mašinda, Juraj. Klavírna čítanka Zv. 2. Praha : Hudební oddělení S T K, 1984.
Mašinda, Juraj. Klavírna čítanka Zv. 3. Praha : Hudební oddělení S T K, 1984.
Kleinová, Eliška. Škola hry z listů na základe čtyřruční hry Zv. 4. Praha : Hudební oddelení STK, 1985.
Mašinda, Juraj. Klavírna čítanka II. Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1983.
Kleinová, Eliška. Škola hry z listu na základe čtyřruční hry Zv. 1. 1985.
Kuglerová, Zuzana. Čarodejnica z Petrovíc Zv. 2. 2004. ISBN 80-89208-00-2 ISBN 978-80-89208-00-5
Kuglerová, Zuzana. Čarodejnica z Petrovíc Zv. 3. 2004. ISBN 80-89208-00-2 ISBN 978-80-89208-00-5
Kuglerová, Zuzana. Čarodejnica z Petrovíc Zv. 4. 2004. ISBN 80-89208-00-2 ISBN 978-80-89208-00-5
Kuglerová, Zuzana. Čarodejnica z Petrovíc Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2004. ISBN 80-89208-00-2 ISBN 978-80-89208-00-5
Kleinová, Eliška. Škola hry z listu na základe čtyřruční hry Zv. 2. 1985.
Kleinová, Eliška. Škola hry z listu na základe čtyřruční hry Zv. 2. Praha : Hudební oddelení STK, 1985.
Martinová, Kat. Falošné sľuby Zv. 2. 2005. ISBN 80-551-1005-0 ISBN 978-80-551-1005-9
Martinová, Kat. Falošné sľuby Zv. 3. 2005. ISBN 80-551-1005-0 ISBN 978-80-551-1005-9
Martinová, Kat. Falošné sľuby Zv. 4. 2005. ISBN 80-551-1005-0 ISBN 978-80-551-1005-9
Martinová, Kat. Falošné sľuby Zv. 5. 2005. ISBN 80-551-1005-0 ISBN 978-80-551-1005-9
Martinová, Kat. Falošné sľuby Zv. 6. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-1005-0 ISBN 978-80-551-1005-9
Grünfeldová, A.. Technická a uhozová cvičení pro nižší a střední stupeň Zv. 1. 1965.
Grünfeldová, A. - Böhmová, Zděnka. Technická a uhozová cvičení pro nižší a střední stupeň Zv. 1. 1966.
Grünfeldová, A. - Böhmová, Zděnka. Technická a uhozová cvičení pro nižší a střední stupeň Zv. 2. Praha : Hudební oddelení STK, 1966.
Dostal, Jan. Dítě u klavíru Zv. 1; Sborník statí pedagogů ze socialistických zemí o otázkach kalvírního vyučování. Praha : Hudební oddelení STK, 1982.
Dostal, Jan. Dítě u klavíru Zv. 2; Sborník statí pedagogů ze socialistických zemí o otázkach kalvírního vyučování. 1982.
Dostal, Jan. Dítě u klavíru Zv. 3; Sborník statí pedagogů ze socialistických zemí o otázkach kalvírního vyučování. 1982.
Dostal, Jan. Dítě u klavíru Zv. 4; Sborník statí pedagogů ze socialistických zemí o otázkach kalvírního vyučování. 1982.
Dostal, Jan. Dítě u klavíru Zv. 5; Sborník statí pedagogů ze socialistických zemí o otázkach kalvírního vyučování. 1982.
Sluka, Luboš. Malá klavírní suita Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1976.
Smetana, Bedřich. Svatební scény Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1951.
Smetana, Bedřich. Z klavírni tvorby Zv. 1; Idyla-valčík-píseň-andante-polka, F-mol, klavír, II.cyklus. Praha : Hudební oddelení STK, 1975.
Slávický, Klement. Klavír a mládí Zv. 1; Skladby pro mládež. Praha : Hudební oddelení STK, 1967.
Chopin, Fryderik. Valses Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1979.
Chopin, Fryderik. Valses Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1980.
Schaefer, Teodor. Klavírní skladby; Ve snadném slohu, řada I.. Praha : Hudební oddelení STK, 1952.
. Album etúd IV. Zv. 1; Výběr etúd pro 5 stupeň technické vyspělosti.
Slávický, Klement. Píseň domova a furiant Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1980.
Klusák, Vladimír. Jazzový klavír Zv. 1; Album sedmi skladeb pro klavír. Praha : Hudební oddelení STK, 1980.
Sarauer, Alois. Dětem Zv. 1; 12 klavírních skladbiček. Praha : Hudební oddelení STK, 1961.
Millerová, Linda Leal. Rachel Zv. 2; Príbehy zo Springwateru. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-1055-7 ISBN 978-80-551-1055-4
Haydn, Joseph. Variační rondo Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1977.
Haydn, Joseph. Variační rondo Zv. 1. 1977.
Hatrík, Juraj. Posledný deň prázdnin Zv. 1; 6 skladbičiek pre klavír. Praha : Hudební oddelení STK, 1966.
Fiala, Petr. Dětem Zv. 1; Cyklus snadných přednesených skladeb pro klavír. 1943.
Fiala, Petr. Dětem Zv. 1; Cyklus snadných přednesových skladeb pro klavír (1969). Praha : Hudební oddelení STK, 1980.
Hurník,Ilja. Písničky pro klapky Zv. 1; Snadné skladby pro klavír (1969). Praha : Hudební oddelení STK, 1976.
Eben, Petr. Malé portréty pro klavír Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1976.
Haydn, Joseph - Mozart, W.A.. Staré tance pro klavír Zv. 1; Výběr snadných tanečků pro mládež. 1963.
Hanuš, Ján. Vteřiny v přírodě Zv. 1; České básne Kamila Bednáře. Snadné klavírni maličkosti.. Praha : Hudební oddelení STK, 1952.
Händel, G.F.. Salabauda-courate-preludium-fugato allegre Zv. 1; Pro 3 - 6 třídu ĽŠU. Praha : Hudební oddelení STK, 1971.
Šamorínsky, Štefan. Malý začiatok Zv. 1; 14 drobných skladieb v rozsahu 5-6 tónov.. Praha : Hudební oddelení STK, 1970.
. Sborník skladbiček starých mistrů Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1974.
Sluka, Luboš. Hrátky Zv. 1; Klavírni skladbičky pro děti. Praha : Hudební oddelení STK, 1976.
Sluka, Luboš. Hrátky Zv. 1; Klavírni skladbičky pro děti. 1976.
. Klasikové a jejich současníci II. Zv. 1; Drobné skladby pro klavír 4 - 6 třída ĽŠU. Praha : Hudební oddelení STK, 1972.
Suk, Josef. Z klavírní tvorby Zv. 1; Lístek do pamatníku - Vánek o Çtedrem dní - Mementto. Praha : Hudební oddelení STK, 1975.
Suk, Josef. Z klavírní tvorby Zv. 1; Lístek do památníku - Vánek o Štedrem dní - Mementto. 1975.
Sarauer, Alois. Sedum malých kousků Zv. 1. 1972.
Sarauer, Alois. Sedum malých kousků Zv. 1; ELŠU klavír 3 - 4 třída. Praha : Hudební oddelení STK, 1972.
. Klasikové a jejich současníci Zv. 1; 15 lehkých skladbiček pro klavír 2-4 třída LŠU. Praha : Hudební oddelení STK, 1968.
. Klasikové a jejich současníci Zv. 1; 15 lehkých skladbiček pro klavír 2 - 4 třída LŠU. 1968.
. Staří mistri dětem Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1969.
. Staří mistri dětem Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1969.
Říhovský, Vojtěch. Dětským srdéčkům Zv. 1; Sbírka 36 českých a moravských národních písní a říkadel pro klavír na 2 ruce.. Praha : Hudební oddelení STK, 1969.
Szelényi, I.. Daleké světy Zv. 1; Pro 5. ročník. Praha : Hudební oddelení STK, 1972.
Szelényi, I.. Daleké světy Zv. 1; Pro 5. ročník. 1972.
Szelényi, I.. Daleké světy Zv. 1; Pro 5. ročník. 1972.
Sarauer, Alois. Poetické variace a čtyři drobné skladby pro klavír Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1963.
Fišerová, A. - Kleinová, Eliška. Album etud II. Zv. 1; Výběr etud pro 3. stupeň technické vyspělosti.. Praha : Hudební oddelení STK, 1958.
. Album etud III. Zv. 1; Výber etud pro 4. stupeň tech. vyspělosti.. Praha : Hudební oddelení STK, 1963.
. Album etud I. Zv. 1; Výber etud pro 2. stupeň tech. vyspělosti.. Praha : Hudební oddelení STK, 1958.
Schneider - Trnavský, Mikuláš. Slovenské národné piesne pre stredný hlas I. Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1955.
Schneider - Trnavský, Mikuláš. Slovenské národné piesne pre klavír a stredný hlas. II. Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1955.
Chopin, Fryderik. Mazurky Zv. 2. Praha : Hudební oddelení STK, 1962.
Kocián, František. První krůčky Zv. 1; 32 zábavných skladbiček pro 1 přednes. Praha : Hudební oddelení STK, 1959.
Říhovský, Vojtěch. Sonatínky Zv. 1; Pro klavír na 2 ruce jako příprava k vyšším stupňům.. Praha : Hudební oddelení STK, 1951.
Hlaváč, Miroslav. Poetické etudy II. Zv. 1; 10 klavírních skladeb na náměty J. Uzové.. Praha : Hudební oddelení STK, 1978.
Prokofjev, Sergej. Hudba pro mládež Zv. 1; Klavírní revize a předmluva.. Praha : Hudební oddelení STK, 1975.
. Dvě skladby pro klavír Zv. 1; Mendelssohn, Reinhold.. 1937.
. Dvě skladby pro klavír Zv. 1; Fibich,Z.: Nálady ,dojmy a upomínky. Sinding, CH,: Šumění jara.. 1937.
Nedbal, Oskar. Valčík z operety Polská krev Zv. 1. 1937.
Sarauer, Alois - Křižková, Drahomíra. Snadné klavírní skladby XVII. - XVIII. století Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1966.
Smetana, Bedřich. Výběr klavírních skladeb Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1975.
. Maďarští skladatelé dětem Zv. 1; 4. ročník.. Praha : Hudební oddelení STK, 1978.
Martinů, Bohuslav. Jaro v záhradě Zv. 1; čtyři detské skladby pro klavír.. Praha : Hudební oddelení STK, 1966.
Průšová, Zdenka - Janžurová, Zdena. S písničkou u klavíru Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1976.
Mozart, W.A.. 6 sonatín Zv. 1; klavír dvojruční. Praha : Hudební oddelení STK,
Dlouhý, Milan. Tři miniatury Zv. 1; pro klarinet a klavír.. Praha : Hudební oddelení STK, 1975.
Novák, Milan. Od jari do zimy Zv. 1; 16 klavírnych skladieb pre mládež.. Praha : Hudební oddelení STK, 1977.
Pauer, Jiří. Hrajeme si pro radost Zv. 1; Drobní klavírní skladby,. Praha : Hudební oddelení STK, 1963.
Pauer, Jiří. Hrajeme si pro radost Zv. 1; Drobní klavírní skladby.. Praha : Hudební oddelení STK, 1963.
Žemla, Josef. 60 národních písní Zv. 1; pro klavír v najlehčím slohu.. Praha : Hudební oddelení STK,
Baroš, Roman - Meisnerová, Lucie. Angličtina pre všetkých Zv. 1; Pre začiatočníkov a mierne pokročilých.. Bratislava : Roman Baroš - Kakadu, 2005. ISBN 80-969415-3-4 ISBN 978-80-969415-3-7
Baroš, Roman. Nemčina pre všetkých Zv. 1; Pre začiatočníkov a mierne pokročilých.. Bratislava : Roman Baroš - Kakadu, 2005. ISBN 80-969415-2-6 ISBN 978-80-969415-2-0
Molnár, Gábor - Prevzaté. Én kedves Amazóniám; Moja milá Amazónia.. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN),
Pokorný, František. Liečebná rehabilitácia I Zv. 2; Učebnica pre stredné zdravotnícke školy. 1992. ISBN 80-217-0492-6 ISBN 978-80-217-0492-3
Pokorný, František. Liečebná rehabilitácia I Zv. 3; Učebnica pre stredné zdravotnícke školy. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1992. ISBN 80-217-0492-6 ISBN 978-80-217-0492-3
Silva, Daniel. Spovedník Zv. 2. 2005. ISBN 80-220-1336-6 ISBN 978-80-220-1336-9
Silva, Daniel. Spovedník Zv. 3. 2005. ISBN 80-220-1336-6 ISBN 978-80-220-1336-9
Silva, Daniel. Spovedník Zv. 4. 2005. ISBN 80-220-1336-6 ISBN 978-80-220-1336-9
Silva, Daniel. Spovedník Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-220-1336-6 ISBN 978-80-220-1336-9
Bártů, Jitka @ Kateřina. Rodinné putá Zv. 2. 2005. ISBN 80-7341-553-4 ISBN 978-80-7341-553-2
Bártů, Jitka @ Kateřina. Rodinné putá Zv. 3. 2005. ISBN 80-7341-553-4 ISBN 978-80-7341-553-2
Bártů, Jitka @ Kateřina. Rodinné putá Zv. 4. 2005. ISBN 80-7341-553-4 ISBN 978-80-7341-553-2
Bártů, Jitka @ Kateřina. Rodinné putá Zv. 5. 2005. ISBN 80-7341-553-4 ISBN 978-80-7341-553-2
Bártů, Jitka @ Kateřina. Rodinné putá Zv. 6. 2005. ISBN 80-7341-553-4 ISBN 978-80-7341-553-2
Bártů, Jitka @ Kateřina. Rodinné putá Zv. 7. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-7341-553-4 ISBN 978-80-7341-553-2
Spencerová, La Vyrle. Prísľub lásky Zv. 2. 2004. ISBN 80-551-0924-9 ISBN 978-80-551-0924-4
Spencerová, La Vyrle. Prísľub lásky Zv. 3. 2004. ISBN 80-551-0924-9 ISBN 978-80-551-0924-4
Spencerová, La Vyrle. Prísľub lásky Zv. 4. 2004. ISBN 80-551-0924-9 ISBN 978-80-551-0924-4
Spencerová, La Vyrle. Prísľub lásky Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2004. ISBN 80-551-0924-9 ISBN 978-80-551-0924-4
Baigent, Michael - Leigh, Richard. Podvod so Zvitkami od Mŕtveho mora. Bratislava : Remedium, 2006.
Hallon, Pavol - Cibula, Peter. Čo sa zverolekárovi naozaj stalo; (Príbehy z praxe). Zohor : Kníhtlač Gerthofer, 2007. ISBN 80-968251-6-X ISBN 978-80-968251-6-5
Eldredge, John. Divoký v srdci Zv. 1; Objavovanie tajomstva duše muža. Bratislava : Redemptoristi - Slovo medzi nami, 2005. ISBN 80-968638-3-5 ISBN 978-80-968638-3-9
Croissant, Jo Jo. Kňažstvo ženy Zv. 1; alebo kňazstvo srdca. Bratislava : Serafín, 1994. ISBN 80-85310-42-2 ISBN 978-80-85310-42-9
Matuška, Peter J.. Jasno vo svedomí a pokoj v duši Zv. 1; Príručka k teórii a praxi svätej spovede. Bratislava : PARAKLETOS, 2003. ISBN 80-968976-5-9 ISBN 978-80-968976-5-0
Carson, Ben - Murphey, Cecil. Zlaté ruky. Bratislava : Štúdio Nádej, 2006.
Boyle's, Danny. Millions. Bratislava : Intersonic, 2005.
Wass, Albert. Valaki tévedett; ( Niekto sa mýlil ). Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2000.
Örkény, István - Prevzaté. Lágerek népe Emlékezok; (Spomienky ľudí z lágrov). Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2003.
Bach, Johann Sebastian. Temperovaný klavír Zv. 1; ( La Clavecin bien temporo ). Praha : Hudební oddelení STK, 1958.
Máslo, Jindřich. Pramen. Sbírka národních písní, tanců a vyňatků z oper slovanských národú Zv. 1; Klavír na dvě ruce. Praha : Hudební oddelení STK, 1957.
Blatný, Josef. Klavírní repertoár Zv. 1; Instruktívni skladbičky. Praha : Hudební oddelení STK, 1955.
Burgmüller, Fréd. 25 snadných postupně seřazených etud pro malé ruce Zv. 1; OP 100. Praha : Hudební oddelení STK,
Böhmová, Zděnka. Instruktáže elementárni klavírni pedagogiky Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1950.
Cramer, J.B.. 60 vybraných etud pro klavír Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1952.
Cramer, J.B.. 60 vybraných etud pro klavír Zv. 2. 1952.
Cramer, J.B.. 60 vybraných etud pro klavír Zv. 3. 1952.
Cramer, J.B.. 60 vybraných etud pro klavír Zv. 4. 1952.
Gurlitt, Cornelius. První přednes Zv. 1; 34 lehkých skladeb pro klavír progresivně seřazených. Praha : Hudební oddelení STK, 1956.
Fibich, Zdeněk. Skladby pro klavír Zv. 1; Nálady, dojmy a upomínky. 1937.
Mendelssohn - Bartholdy, Felix. Jarní píseň Zv. 1; Skladby pro klavír. 1937.
Czerny, Carl. Příprava zběhlosti Zv. 1; OP. 849. Praha : Hudební oddelení STK,
Mácha, Otmar. Klavírni vlastivěda Zv. 1; 10 skladbiček pro klavír ve snadném slohu. Praha : Hudební oddelení STK, 1972.
Czerny, Carl. OP. 821 Zv. 1; Osum taktových cvičení. Praha : Hudební oddelení STK, 1953.
Černý, Karel. Praktická cvičení prstová Zv. 1; OP. 802. Praha : F. Chadim,
Černý, Karel. Praktická cvičení prstová Zv. 2; OP. 802. Praha : F. Chadim,
Bach, Johann Sebastian. 2 - hlasné invencie Zv. 1; 3 - hlasné symfónie. Praha : Hudební oddelení STK, 1979.
Lídl, Václav. U Rumcajsů Zv. 1; šest klavírnich skladbiček. Praha : Hudební oddelení STK, 1975.
. Klavír pro 6. a 7. třídu Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1971.
Křižková, Drahomíra. 1. knížka polyfonní hry Zv. 1; Výběr skladeb pro 3. a 4. roč. LŠU. Praha : Hudební oddelení STK, 1974.
Krentzová, Jayne Ann. Pád do bdelosti Zv. 2. 2005. ISBN 80-551-1045-X ISBN 978-80-551-1045-5
Krentzová, Jayne Ann. Pád do bdelosti Zv. 3. 2005. ISBN 80-551-1045-X ISBN 978-80-551-1045-5
Krentzová, Jayne Ann. Pád do bdelosti Zv. 4. 2005. ISBN 80-551-1045-X ISBN 978-80-551-1045-5
Krentzová, Jayne Ann. Pád do bdelosti Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-1045-X ISBN 978-80-551-1045-5
Deaver, Jeffery - Makovický, Igor. Prázdna stolička. Bratislava : Ikar, 2006.
Lapšanský, Jozef. Dejepis na dlani; Abecedne usporiadaný prehľad svetových dejín. Bratislava : Príroda, 2006.
Brennan, Herbie - Šabek, Igor. Tajné dejiny starého Egypta; Elektrina, akustika a zmiznutie vyspelej civilizácie. Bratislava : Remedium, 2006.
Cronin, Archibald Joseph. Az élet elébe; ( V ústrety životu ). Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2000.
Poe, Edgar Allan - Swan, Afréd. Poviedky a básne. Bratislava : Petit Press, a. s., 2007. ISBN 80-85585-75-8 ISBN 978-80-85585-75-9
Dostojevskij, Fiodor Michajlovič - Dolanská, Jana. Zločin a trest. Bratislava : Petit Press, a. s., 2007. ISBN 80-85585-73-1 ISBN 978-80-85585-73-5
Dumas, Alexander - Sýkora, Pavel. Traja muškatieri. Bratislava : Petit Press, a. s., 2008. ISBN 80-85585-70-7 ISBN 978-80-85585-70-4
Dickens, Charles - Čižmár, Peter. Vianočná koleda. Príhody Olivera Twista. Bratislava : Petit Press, a. s., 2007. ISBN 80-8558-569-3 ISBN 978-80-8558-569-8
Gogoľ, Nikolaj Vasilievič - Fürješová, Valéria. Mŕtve duše. Bratislava : Petit Press, a. s., 2007. ISBN 80-85585-78-2 ISBN 978-80-85585-78-0
Maupassant, Guy de - Drotárová, Beáta. Miláčik a iné poviedky. Bratislava : Petit Press, a. s., 2007. ISBN 80-85585-79-0 ISBN 978-80-85585-79-7
Balzac, Honoré de - Selecká, Nora. Otec Goriot. Bratislava : Petit Press, a. s., 2007. ISBN 80-85585-81-2 ISBN 978-80-85585-81-0
Stendhal, Henri - Drotárová, Beáta. Červený a čierny. Bratislava : Petit Press, a. s., 2007. ISBN 80-85585-82-0 ISBN 978-80-85585-82-7
Jókai, Mór - Dolanská, Jana. Levočská biela pani. Bratislava : Petit Press, a. s., 2007. ISBN 80-85585-83-9 ISBN 978-80-85585-83-4
Trajterová, Mária Eva. Nepokrč mi krídla...prosím Zv. 1. Bratislava : Gúth, 2006.
Zábojník, Bobeš - Zábojník, Bobeš. Škola hrou 1; Pesničky, ktoré vás naučia. Žilina : Vydavateľstvo Vrana, s.r.o., 2003.
Zábojník, Bobeš - Zábojník, Bobeš. Škola hrou 4; Pesničky, ktoré vás naučia. Žilina : Vydavateľstvo Vrana, s.r.o., 2003.
L'Homme, Erik. Hviezdna kniha 1 Zv. 2; Majster Kadehar. 2005. ISBN 80-8046-295-X ISBN 978-80-8046-295-6
L'Homme, Erik. Hviezdna kniha 1 Zv. 3; Majster Kadehar. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-8046-295-X ISBN 978-80-8046-295-6
Gillerová, Katarína. Dotkni sa ma,láska Zv. 2. 2005. ISBN 80-220-1337-4 ISBN 978-80-220-1337-6
Gillerová, Katarína. Dotkni sa ma,láska Zv. 3. 2005. ISBN 80-220-1337-4 ISBN 978-80-220-1337-6
Gillerová, Katarína. Dotkni sa ma,láska Zv. 4. 2005. ISBN 80-220-1337-4 ISBN 978-80-220-1337-6
Gillerová, Katarína. Dotkni sa ma,láska Zv. 5. 2005. ISBN 80-220-1337-4 ISBN 978-80-220-1337-6
Gillerová, Katarína. Dotkni sa ma,láska Zv. 6. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-220-1337-4 ISBN 978-80-220-1337-6
Dostal, Jan. Klavírni čítanka pro 3. a 5. ročník vyučovaní Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1973.
. Album etúd V. Zv. 1; Výběr etúd pro 6. a 7. stupeň vyspělosti.
Sarauer, Alois. Z mladých let Zv. 1; Drobné skladby pro klavír. Praha : Hudební oddelení STK, 1951.
Sarauer, Alois. Drobnosti Zv. 1; 8 skladeb pro klavír na dvě ruce. Praha : Hudební oddelení STK, 1951.
Francl, Jaroslav. Na Vysočine: U nás z jara Zv. 1; Dvě skladbičky pro housle a klavír.
Macák, Bohumil. Řetez na vánoční stromek Zv. 1; Dětská pastorální suita pro akordeón ( klavír ). Praha : Hudební oddelení STK, 1970.
Vřešťál, Jiří. Tři etudy Zv. 1; Klavír pro 6. ročník. Praha : Hudební oddelení STK, 1974.
Vřešťál, Jiří. Památnik Zv. 1; 8 klavírních skladeb. Praha : Hudební oddelení STK, 1991.
Eben, Petr. Jarní motív Zv. 1; Rondino pro kluky. Variace na lidovou píseň. 1992.
Marcolová, Jana. Klavírni inprovizace Zv. 1; Pro děti předškolního věku. 1988.
Kurz, Vilém. Malementie Zv. 1; Sonatíny a rondá. Praha : Hudební oddelení STK, 1949.
Kurz, Vilém. 40 klavírních etud pro střední stupeň Zv. 1; pokračovaní 78 elementárnich etud. Praha : Hudební oddelení STK,
. Angličtina v pohode 1; Spoločenská konverzácia. Bratislava : KAKADU s.r.o., 2006. ISBN 80-969482-0-2 ISBN 978-80-969482-0-8
. Angličtina v pohode 2; Rodina, vzdelanie a povolanie, cestovanie. Bratislava : KAKADU s.r.o., 2006. ISBN 80-969482-1-0 ISBN 978-80-969482-1-5
Tylňák, Ivan. Základní intonace a rytmus Zv. 1; Cvičebnice pri začátečníky. Praha : Hudební oddelení STK, 1952.
Vacek, Miloš. Ledův rok Zv. 1; Cyklus drobných skladeb. Praha : Hudební oddelení STK, 1987.
Doležil, Metod. Intonace a elementárni rytmus Zv. 1; pro konzervatoře. Praha : Hudební oddelení STK, 1928.
Fregl, Václav. Čtyři ruce zmohou více Zv. 1; 25 národních písní v čtyřruční úpravě. Praha : Hudební oddelení STK, 1958.
Kurz, Vilém. Elementární etudy Zv. 1; 78 progresívně seřazených etud pro počáteční vyučovaní. Praha : Hudební oddelení STK, 1976.
Šnaidrová, Etelka. Svět tónu Zv. 1; Příručka hudební náuky pro děti. Praha : Hudební oddelení STK, 1975.
. Zpěvníček Zv. 1; Sbírka národních písní, soúčast příručky Svět tónu. Praha : Hudební oddelení STK, 1975.
Krejza, Václav. Tři skladbičky pro začátečníky Zv. 1; Violina a piano. Praha : Hudební oddelení STK,
Šefčík, Otakar. Mistrovská díla pro housle Zv. 1; Op.9,Příprava ke cvičení dvouhmatů. Praha : Hudební oddelení STK, 1957.
Čajkovskij, P.I.. Album pro mládež Zv. 1; piano 2. Praha : Hudební oddelení STK,
Beran, Josef. Etudy v polohách Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1953.
Doležil, Metod. Intonace a elementárni rytmus Zv. 1; Obnovené vydání. Praha : Hudební oddelení STK, 1977.
Jirák, K.B.. Náuka o hudebních formách Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1946.
Jirák, K.B.. Náuka o hudebních formách Zv. 2. 1946.
Jeremiáš, Otakar. Praktické pokyny k instrumentaci symfonického orchestru Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1948.
. Album čtyřručních skladeb starých českých mistrů Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1961.
Fořt, František. Učební text kontrapunktu Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1973.
Poš, Vladimír. Náuka o hudebních formách Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1963.
Sarauer, Alois. Dětem Zv. 1; 12 klavírních skladbiček. Praha : Hudební oddelení STK, 1961.
Bayer, Ferdinand. Přípravní škola hry klavírni Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1948.
Procházka, Jozef. Loutkové divadélko Zv. 1; Suita pro klavír na 2 ruce v snadném slohu. Praha : Hudební oddelení STK, 1951.
Pokorný, Antonín. Nejkrásnejší valčíky světové hudby Zv. 1; pro klavír v nejsnažším slohu. Praha : Hudební oddelení STK, 1975.
Martinová, Kat. Nebezpečné vášne Zv. 2. 2005. ISBN 80-551-1042-5 ISBN 978-80-551-1042-4
Martinová, Kat. Nebezpečné vášne Zv. 3. 2005. ISBN 80-551-1042-5 ISBN 978-80-551-1042-4
Martinová, Kat. Nebezpečné vášne Zv. 4. 2005. ISBN 80-551-1042-5 ISBN 978-80-551-1042-4
Martinová, Kat. Nebezpečné vášne Zv. 5. 2005. ISBN 80-551-1042-5 ISBN 978-80-551-1042-4
Martinová, Kat. Nebezpečné vášne Zv. 6. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-1042-5 ISBN 978-80-551-1042-4
Lowell, Elizabeth. Nezabudni, láska Zv. 2. 2005. ISBN 80-88993-94-6 ISBN 978-80-88993-94-0
Lowell, Elizabeth. Nezabudni, láska Zv. 3. 2005. ISBN 80-88993-94-6 ISBN 978-80-88993-94-0
Lowell, Elizabeth. Nezabudni, láska Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-88993-94-6 ISBN 978-80-88993-94-0
Gašparovič, Ivan - Lejko, Peter. Myslím národne, cítim sociálne; Osem úvah o dnešku a budúcnosti Slovenska.. Martin : Matica Slovenská s. r. o., 2007. ISBN 80-89208-16-9 ISBN 978-80-89208-16-6
Böhmová, Zděnka. Klavírní škola pro začatečníky Zv. 1; Naši mládeži. Praha : Hudební oddelení STK, 1957.
Böhmová, Zděnka. Metodika elementární hry na klavír Zv. 1; doplněk klavírní školy pro začátečníky. Praha : Hudební oddelení STK, 1956.
. Skvělí chlapi; ( Wonder Boys ). Bratislava : Intersonic, 2005.
Glasnerová, Maja prevzaté - Vančíková, Ľuba prevzaté. Laktibrada a iné; Za medeným jabĺčkom. Bratislava : A.L.I., 2006.
Brindza, Dušan prevzaté - Vančíková, Ľuba prevzaté. Prorok Rak a iné; Kmotra smrť a zázračný lekár. Slovensko : A.L.I., 2006.
Tomešová, Lenka prevzaté - Janíková, Oľga. Trpaslíci z Hawkinsonovho ostrova a iné. Slovensko : A.L.I., 2006.
Vančíková, Ľuba prevzaté - Vančíková, Ľuba prevzaté. Zlatovláska a iné. Slovensko : A.L.I., 2006.
Križanová-Brindzová, Helena prevzaté - Vančíková, Ľuba prevzaté. Spravodlivé knieža. Slovensko : A.L.I., 2006.
Brindza, Dušan prevzaté - Janíková, Oľga. Alibaba a štyridsať zbojníkov a iné; Ako sa Nasredin stavil s boháčom. Slovensko : A.L.I., 2006.
Janota, Ľudovít - Selecká, Nora. Slovenské hrady 1. Bratislava : Columbus, 2006.
Bondouxová, Anne-Laure. Princeta a kapitán Zv. 2. 2005.
Bondouxová, Anne-Laure. Princeta a kapitán Zv. 3. 2005.
Bondouxová, Anne-Laure. Princeta a kapitán Zv. 4. 2005.
Bondouxová, Anne-Laure. Princeta a kapitán Zv. 5. 2005.
Bondouxová, Anne-Laure. Princeta a kapitán Zv. 6. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005.
Bourdinová, Francoise. Manželstvo z lásky Zv. 2. 2005. ISBN 80-89191-32-0 ISBN 978-80-89191-32-1
Bourdinová, Francoise. Manželstvo z lásky Zv. 3. 2005. ISBN 80-89191-32-0 ISBN 978-80-89191-32-1
Bourdinová, Francoise. Manželstvo z lásky Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-89191-32-0 ISBN 978-80-89191-32-1
Kováčiková, Elena. Ruština pre samoukov. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2006.
Nielsen, Leslie. 2001 Vesmírna prda. Bratislava : Intersonic, 2005.
Linek, D. - Zahradníková, J.. Praha historická Zv. 1. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2005.
. Jazzový klavír Vladimíra Klusáka Zv. 1; Album sedmi skladeb pro klavír. Praha : Hudební oddelení STK, 1980.
Eben, Petr. Svět malých Zv. 1; 20 drobných skladeb pro klavír. Praha : Hudební oddelení STK, 1962.
Hurník,Ilja. Valčíky Zv. 1; Klavír pro 4 ruce. Praha : Hudební oddelení STK, 1974.
Hlaváč, Miroslav. Poetické etudy I. Zv. 1; 10 klavírnich skladeb na metodické náměty J. Uzové. Praha : Hudební oddelení STK, 1975.
Křižková, Drahomíra. 3. knížka polyfonní hry Zv. 1; Výběr skladeb pro druhý stupeň LŠU. Praha : Hudební oddelení STK, 1985.
Páleníček, Josef. České pohádky Zv. 1; Snadné skladbičky pro klavír na dvě ruce. Praha : Hudební oddelení STK, 1960.
Janko, Ľudovít. 3 skladbičky Zv. 1; klavír pro 4 - 5 ročník LŠU. Praha : Hudební oddelení STK, 1978.
Sluka, Luboš. Hry a sny Zv. 1; Drobné klavírni skladby. Praha : Hudební oddelení STK, 1978.
Biehl, Albert. Lehké etudy oktávové Zv. 1; pro klavír 2 ruce. Praha : Hudební oddelení STK,
Kardoš, Dezider. Klavírni skladby Zv. 1; dielo 27. Praha : Hudební oddelení STK, 1971.
Hlaváč, Miroslav. O Jeníčkovi Zv. 1; 9 klavírních skladeb na motívy českých lidových písní. Praha : Hudební oddelení STK, 1980.
Sodomka, Karel. Sonatína Jazzistica Zv. 1; pro trubku a klavír. Praha : Hudební oddelení STK, 1971.
Martinů, Bohuslav. Drobné klavírni skladby Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1980.
Fišer, Ľuboš. IV. sonáta pro klavír Zv. 1. Praha : Panton, 1996.
Černý, Karel. Škola zručnosti Zv. 1; etudy 1 - 20. Praha : Hudební oddelení STK, 1979.
Eben, Petr. Hájičku zelený Zv. 1; úpravy lidových písní pro klavír na čtyři ruce. Praha : Hudební oddelení STK, 1984.
Dlouhý, Milan. Bagately pro klavír Zv. 1; Pro 7. roč. II. cyklus. Praha : Hudební oddelení STK, 1973.
Dlouhý, Milan. Ptám se, ptám se, pampeliško Zv. 1; cyklus klavírnich skladeb pro 5. - 6. roč. LŠU. Praha : Hudební oddelení STK, 1972.
Eben, Petr. Lidové písně a koledy Zv. 1; pro klavír ve snadném slohu. Praha : Hudební oddelení STK, 1969.
Bertini, H.. 25 klavírnich etud Zv. 1; Op. 100. Praha : Hudební oddelení STK, 1948.
Gaudé, Laurent. Požierači slnka Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-8085-028-3 ISBN 978-80-8085-028-9
Maugham, William Somerset. Maľovaný závoj Zv. 2. 2005. ISBN 80-551-0850-1 ISBN 978-80-551-0850-6
Maugham, William Somerset. Maľovaný závoj Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-0850-1 ISBN 978-80-551-0850-6
Chovan, Milan Igor. Kvietkovníčkovia Zv. 1. Ružomberok : EPOS, s.r.o., 2006. ISBN 80-89191-04-5 ISBN 978-80-89191-04-8
Pratchett, Terry. Čarovné práva Zv. 2. 2005. ISBN 80-7197-255-X ISBN 978-80-7197-255-6
Pratchett, Terry. Čarovné práva Zv. 3. 2005. ISBN 80-7197-255-X ISBN 978-80-7197-255-6
Pratchett, Terry. Čarovné práva Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-7197-255-X ISBN 978-80-7197-255-6
Chovan, Milan Igor. Maľované leto Zv. 1. Ružomberok : EPOS, s.r.o., 2006. ISBN 80-89191-28-2 ISBN 978-80-89191-28-4
Lewis, Clive Staples. Strieborná stolička - Kroniky Narnie 6 Zv. 1. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2006. ISBN 80-8085-072-0 ISBN 978-80-8085-072-2
Lewis, Clive Staples. Posledný boj - Kroniky Narnie 7 Zv. 1. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2006. ISBN 80-8085-073-9 ISBN 978-80-8085-073-9
L'Homme, Erik. Hviezdna kniha 2 Zv. 1; Pán Ša. Bratislava : Perfekt a.s., 2005. ISBN 80-8046-304-2 ISBN 978-80-8046-304-5
L'Homme, Erik. Hviezdna kniha 3 Zv. 1; Tvár temnoty. Bratislava : Perfekt a.s., 2005. ISBN 80-8046-306-9 ISBN 978-80-8046-306-9
Cibula, Peter - Henkel-Waidhoferová, Brigitte Johanna. Záhada omamného jedu 50; Traja pátrači. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2006. ISBN 80-10-00754-4 ISBN 978-80-10-00754-7
Čižmár, Peter - Henkel-Waidhoferová, Brigitte Johanna. Záhada hotelového prízraku 51; Traja pátrači. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2007. ISBN 80-10-00862-1 ISBN 978-80-10-00862-9
Dršková, Viera - Vojtková, Zdena. Maľované písmená Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1183-9 ISBN 978-80-551-1183-4
Varigová, Andrianna. Rozprávky do postieľky Zv. 1; 53 rozprávok pre sladké sníčky. Banská Bystrica : Luna Corporation, s.r.o., 2005. ISBN 80-969313-5-0 ISBN 978-80-969313-5-4
Higgins-Clarková, Mary. Noc mi dáva moc Zv. 1. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 2006. ISBN 80-220-1356-0 ISBN 978-80-220-1356-7
MacDonaldová, Patricia - Fürješová, Valéria. Podozrivé okolnosti. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 2007. ISBN 80-220-1359-5 ISBN 978-80-220-1359-8
Quicková, Amanda - Swanová, Ľudmila. Platená spoločníčka. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1145-6 ISBN 978-80-551-1145-2
Deverauxová, Jude. Ľadová dáma Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1070-0 ISBN 978-80-551-1070-7
Steelová, Danielle - Drotárová, Beáta. Vypočuté modlitby. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-0627-4 ISBN 978-80-551-0627-4
Evansova Porterová, Margaret. Jubilejný rok Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1146-4 ISBN 978-80-551-1146-9
. Album pre mládež Zv. 1; Zbierka drobných klavírnych skladieb bulharských čínskych a rumunských skladateľov. Praha : Hudební oddelení STK, 1964.
. Album pre mládež Zv. 1; Sovietske skladby pre mladých klaviristov 3. - 7. ročník ĽŠU. Praha : Hudební oddelení STK, 1966.
Debussy, Claude. Children\'s corner ( Detský koutek ) Zv. 1; Malá suita pro klavír. Praha : Hudební oddelení STK, 1978.
Hlucháň, Ján. Klavírni album Zv. 1; Sbírka přednesových skladbiček pro nižší stupeň. Praha : Hudební oddelení STK, 1958.
Gnešina, Elena. Přípravní cvičení Zv. 1; k rúznym druhúm klavírni techniky. Praha : Hudební oddelení STK, 1965.
Zeljenka, Ilja. 31 klavírnych drobností pro děti Zv. 1. Bratislava : ÚNSS, 1999.
Bartoš, Zdeněk Ján. Hraji v první poloze Zv. 1; Deset přednesových skladbiček pro housle a klavír 3. a 4. třída. Praha : Hudební oddelení STK, 1969.
Kramář, František. Musica viva historica Zv. 1; Koncert es dur pro klarinet a orchestr. Klavírni výtah. Praha : Hudební oddelení STK, 1982.
Duvernoy, J. B.. Základy vyučování Zv. 1; 25 etúd pro klavír pro žáky škol pro nevidomé. Praha : Hudební oddelení STK, 1978.
Černý, Karel. 125 pasážových cvičení pro klavír Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK,
Lemoine, Henri. Dětské etudy Zv. 1; pro klavír. Praha : Hudební oddelení STK, 1952.
. Staré tance Zv. 1; XVII. a XVIII. století pro klavír. Praha : Hudební oddelení STK, 1969.
Blažek, Zdeněk. Dětem Zv. 1; Cyklus klavírnich skladbiček pro děti. Praha : Hudební oddelení STK, 1971.
Blažek, Zdeněk. Písničky na dobrou noc Zv. 1; 10 instruktívnich klavírnich skladbiček pro nejmenší na štyri ruce. Praha : Hudební oddelení STK, 1971.
Schumann, Róbert. Kinderszenen Zv.; Für klavier zu 2 Händen. Praha : Hudební oddelení STK, 1968.
Toman, Josef. Ve tmách Zv. 1; Cyklus 4 klavírnich skladeb. Praha : Hudební oddelení STK, 1974.
Juzek, Vladimír. Prosté motívy Zv. 1; 7 skladeb pro klavír. Praha : Hudební oddelení STK, 1968.
Šrámek, Vladimír. Sonatína Zv. 1; Pro dechový nástroj a klavír. Praha : Hudební oddelení STK, 1970.
Vřešťál, Jiří. Paleta Zv. 1; Cyklus klavírnich črt. Praha : Hudební oddelení STK, 1977.
Šín, Otakar. Od jitra do soumraku Zv. 1; 10 snadných klavírnich skladbiček. Praha : Hudební oddelení STK, 1952.
Jirovec, Vojtěch. 12 valčíku pro klavír Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1971.
Strausz, Mikuláš. Album pre mládež Zv. 1; Výber klavírnych skladieb sovietských skladateľov pre 2. - 6. ročník ĽŠU. Praha : Hudební oddelení STK, 1964.
Šostakovič, D.D.. Klavírni skladby Zv. 1; Sovětští skladatelé dětem. Praha : Hudební oddelení STK, 1980.
Toman, Josef. Drobnosti Zv. 1; Snadné klavírni skladby. Praha : Hudební oddelení STK, 1951.
Pauer, Jiří. Na šťastnou cestu Zv. 1; Drobné skladby pro klavír na dvě ruce. Praha : Hudební oddelení STK, 1962.
Chopin, Fryderik. Čtyři skladby Zv. 1; Klavír 12. Praha : Hudební oddelení STK, 1970.
Zimmer, Ján. Obrázková knižka Zv. 1; Cyklus klavírnich skladbiček pro děti. Praha : Hudební oddelení STK, 1969.
Deverauxová, Jude. Holly Zv. 2. 2005. ISBN 80-551-1069-7 ISBN 978-80-551-1069-1
Deverauxová, Jude. Holly Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-1069-7 ISBN 978-80-551-1069-1
Geagley, Brad. Rok hyeny Zv. 2. 2005. ISBN 80-220-1334-X ISBN 978-80-220-1334-5
Geagley, Brad. Rok hyeny Zv. 3. 2005. ISBN 80-220-1334-X ISBN 978-80-220-1334-5
Geagley, Brad. Rok hyeny Zv. 4. 2005. ISBN 80-220-1334-X ISBN 978-80-220-1334-5
Geagley, Brad. Rok hyeny Zv. 5. 2005. ISBN 80-220-1334-X ISBN 978-80-220-1334-5
Geagley, Brad. Rok hyeny Zv. 6. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-220-1334-X ISBN 978-80-220-1334-5
Adler, Elizabeth. Leto v Toskánsku Zv. 2. 2005. ISBN 80-89230-03-2 ISBN 978-80-89230-03-7
Adler, Elizabeth. Leto v Toskánsku Zv. 3. 2005. ISBN 80-89230-03-2 ISBN 978-80-89230-03-7
Adler, Elizabeth. Leto v Toskánsku Zv. 4. 2005. ISBN 80-89230-03-2 ISBN 978-80-89230-03-7
Adler, Elizabeth. Leto v Toskánsku Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-89230-03-2 ISBN 978-80-89230-03-7
Lukáč, Eduard. Škola očami dnešného sveta; Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Prešov 29. - 30. júna 2005. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2005. ISBN 80-8045-398-5 ISBN 978-80-8045-398-5
Andrejčíková, Jarmila - Damankoš, Marián. Maturita 2006; Metodické usmernenie k tvorbe maturitných zadaní z dejepisu. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2006. ISBN 80-8045-403-5 ISBN 978-80-8045-403-6
Harausová, Helena. Maturita 2006; Tvorba maturitných tém z odborných predmetov. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2006. ISBN 80-8045-408-6 ISBN 978-80-8045-408-1
Čtvrtníčková, Dagmar. Maturita 2006; Námety na tvorbu maturitných zadaní zo slovenského jazyka. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2006. ISBN 80-8045-409-4 ISBN 978-80-8045-409-8
Andrejčíková, Jarmila. Maturita 2006; Interná skúška z ruského jazyka. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2006. ISBN 80-8045-404-3 ISBN 978-80-8045-404-3
Hnatová, Jana. Maturita 2006; Materiály k tvorbe a posudzovaniu zadaní ÚFIČ maturitnej skúšky z matematiky. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2006. ISBN 80-8045-402-7 ISBN 978-80-8045-402-9
Jakubíková, Jurina - Tulenková, Mária. Maturita 2006; Maturitná skúška z biológie. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2006. ISBN 80-8045-407-8 ISBN 978-80-8045-407-4
Poš, Vladimír. Náuka o hudebních formách Zv. 2. 1963.
Chovan, Milan Igor. Deti Tatrany Zv. 1; prírodné rozprávky. Ružomberok : EPOS, s.r.o., 2006. ISBN 80-89191-46-0 ISBN 978-80-89191-46-8
Schäffer, Erzsébet - Prevzaté. Pipacsvirágom; (Vlčí mak). Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2000.
Márai, Sándor - Prevzaté. Föld, föld!...; (Zem, Zem!...). Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1998.
Szreb, Antal - Prevzaté. A varázsló etlöri pálcájat; (Kúzelník si zlomil palicu). Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2003.
Cunningham, Michael. Domov na konci sveta Zv. 2. 2005. ISBN 80-551-0936-2 ISBN 978-80-551-0936-7
Cunningham, Michael. Domov na konci sveta Zv. 3. 2005. ISBN 80-551-0936-2 ISBN 978-80-551-0936-7
Cunningham, Michael. Domov na konci sveta Zv. 4. 2005. ISBN 80-551-0936-2 ISBN 978-80-551-0936-7
Cunningham, Michael. Domov na konci sveta Zv. 5. 2005. ISBN 80-551-0936-2 ISBN 978-80-551-0936-7
Cunningham, Michael. Domov na konci sveta Zv. 6. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-0936-2 ISBN 978-80-551-0936-7
Mianová, Sarah Emily. Encyklopédia snehu Zv. 2. 2005. ISBN 80-551-1053-0 ISBN 978-80-551-1053-0
Mianová, Sarah Emily. Encyklopédia snehu Zv. 3. 2005. ISBN 80-551-1053-0 ISBN 978-80-551-1053-0
Mianová, Sarah Emily. Encyklopédia snehu Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-1053-0 ISBN 978-80-551-1053-0
Brownová, Sandra. Biela horúčava Zv. 2. 2005. ISBN 80-551-1078-6 ISBN 978-80-551-1078-3
Brownová, Sandra. Biela horúčava Zv. 3. 2005. ISBN 80-551-1078-6 ISBN 978-80-551-1078-3
Brownová, Sandra. Biela horúčava Zv. 4. 2005. ISBN 80-551-1078-6 ISBN 978-80-551-1078-3
Brownová, Sandra. Biela horúčava Zv. 5. 2005. ISBN 80-551-1078-6 ISBN 978-80-551-1078-3
Brownová, Sandra. Biela horúčava Zv. 6. 2005. ISBN 80-551-1078-6 ISBN 978-80-551-1078-3
Brownová, Sandra. Biela horúčava Zv. 7. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-1078-6 ISBN 978-80-551-1078-3
Hünermann, Wilhelm - Lejko, Peter. Klement Mária Hofbauer; Muž viery a nádeje. Bratislava : Lúč, 2007. ISBN 80-7114-283-2 ISBN 978-80-7114-283-6
Hnilica, Pavol Mária - Vnuk, František. Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo; Výzva a posolstvo pre dnešný svet. Bratislava : Smaragd pedagogické nakladateľstvo s.r.o., 2006. ISBN 80-89063-16-0 ISBN 978-80-89063-16-1
Lindseyová, Johanna. Až naveky Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1211-8 ISBN 978-80-551-1211-4
Lindseyová, Johanna - Drotárová, Beáta. Miluj ma navždy. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1152-9 ISBN 978-80-551-1152-0
Steelová, Danielle - Drotárová, Beáta. Západ slnka v St. Tropez. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-0837-4 ISBN 978-80-551-0837-7
Medeirosová, Teresa. Škandalózna noc Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1193-6 ISBN 978-80-551-1193-3
Obermannová, Irena - Krišková, Jitka. Nevešajte sa. Bratislava : Motýľ, 2007. ISBN 80-89199-35-6 ISBN 978-80-89199-35-8
Capella, Anthony - Drotárová, Beáta. Recepty lásky. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1157-X ISBN 978-80-551-1157-5
Terakowska, Dorota - Krišková, Jitka. Dcéra čarodejníc. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2007. ISBN 80-8085-071-2 ISBN 978-80-8085-071-5
Kessler, Liz. Tajomstvo Emily Windsnapovej Zv. 1. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2006. ISBN 80-8085-088-7 ISBN 978-80-8085-088-3
Steelová, Danielle. NeMožné Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1204-5 ISBN 978-80-551-1204-6
Gerritsenová, Tess - Swanová, Ľudmila. Hriešnik. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1191-X ISBN 978-80-551-1191-9
Gillerová, Katarína - Holubanská Bartovičová, Eva. Ráno neplačem. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2006. ISBN 80-220-1363-3 ISBN 978-80-220-1363-5
Maheshwarananda, Paramhans. Systém Joga v dennom živote/Paramhans svámi Mahéšvaránanda Zv. 1; Harmónia tela, mysle a duše.. Vien : Ibera Verglas, 2000.
Janota, Ľudovít - Selecká, Nora. Slovenské hrady 2. Bratislava : Columbus, 2006.
Janota, Ľudovít - Selecká, Nora. Slovenské hrady 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1996.
Filan, Boris - Dolanská, Jana. Wewerka. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2007. ISBN 80-8085-118-2 ISBN 978-80-8085-118-7
Nagyová-Džerengová, Petra. Za to mi zaplatíš Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1274-6 ISBN 978-80-551-1274-9
Pravda, Miroslav - Pravdová, Marie. Francúzština pre samoukov. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2006.
Atwoodová, Margaret. Penelopiáda Zv. 2; Mýtus o Penelope a Odyseovi. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-8085-045-3 ISBN 978-80-8085-045-6
Hlinická, Jarmila. Vianočný receptár bez váženia Zv. 2; 200 receptov. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2002. ISBN 80-88904-39-0 ISBN 978-80-88904-39-7
Armstrong, Karen. Dejiny mýtov Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-8085-053-4 ISBN 978-80-8085-053-1
Grant, Michael - Šabek, Igor. Pád Rímskej ríše. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2006. ISBN 80-8085-114-X ISBN 978-80-8085-114-9
Kardošová, Barbora. Anjeli nespia Zv. 2. 2005. ISBN 80-551-1200-2 ISBN 978-80-551-1200-8
Kardošová, Barbora. Anjeli nespia Zv. 3. 2005. ISBN 80-551-1200-2 ISBN 978-80-551-1200-8
Kardošová, Barbora. Anjeli nespia Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-1200-2 ISBN 978-80-551-1200-8
Archer, Jeffrey. Synovia šťasteny Zv. 2. 2005. ISBN 80-551-1068-9 ISBN 978-80-551-1068-4
Archer, Jeffrey. Synovia šťasteny Zv. 3. 2005. ISBN 80-551-1068-9 ISBN 978-80-551-1068-4
Archer, Jeffrey. Synovia šťasteny Zv. 4. 2005. ISBN 80-551-1068-9 ISBN 978-80-551-1068-4
Archer, Jeffrey. Synovia šťasteny Zv. 5. 2005. ISBN 80-551-1068-9 ISBN 978-80-551-1068-4
Archer, Jeffrey. Synovia šťasteny Zv. 6. 2005. ISBN 80-551-1068-9 ISBN 978-80-551-1068-4
Archer, Jeffrey. Synovia šťasteny Zv. 7. 2005. ISBN 80-551-1068-9 ISBN 978-80-551-1068-4
Archer, Jeffrey. Synovia šťasteny Zv. 8. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-1068-9 ISBN 978-80-551-1068-4
Eberle, Henrik - Uhl, Matthias. Kniha Hitler. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1208-8 ISBN 978-80-551-1208-4
Medvedev, Žores - Medvedev, Roj. Neznámy Stalin. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2007. ISBN 80-8085-095-X ISBN 978-80-8085-095-1
Kállay, Karol - Lejko, Peter. Potulky životom. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1201-0 ISBN 978-80-551-1201-5
Silva, Daniel. Agent z Mossadu Zv. 1. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2006. ISBN 80-220-1362-5 ISBN 978-80-220-1362-8
Schätzing, Frank - Čižmár, Peter. Pomsta oceána. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1118-9 ISBN 978-80-551-1118-6
Gashiová, Hanife. Ty si moja bolesť Zv. 1; Vražda v mene cti v Nemecku. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1108-1 ISBN 978-80-551-1108-7
Šimulčíková, Jana - Krišková, Jitka. Kukučie mláďa. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2007. ISBN 80-10-00812-5 ISBN 978-80-10-00812-4
Obermannová, Irena. Matky to chcú tiež Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-89199-26-7 ISBN 978-80-89199-26-6
L'Amour, Luis. Zakliaty kaňon Zv. 1. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2003. ISBN 80-220-1260-2 ISBN 978-80-220-1260-7
L'Amour, Luis - Držík, František. Cez púšť do Kalifornie. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2007. ISBN 80-220-1252-1 ISBN 978-80-220-1252-2
Patterson, James - Sýkora, Pavel. Maximum Ride: Anjelský experiment. Bratislava : Eastone Books, 2008. ISBN 80-89217-04-4 ISBN 978-80-89217-04-5
Matkin, Maxim E.. Mexická vlna Zv. 2. 2005. ISBN 80-8085-074-7 ISBN 978-80-8085-074-6
Matkin, Maxim E.. Mexická vlna Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-8085-074-7 ISBN 978-80-8085-074-6
Hviezdoslav, Pavol Országh - Lejko, Peter. Hájnikova žena. Krvavé sonety. Bratislava : Petit Press, a. s., 2007. ISBN 80-85585-92-8 ISBN 978-80-85585-92-6
Čechov, Anton Pavlovič - Fürješová, Valéria. Poviedky. Bratislava : Petit Press, a. s., 2007. ISBN 80-85585-93-6 ISBN 978-80-85585-93-3
Caldwell, Ian - Thomason, Dustin. Pravidlo štyroch. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-0981-8 ISBN 978-80-551-0981-7
Bombecková, Erma. Materstvo - druhé najstaršie remeslo Zv. 2. 2005. ISBN 80-551-1071-9 ISBN 978-80-551-1071-4
Bombecková, Erma. Materstvo - druhé najstaršie remeslo Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-1071-9 ISBN 978-80-551-1071-4
Lejko, Peter. Trinásť prezidentov. Bratislava : Ikar, 2006.
Brown, Dan - Čižmár, Peter. Da Vinciho kód. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2006.
Dale, Anna. Čarodejné šepkanie Zv. 2. 2005. ISBN 80-89217-03-6 ISBN 978-80-89217-03-8
Dale, Anna. Čarodejné šepkanie Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-89217-03-6 ISBN 978-80-89217-03-8
Brownová, Sandra. Dvojičky Zv. 2. 2005. ISBN 80-89230-02-4 ISBN 978-80-89230-02-0
Brownová, Sandra. Dvojičky Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-89230-02-4 ISBN 978-80-89230-02-0
Hammerl, Thomas. Lexikón rockových hviezd; ... a nielen rockových. Bratislava : Mladé letá, 2006.
Sigullová, Helena M.. Básničky a maľovanky Zv. 1. Holíč : Sigullová, Helena M., 2007. ISBN 80-969477-8-8 ISBN 978-80-969477-8-2
Hurník,Ilja. Voršilská ulička Zv. 1; Cyklus snadných přednesových skladeb pro klavír. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Křižková, Drahomíra. 2. knížka polyfónní hry Zv. 1; Výběr skladeb pro 5. - 7.ročník ĽŠU. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Dlouhý, Milan. Skladbičky pro všední den Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Dlouhý, Milan. Sonatína Piccola Zv. 1; Štyři drobné skladbičky. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Schubert, Franz. Dvě scherzá Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
. Snadné skladby XVII. a XVIII. století II. Zv. 1; Klavír pre 5. - 7.ročník ĽŠU. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Fiala, Petr. Čtyři cirkusové kousky Zv. 1; Pro klavír a čtyři ruce. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Mácha, Otmar. Klavírní zeměpis Zv. 1; Deset drobných skladbiček ve snadném slohu pro čtyřruční klavír. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Herle, Vratislav. Tři skladby Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Rybicki, Feliks. Malý modernista Zv. 1; Opus 23 na fortepiano. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Beethoven, Ludwig van. Deutsche tanze Zv. 1; Für klavier zu 4 Handen. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Gottlob, Christian. Allegretto Zv. 1; Drobné skladby XVII. a XVIII. století. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
. Album pre mládež Zv. 1; Zbierka ľahkých klavírnych skladieb pre 1. ročník hudobných škôl. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Koreš, Jozef. Dvacet prstŢ v tanečním rytmu Zv. 1; Minisuita pro čtyřruční klavír. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Hlaváč, Miroslav. Leporello Zv. 1; Deset klavírních skladeb pro děti. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Bach, Johann Sebastian. Malé preludie a fughetty Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Bach, Johann Sebastian. Knižočka skladieb pre Annu Magdalénu Bachovú Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Németh-Šamorínsky, Štefan. Malý začiatočník Zv. 1; 14 drobných skladieb v rozsahu 5-6 tónov. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Suchoň, Eugen. Sonatína Zv. 1; Na motívy slovenských vojenských piesní pre mládež. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Debussy, Claude. Miniatúry forte piano Zv. 1; Dvě arabesky. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Černý, Karel. Škola zručnosti Zv. 2; etudy 21 - 40. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Nágl, Karel. Kapesní hudební slovník Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Händel, G.F.. Sarabanda Zv. 1; 3.-6.třída. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Hradecký, Emil. Malé jazzové album Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Laudová, Ivana. Pohádky a oblázky Zv. 1; Instruktivní skladby pro klavír. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Csurka, Magda. Leichte variationen Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Čajkovskij, P.I.. Die Jahrzeiten Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Clementi, Muzio. Sonatíny a ronda Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Kabalevskij, Dmitrij. Album pro mládež Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Kabalevskij, Dmitrij. Legkije variacii Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Kabalevskij, Dmitrij. Ausgewählte Zv. 1; Klavierstücke für Kinder. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
Rezník, Jaroslav. Rozprávky o Mladuškovi Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1177-4 ISBN 978-80-551-1177-3
Urban, Peter - Holubanská Bartovičová, Eva. Čertova svadba; Povesti zo stredu Slovenska. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o, 2008. ISBN 80-89208-28-2 ISBN 978-80-89208-28-9
Byngová, Georgia. Malá čarodejka Molly Zv. 1. Bratislava : Aktuell, 2004. ISBN 80-89153-12-7 ISBN 978-80-89153-12-1
Löhr, Robert. Šachový automat Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1238-X ISBN 978-80-551-1238-1
Golden, Arthur - Drotárová, Beáta. Pamäti gejše. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1283-5 ISBN 978-80-551-1283-1
Bellemare, Piere. Zločiny v zamate Zv. 1. Bratislava : Motýľ, 2005. ISBN 80-89199-28-3 ISBN 978-80-89199-28-0
McFadyen, Cody - Drotárová, Beáta. Muž z temnôt. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1143-X ISBN 978-80-551-1143-8
Dán, Dominik - Lejko, Peter. Beštia. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2007. ISBN 80-8085-149-2 ISBN 978-80-8085-149-1
Studenková, Zdena. Nové recepty Zv. 1; So štipkou hereckého korenia. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1290-8 ISBN 978-80-551-1290-9
Wolf-Mednyánszky, Andy - Lapšanský, Jozef. Putovanie za kameňom mudrcov; 2500 kilometrov do Santiaga de Compostela. Nitra : Garmond, 2007. ISBN 80-969273-0-2 ISBN 978-80-969273-0-2
Klimčík, Ctirad - Lejko, Peter. Klietka hanby. Žilina : Knižné centrum, 2007. ISBN 80-8064-264-8 ISBN 978-80-8064-264-8
Boháčová, Hana - Vojtíšek, Martin. Progresívní klavír Baroko II. Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 2006.
. Ťap, ťap, Ťapušky Zv. 1. Bratislava : Junior, 2007. ISBN 80-7267-219-3 ISBN 978-80-7267-219-6
Hamzová, Mária. Láska s nami zatočí Zv. 2. 2005. ISBN 80-89199-33-X ISBN 978-80-89199-33-4
Hamzová, Mária. Láska s nami zatočí Zv. 3. 2005. ISBN 80-89199-33-X ISBN 978-80-89199-33-4
Hamzová, Mária. Láska s nami zatočí Zv. 4. 2005. ISBN 80-89199-33-X ISBN 978-80-89199-33-4
Hamzová, Mária. Láska s nami zatočí Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-89199-33-X ISBN 978-80-89199-33-4
Bush, Wilhelm. Ježiš náš osud Zv. 1. Bielefeld : CLV, 1993.
Brentano, Clemens. Život Panny Márie Zv. 1; vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej. Trnava : Dobrá kniha, 2005. ISBN 80-7141-486-7 ISBN 978-80-7141-486-5
Brentano, Clemens. Umučenie Pána Ježiša Zv. 1; vo videniach Anny Kataríny Emmerichovej. Trnava : Dobrá kniha, 2004. ISBN 80-7141-451-4 ISBN 978-80-7141-451-3
Ardamica, Zoran. Játsszunk szívböl! (Hrajme zo srdca!); Lukanényei Citerazenekar. Fiľakovo : Plectrum - PhDr. Zorán Ardamica, 2006.
Evansova Porterová, Margaret. Bozk neznámych Zv. 2. 2005. ISBN 80-551-1146-4 ISBN 978-80-551-1146-9
Evansova Porterová, Margaret. Bozk neznámych Zv. 3. 2005. ISBN 80-551-1146-4 ISBN 978-80-551-1146-9
Evansova Porterová, Margaret. Bozk neznámych Zv. 4. 2005. ISBN 80-551-1146-4 ISBN 978-80-551-1146-9
Evansova Porterová, Margaret. Bozk neznámych Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-1146-4 ISBN 978-80-551-1146-9
Medeirosová, Teresa - Krišková, Jitka. Hľadá sa Darling. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 80-551-1156-1 ISBN 978-80-551-1156-8
Krantzová, Judith - Drotárová, Beáta. Šperky Tessy Kentovej. Bratislava : Remedium, 2007. ISBN 80-85218-88-7 ISBN 978-80-85218-88-6
Steelová, Danielle. Nebezpeční starí mládenci Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1205-3 ISBN 978-80-551-1205-3
Connelly, Michael. Advokát zo zadného sedadla Zv. 1. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2006. ISBN 80-8085-137-9 ISBN 978-80-8085-137-8
Conran, Shirley. Tigrie oči Zv. 1. Bratislava : Remedium, 1999. ISBN 80-85218-90-9 ISBN 978-80-85218-90-9
Krentzová, Jayne Ann - Selecká, Nora. Odvaha na pravdu. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1248-7 ISBN 978-80-551-1248-0
Sedgwick, Marcus - Cibula, Peter. Kniha mŕtvych dní. Senica : Arkus, 2007. ISBN 80-88822-79-3 ISBN 978-80-88822-79-0
Benko, Rudolf. Boss sa vracia Zv. 1. Bratislava : Motýľ, 2004. ISBN 80-88978-98-X ISBN 978-80-88978-98-5
Kostovová, Elizabeth - Dolanská, Jana. Historička. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1207-X ISBN 978-80-551-1207-7
Vreeland, Susan - Selecká, Nora. Artemisia. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2008. ISBN 80-8085-115-8 ISBN 978-80-8085-115-6
Gibbins, David - Šabek, Igor. Atlantída. Bratislava : Columbus, 2008. ISBN 80-7136-128-3 ISBN 978-80-7136-128-2
Cook, Robin - Makovický, Igor. Osudný gén. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 80-551-1195-2 ISBN 978-80-551-1195-7
Weissensteiner, Friedrich - Selecká, Nora. Synovia Márie Terézie. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1210-X ISBN 978-80-551-1210-7
Sora, Steven - Lapšanský, Jozef. Tajné spolky americkej elity; Od Rádu templárskych rytierov k spolku Lebka a kosti. Bratislava : Remedium, 2008. ISBN 80-89230-11-3 ISBN 978-80-89230-11-2
Elmanová, Olga - Dolanská, Jana. Rozum pod lavicou; Alebo čo nenájdeš v učebnici. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1240-1 ISBN 978-80-551-1240-4
Brezina, Thomas. Baby na zabitie Zv. 1. Bratislava : Fragment, 2006. ISBN 80-89210-06-6 ISBN 978-80-89210-06-0
Brezina, Thomas. Počuj, tebe preskočilo?! Zv. 1. Bratislava : Fragment, 2006. ISBN 80-8089-006-4 ISBN 978-80-8089-006-3
Hooperová, Mary - Dudičová, Viera. Maličký jazvec. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2008. ISBN 80-10-01053-7 ISBN 978-80-10-01053-0
Besson, Luc. Artur a Minimojovia Zv. 1. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2006. ISBN 80-10-00781-1 ISBN 978-80-10-00781-3
Cabotová, Meg. Šokujúce priznanie Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1209-6 ISBN 978-80-551-1209-1
Blytonová, Enid - Turčanová, Katarína. Údolie pokladov. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2007. ISBN 80-10-00799-4 ISBN 978-80-10-00799-8
Kopietzová, Gerit - Sommer, Jörg. S nohami na stole; Ako si zachovať štýl. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2007. ISBN 80-10-00725-0 ISBN 978-80-10-00725-7
Phillipsová, Susan Elizabeth - Sabolová - Sisáková, Jaroslava. Divoška z Mississipi. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1151-0 ISBN 978-80-551-1151-3
Willettová, Marcia. Zabudnutý smiech Zv. 1. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 2006. ISBN 80-220-1374-9 ISBN 978-80-220-1374-1
Sholesová, Lynn - Moore, Joe. Sprisahanie grálu. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 80-551-1349-1 ISBN 978-80-551-1349-4
Ehrman, Bart D. - Šabek, Igor. Da Vinciho kód; Pravda a fikcia. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 2006.
Maier, Hermann - Okresek, Knut. Preteky môjho života Zv. 2; Autobiografia. 2005. ISBN 80-8065-034-9 ISBN 978-80-8065-034-6
Maier, Hermann - Okresek, Knut. Preteky môjho života Zv. 3; Autobiografia. 2005. ISBN 80-8065-034-9 ISBN 978-80-8065-034-6
Maier, Hermann - Okresek, Knut. Preteky môjho života Zv. 4; Autobiografia. 2005. ISBN 80-8065-034-9 ISBN 978-80-8065-034-6
Maier, Hermann - Okresek, Knut. Preteky môjho života Zv. 5; Autobiografia. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-8065-034-9 ISBN 978-80-8065-034-6
Iles, Greg. Projekt Trinity Zv. 2. 2005. ISBN 80-968979-5-0 ISBN 978-80-968979-5-7
Iles, Greg. Projekt Trinity Zv. 3. 2005. ISBN 80-968979-5-0 ISBN 978-80-968979-5-7
Iles, Greg. Projekt Trinity Zv. 4. 2005. ISBN 80-968979-5-0 ISBN 978-80-968979-5-7
Iles, Greg. Projekt Trinity Zv. 5. 2005. ISBN 80-968979-5-0 ISBN 978-80-968979-5-7
Iles, Greg. Projekt Trinity Zv. 6. 2005. ISBN 80-968979-5-0 ISBN 978-80-968979-5-7
Iles, Greg. Projekt Trinity Zv. 7. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-968979-5-0 ISBN 978-80-968979-5-7
Deverauxová, Jude. Ľadová dáma Zv. 2. 2006. ISBN 80-551-1070-0 ISBN 978-80-551-1070-7
Deverauxová, Jude. Ľadová dáma Zv. 3. 2006. ISBN 80-551-1070-0 ISBN 978-80-551-1070-7
Deverauxová, Jude. Ľadová dáma Zv. 4. 2006. ISBN 80-551-1070-0 ISBN 978-80-551-1070-7
Deverauxová, Jude. Ľadová dáma Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-551-1070-0 ISBN 978-80-551-1070-7
. Indián. Bratislava : Intersonic, 2006.
Cabadaj, Peter - Lapšanský, Jozef. Slovenský literárny exil; 1939-1990. Martin : Matica Slovenská s. r. o., 2006.
Neubert, E.. Môj ideál Zv. 1; Ježiš, syn Máriin. 1945.
Dratva, Tomáš - Buznová, Viktoria. Slovenčina pre cudzincov. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2006.
Feldeková, Oľga - Swanová, Ľudmila. Niekedy spávam v okuliaroch, aby som lepšie videla sen. Bratislava : Columbus, 2006.
Daniel, Antoine B. - Šabek, Igor. Inkovia 1; Slnečná princezná. Bratislava : Remedium, 2006.
Márquez, Gabriel García - Čižmár, Peter. Správa o jednom únose. Bratislava : Ikar, 2006.
Gerritsenová, Tess - Drotárová, Beáta. Dĺžka života. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1316-5 ISBN 978-80-551-1316-6
Havel, Václav - Plachý, Jiří. Mé vzpomínky. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006. ISBN 80-7106-026-7 ISBN 978-80-7106-026-0
Míka, Jan - Volfová, Renáta. Život na zámku 3; Dokončení Happy End. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006. ISBN 80-2420-184-4 ISBN 978-80-2420-184-9
Puzo, Mario - Cibula, Peter. Omerta. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1300-9 ISBN 978-80-551-1300-5
Míka, Jan - Čočková, Helga. Život na zámku 1. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006. ISBN 80-8589-308-8 ISBN 978-80-8589-308-3
Míka, Jan - Rohrbachová, Gabriela. Život na zámku 2. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006. ISBN 80-7176-644-5 ISBN 978-80-7176-644-5
Harrisová, Joanne - Drotárová, Beáta. Čokoláda. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1140-5 ISBN 978-80-551-1140-7
Sheldon, Sidney - Krišková, Jitka. Bojíš sa tmy?. Bratislava : Ikar, 2005. ISBN 80-551-1133-2 ISBN 978-80-551-1133-9
Hašek, Jaroslav - Tokoš, Lubor. Osudy dobrého vojaka Švejka. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Neruda, Ján - Čechová, Heda. Obrázky z domova a ciziny. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Baroš, Roman. Nemčina pre všetkých Zv. 2; Pre začiatočníkov a mierne pokročilých.. 2005. ISBN 80-969415-2-6 ISBN 978-80-969415-2-0
Baroš, Roman. Nemčina pre všetkých Zv. 3; Pre začiatočníkov a mierne pokročilých.. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-969415-2-6 ISBN 978-80-969415-2-0
Čechura, Jiří - Čechová, Heda. Ženy a milenky českých králů. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Čechura, Jiří - Čechová, Heda. Muži a milenci českých královen. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Valenta, Edvard - Kadlec, Jiří. Žil jsem s miliardářem. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Čapek, Karel - Študent, Miloslav. Krakatit. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Forman, Miloš - Novák, Jan. Co ja vím?. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Páral, Vladimír - Škoda, Jiří. Radost až do rána. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Neff, Ondřej - Hora, Aleš. Klukoviny a tátoviny. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Nezval, Vítězslav - Prevzaté. Básně noci. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Škvorecký, Josef - Meduna, Jaroslav. Legenda Emöke. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Kratochvíl, Josef - Krýsl, Tomáš. Když vraždí omyl. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Jirásek, Alois - Krupičková, Jiřina. Proti všem. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Liška, Přemysl - Sychra, Filip. Ve znamení zločinu. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Řeháčková, Věra - Čočková, Helga. Hřešit je lidské. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Polívka, Bolek - Sarvaš, Rastislav. Bolek Polívka v Manéži i mimo. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Frynta, Emanuel - Brousek, Otakar. Závratné pomyšlení. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Vančura, Vladislav - Krupičková, Jiřina. Markéta Lazarová. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Řeháčková, Věra - Černá, Zdena. Ač nevidím, vnímam. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Frýbová, Zdena - Rychetníková, Hana. Malinkatý kretén. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
. Blízko nepříteli. Bratislava : Intersonic, 2005.
Řeháčková, Věra - Čočková, Helga. Nebýt jako máma. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Hanzelka, Jiří - Zikmund, Miroslav. Za lovci lebek. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Frýbová, Zdena - Makovičková, Hana. Robin. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Kundera, Milan - Pellar, Rudolf. Nesmrtelnost. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Klostermann, Karel - Makovičková, Hana. Mlhy na blatech. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Kopecký, Miloš - Hein, Milan. Co za to stálo..... Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Karel IV. Lucemburský - Brousek, Otakar. Vlastní životopis. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Vrchlický, Jaroslav - Prevzaté. Noc na Karlštejne. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Tyl, Josef Kajetán - Prevzaté. Strakonický dudák. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Pawlowská, Halina - Juřičková, Lucie. Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Prevzaté. Divadlo Járy Cimrmana. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, 2006.
Karafiát, Jan. Chrobáčiky pre malé i veľké deti Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2004. ISBN 80-968852-5-1 ISBN 978-80-968852-5-1
Knight, Christopher - Lomas, Robert. Druhý mesiáš; Templári, Turínske plátno a veľké tajomstvo slobodomurárstva. Bratislava : Remedium, 2006.
White, Michael - Krišková, Jitka. Equinox. Bratislava : Eastone Books, 2007. ISBN 80-89217-16-8 ISBN 978-80-89217-16-8
Bass, Jefferson - Makovický, Igor. Svedectvo kostí. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2007. ISBN 80-220-1368-4 ISBN 978-80-220-1368-0
Bourne, Sam. Spravodliví Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1336-X ISBN 978-80-551-1336-4
Gerritsenová, Tess - Turčanová, Katarína. Dvojníčka. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1269-X ISBN 978-80-551-1269-5
Taylor, Greg - Lapšanský, Jozef. Šalamúnov kľúč; Sprievodca budúcim bestsellerom Dana Browna. Bratislava : Eastone Books, 2007. ISBN 80-89217-10-9 ISBN 978-80-89217-10-6
Moravčík, Leopold - Lapšanský, Jozef. Lži, ktoré menili svet. Bratislava : Regent, spol. s r.o., 2007. ISBN 80-88904-42-0 ISBN 978-80-88904-42-7
Evansova Porterová, Margaret. Sladká levanduľa Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1255-X ISBN 978-80-551-1255-8
Martinová, Kat - Drotárová, Beáta. Nevestin náhrdelník. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1243-6 ISBN 978-80-551-1243-5
Heyerová, Georgette. Láska a vzdor Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1206-1 ISBN 978-80-551-1206-0
Steelová, Danielle - Drotárová, Beáta. Dom. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1250-9 ISBN 978-80-551-1250-3
Benzoniová, Juliette. Mečom a jedom Zv. 1. Bratislava : Remedium, 2006. ISBN 80-89230-08-3 ISBN 978-80-89230-08-2
Keleová - Vasilková, Táňa - Dolanská, Jana. Modrý dom. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1352-1 ISBN 978-80-551-1352-4
Štiavnický, Andrej - Selecká, Nora. Zbohom, Alžbeta Bátoriová; Strhujúci príbeh Žofie Bošňákovej a Anny Rosiny Listiusovej. Bratislava : Ikar, 2006.
Andersen, Hans Christian. Neznáme rozprávky o anjeloch, ľuďoch a zvieratkách Zv. 2. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-1130-8 ISBN 978-80-551-1130-8
Chovan, Milan Igor. Deti Tatrany Zv. 2; prírodné rozprávky. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2006. ISBN 80-89191-46-0 ISBN 978-80-89191-46-8
Christie, Agatha - Turčanová, Katarína. Nemezis. Bratislava : Slovenský spisovateľ, Ltd, 2007. ISBN 80-220-1348-X ISBN 978-80-220-1348-2
Boková, Helena. Šťastie vráť sa k nám Zv. 1. Bratislava : Motýľ, 2006. ISBN 80-89199-44-5 ISBN 978-80-89199-44-0
Wolf-Mednyánszky, Andy - Lapšanský, Jozef. Veni - vidi - cognovi; Po Noeho stopách za jeho potomstvom. : Andy Wolf-Mednyánszky, 2008. ISBN 80-969541-6-4 ISBN 978-80-969541-6-2
Zrubec, Laco - Tinajová, Oľga. Gýmešský hárem. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1320-3 ISBN 978-80-551-1320-3
. Osobnosť knižnično-informačného pracovníka v znalostnej spoločnosti. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2006. ISBN 80-85169-83-5 ISBN 978-80-85169-83-6
. Libraries in the Knowledge Society. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2006. ISBN 80-85169-84-3 ISBN 978-80-85169-84-3
Gordon, Noah - Swan, Afréd. Šaman. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN),
Fromm, Erich. Umenie milovať Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1234-7 ISBN 978-80-551-1234-3
Elsaesser-Valarinová, Evelyn - Tinajová, Oľga. Krajina anjelov. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1241-X ISBN 978-80-551-1241-1
Monk-Kiddová, Sue - Selecká, Nora. Trón morskej panny. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1161-8 ISBN 978-80-551-1161-2
Deverauxová, Jude. Ohnivé dvojča Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1249-5 ISBN 978-80-551-1249-7
Manfredi, Valerio Massimo - Šabek, Igor. Posledná légia. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2007. ISBN 80-8085-162-X ISBN 978-80-8085-162-0
Sliacky, Ondrej - Fürješová, Valéria. Panička v líščej koži. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o, 2007. ISBN 80-89208-33-9 ISBN 978-80-89208-33-3
Makovický, Igor - Sonnleitner, Marco. Záhada močiarneho postrachu 52. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2007. ISBN 80-10-01078-2 ISBN 978-80-10-01078-3
Blytonová, Enid - Fürješová, Valéria. Loď vikingov; alebo tajomstvo loďky vo fľaši. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2007. ISBN 80-10-01116-9 ISBN 978-80-10-01116-2
Brasharesová, Ann. Klub putovných džínsov - prvé lásky Zv. 1; Prvé lásky. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1246-0 ISBN 978-80-551-1246-6
Brezina, Thomas - Swanová, Ľudmila. Sedem odkazov lúpežných rytierov; Hľadači pokladov. Bratislava : SPN, 2007. ISBN 80-10-00956-3 ISBN 978-80-10-00956-5
Birdsallová, Jeanne. Penderwickovci Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-1239-8 ISBN 978-80-551-1239-8
Molitorová, Muška R. - Molitor, Igor. Dievčatko z Krajiny Drakov; Kniha druhá Tajomstvo Legelynu. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1186-3 ISBN 978-80-551-1186-5
Molitorová, Muška R. - Molitor, Igor. Dievčatko z Krajiny Drakov; Kniha tretia Chrám duchov. Bratislava : Ikar, 2007.
Hohlbein, Wolfgang - Sýkora, Pavel. V údolí obrov. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2007. ISBN 80-10-00941-5 ISBN 978-80-10-00941-1
Cabotová, Meg. Typické americké dievča Zv. 1. Bratislava : Ikar, 2004. ISBN 80-551-0800-5 ISBN 978-80-551-0800-1
Martinová, Kat - Drotárová, Beáta. Hodváb a oceľ. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-551-1126-X ISBN 978-80-551-1126-1
Parrová, Delia. Prísľub nádeje Zv. 2. 2005. ISBN 80-551-1111-1 ISBN 978-80-551-1111-7
Parrová, Delia. Prísľub nádeje Zv. 3. 2005. ISBN 80-551-1111-1 ISBN 978-80-551-1111-7
Parrová, Delia. Prísľub nádeje Zv. 4. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-1111-1 ISBN 978-80-551-1111-7
. Lovec bouřek. Bratislava : Intersonic, 2006.
Lewis, Clive Staples. Princ Kaspián - Kroniky Narnie 4 Zv. 2. 2005. ISBN 80-7145-601-2 ISBN 978-80-7145-601-8
Lewis, Clive Staples. Princ Kaspián - Kroniky Narnie 4 Zv. 3. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-7145-601-2 ISBN 978-80-7145-601-8
Dian, Daniel - Lapšanský, Jozef. Každý deň so svätými 1. Trnava : Spolok sv.Vojtecha, 2007. ISBN 80-7162-618-X ISBN 978-80-7162-618-3
Eldredge, John - Eldredge, Stasi. Očarujúca Zv. 1; Tajomstvá duše ženy. Bratislava : Redemptoristi - Slovo medzi nami, 2006. ISBN 80-968638-9-4 ISBN 978-80-968638-9-1
McKenna, Briege. Sila sviatostí Zv. 1. Bratislava : Serafín, 2007. ISBN 80-88944-42-2 ISBN 978-80-88944-42-3
Jerome, Jerome Klapka - Makovický, Igor. Traja muži v člne; (o psovi nehovoriac). Bratislava : Motýľ, 2007. ISBN 80-88775-24-8 ISBN 978-80-88775-24-9
Tolstoj, Lev Nikolajevič - Zimková, Milka. Vášnivé novely. Bratislava : Slovart, spol. s r.o., 2007. ISBN 80-7145-803-1 ISBN 978-80-7145-803-6
Tomanová, Miroslava - Toman, Jozef. Sokrates; hľadač blaženosti. Bratislava : Tatran, 2007.
Fenič, Fero. To najlepšie z krátkych filmov. Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2006.
Dóorová, J. G.. Princ Paris a záhada Rastynovej jaskyne Zv. 1. Hurbanovo : RECHTORIS, 2006. ISBN 80-969256-3-6 ISBN 978-80-969256-3-6
Dóorová, J. G.. Princ Paris a vzdialené kraje Zv. 1. Hurbanovo : RECHTORIS, 2006. ISBN 80-969256-4-4 ISBN 978-80-969256-4-3
Dóorová, J. G.. Priatelia hôr Zv. 1. Hurbanovo : RECHTORIS, 2006. ISBN 80-969256-0-1 ISBN 978-80-969256-0-5
Futová, Gabriela - Dolanská, Jana. Keby som bola bosorka. Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2006.
L'Homme, Erik. Hviezdna kniha 3 Zv. 2; Tvár temnoty. 2005. ISBN 80-8046-306-9 ISBN 978-80-8046-306-9
L'Homme, Erik. Hviezdna kniha 3 Zv. 3; Tvár temnoty. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-8046-306-9 ISBN 978-80-8046-306-9
Fieldingová, Joy - Drotárová, Beáta. Uteč, Jane. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 80-7118-057-2 ISBN 978-80-7118-057-9
Keleová - Vasilková, Táňa - Dolanská, Jana. Ja a on. Bratislava : Ikar, 2007.
. Evanjelium podľa Matúša; sfilmovaná biblia. Bratislava : Štúdio Nádej, 2006.
Vandenberg, Philipp. Prípad Golgota Zv. 2. 2005. ISBN 80-551-1079-4 ISBN 978-80-551-1079-0
Vandenberg, Philipp. Prípad Golgota Zv. 3. 2005. ISBN 80-551-1079-4 ISBN 978-80-551-1079-0
Vandenberg, Philipp. Prípad Golgota Zv. 4. 2005. ISBN 80-551-1079-4 ISBN 978-80-551-1079-0
Vandenberg, Philipp. Prípad Golgota Zv. 5. 2005. ISBN 80-551-1079-4 ISBN 978-80-551-1079-0
Vandenberg, Philipp. Prípad Golgota Zv. 6. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-1079-4 ISBN 978-80-551-1079-0
Herczeg, Ferenc - Prevzaté. Huszti Huszt. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2003.
London, Jack - Prevzaté. Éneklö kutya; (Spievajúci pes). Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1997.
Ondaatje, Michael - Prevzaté. Az angol beteg; (Anglický pacient). Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2003.
Fieldingová, Joy - Drotárová, Beáta. Bábika. Bratislava : Ikar, 2007.
Balzac, Honoré de - Selecká, Nora. Otec Goriot. Bratislava : Petit Press, a. s., 2007.
Baigent, Michael - Leigh, Richard. Chrám a lóža. Bratislava : Remedium, 2007.
Quicková, Amanda. Samé mrzutosti Zv. 2. 2005. ISBN 80-551-1167-7 ISBN 978-80-551-1167-4
Quicková, Amanda. Samé mrzutosti Zv. 3. 2005. ISBN 80-551-1167-7 ISBN 978-80-551-1167-4
Quicková, Amanda. Samé mrzutosti Zv. 4. 2005. ISBN 80-551-1167-7 ISBN 978-80-551-1167-4
Quicková, Amanda. Samé mrzutosti Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2005. ISBN 80-551-1167-7 ISBN 978-80-551-1167-4
Chovan, Milan Igor. Sokolčianska mladucha Zv. 1. Ružomberok : EPOS, s.r.o., 2006. ISBN 80-89191-57-6 ISBN 978-80-89191-57-4
Chovan, Milan Igor. Ružový grúň Zv. 1. Ružomberok : EPOS, s.r.o., 2005. ISBN 80-89191-41-X ISBN 978-80-89191-41-3
Palkovský, Oldřich. Cvičení a tanečky Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1961.
Vejnarovský, Pavel J.. Sonáta A4 G-moll Zv. 1; pro trúbku a klavír. Praha : Hudební oddelení STK, 1974.
Janáček, Leoš. Po zarostlém chodníčku Zv. 1; Drobné skladby pro klavír. Praha : Hudební oddelení STK, 1969.
Smetana, Bedřich. Tři salonní polky pro klavír Zv. 1; Opus 7. : Báhoň, 1937.
Smetana, Bedřich. České tance Zv. 1; 10 českých tancu. 1980.
Smetana, Bedřich. České tance Zv. 2; 10 českých tancu. 1980.
Smetana, Bedřich. České tance Zv. 3; 10 českých tancu. Praha : Hudební oddelení STK, 1980.
Kaprál, Václav. Lyrica - piano Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1968.
Sarauer, Alois. Jitro Zv. 1; Deset skladbiček piano sólo. Praha : Hudební oddelení STK, 1964.
Smetana, Bedřich. Valčíky Zv. 1; Piano. Praha : Hudební oddelení STK, 1964.
Hlaváč, Miroslav. Vstávanky a uspávanky Zv. 1; Piano. Praha : Hudební oddelení STK, 1976.
Hlucháň, Ján. Zahrajme si čtyřručne Zv. 1; 12 snadných přednesových skladbičiek. Praha : Hudební oddelení STK, 1960.
Hurník,Ilja. První melódie Zv. 1; Snadné přednesové skladbičky pro mládež. Praha : Hudební oddelení STK, 1967.
Cimarosa, Domenico. Album per pianoforte Zv. 1; Clavicembalo. Praha : Hudební oddelení STK, 1987.
. Malá sóla Zv. 1; Violino e piano. Praha : Hudební oddelení STK, 1962.
Vedral, Josef. Pro malý svět Zv. 1; Violino e piano. Praha : Hudební oddelení STK, 1962.
Novák, Jan. Dětské hry Zv. 1; Piano solo. Praha : Hudební oddelení STK, 1969.
Lutoslawski, Witold. Folk melodies for piano Zv. 1. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998.
Grieg, Edvard. Lyrické skladby Zv. 1; Op. 38. Praha : Hudební oddelení STK, 1960.
Grieg, Edvard. Lyrické skladby Zv. 2; Op. 38. 1960.
Grieg, Edvard. Lyrické skladby Zv. 3; Op. 38. 1960.
Rybicki, Feliks. Ten nasz ogrúdeczek Zv. 1; Czeskie i slovaczkie piesni ludowe. Praha : Hudební oddelení STK, 1982.
Fibich, Zdeněk. Sonatina Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1950.
Dvorník, Petr. České sonatiny Zv. 1; Musica Antiqua Bohemica. Praha : Hudební oddelení STK, 1958.
Bertini, H.. Etudes pour piano Zv. 1; Opus 29. Praha : Hudební oddelení STK, 1948.
. Sonatiny a ronda II. Zv. 1; Haydn, Mozart, Beethoven, Heller, Novák. Praha : Hudební oddelení STK, 1977.
Martinů, Bohuslav. Vánoce Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1971.
Novák, Vítězslav. Múj máj Zv. 1; Op. 20. Praha : Hudební oddelení STK, 1970.
Hanuš, Ján. O deseti bratrú Zv. 1; Opus 32. Praha : Hudební oddelení STK, 1969.
Suchoň, Eugen. Preletel sokol Zv. 1; Ľudové divertimento pre mládež. Praha : Hudební oddelení STK, 1961.
Suchoň, Eugen. Maličká som Zv. 1; Malá ľudová suita pre deti. Praha : Hudební oddelení STK, 1960.
. Staré pražské tance Zv. 1.
Rada, Jiří. Malá zbírka Zv. 1; Instruktivní skladbičky. Praha : Hudební oddelení STK, 1978.
Grechaninow, M.. Detský album Zv. 1; Op. 98. Praha : Hudební oddelení STK, 1952.
Debussy, Claude. Dwie arabeski Zv. 1; Miniatúrny fortepiano. Praha : Hudební oddelení STK, 1979.
Sluka, Luboš. Jaro a mladí Zv. 1; Suite per piano solo. Praha : Hudební oddelení STK, 1977.
Dvořák, Antonín. Dvě perličky Zv. 1; V snadném slohu. Praha : Hudební oddelení STK, 1950.
Eben, Petr. Jarní motív Zv. 1; Účastníkum 12 vzdelávacího kursu. Praha : Hudební oddelení STK, 1971.
Bach, Johann Sebastian. Francouzské suity Zv. 1; Suites fransaises. Praha : Hudební oddelení STK, 1954.
Fibich, Zdeněk. Rondino G-dur Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1950.
Czerny, Carl. Výber etud Zv. 1; Pre pianovú harmoniku. Praha : Hudební oddelení STK, 1964.
Schmitt, A.. Přípravná cvičení pro klavír Zv. 1; Op. 16. Praha : Hudební oddelení STK,
Slávický, Klement. 12 malých etud Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1966.
Dvořák, Antonín. Poetické nálady Zv. 1; Op.85. Praha : Hudební oddelení STK, 1987.
Dvořák, Antonín. Poetické nálady Zv. 2; Op.85. Praha : Hudební oddelení STK, 1987.
Máriássy, Istvan. Italian piano music Zv. 1; For the yong musican. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1995.
Rachmaninov, Sergej V.. Prelude cis - moll Zv. 1; Op. 3. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1995.
Chopin, Fryderik. Mazurky Zv. 2. Praha : Hudební oddelení STK, 1962.
Czerny, Carl. 40 denných cvičení Zv. 1; Op. 337. Praha : Hudební oddelení STK, 1972.
Czerny, Carl. Příprava ke zručnosti prstú Zv. 1; Opus 636. Praha : Hudební oddelení STK, 1955.
Hejda, Mil.. Repertoár dechových nástrojú č. 48 Zv. 1; 1. album přednesových skladeb. Praha : Hudební oddelení STK, 1971.
Dvořáček, Jiří. Repertoár dechových nástrojú 54 Zv. 1; 5 malých trompetových sól. Praha : Hudební oddelení STK, 1972.
Pařík, Václav. Repertoár dechových nástrojú 34 Zv. 1; Album přednesových skladeb.
Pařík, Václav. Repertoár dechových nástrojú 23 Zv. 1; Album přednesových skladeb.
Chopin, Fryderik. Album snazších skladeb Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1971.
Kratochvíl, Jiří. Repertoár dechových nástrojú 27 Zv. 1; II. album přednesových skladeb. Praha : Hudební oddelení STK, 1970.
Dvořák, Antonín. Slovanské tance Zv. 1; Op. 72. Praha : Hudební oddelení STK, 1958.
Dvořák, Antonín. Slovanské tance Zv. 2; Op. 72. Praha : Hudební oddelení STK, 1958.
Saleziáni. Da mihi animas. Bratislava : Don Bosco, 2006.
Bujorová, Flavia - Ryšáková - Cibuľová, Eva. Kamene osudu. Bratislava : Ikar, 2007.
Ziman, Igor. Kriminálna prevencia pre mladých i starších Zv. 1; alebo ako sa ochrániť na ulici pred možným nebezpečenstvom. Nitra : Mestská polícia, 2007.
Gašparovič, Ivan - Lejko, Peter. Myslím národne, cítim sociálne; Osem úvah o dnešku a budúcnosti Slovenska. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o, 2007.
Jacq, Christian. Čierny faraón Zv. 2. 1998. ISBN 80-88775-73-6 ISBN 978-80-88775-73-7
Jacq, Christian. Čierny faraón Zv. 3. 1998. ISBN 80-88775-73-6 ISBN 978-80-88775-73-7
Jacq, Christian. Čierny faraón Zv. 4. 1998. ISBN 80-88775-73-6 ISBN 978-80-88775-73-7
Jacq, Christian. Čierny faraón Zv. 5. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1998. ISBN 80-88775-73-6 ISBN 978-80-88775-73-7
. Liptov môj milený. Tvrdošín : Pavlík Records, 2006.
. V Liptove dedinka; Piesne z Vlkolínca. Tvrdošín : Pavlík Records, 2006.
. Ozveny Telgártu. Tvrdošín : Pavlík Records, 2006.
. Obraz. Tvrdošín : Pavlík Records, 2006.
Hajdúková, Eva - Hajdúková, Eva. Between the day and the night; (Medzi dňom a nocou). Tvrdošín : Pavlík Records, 2006.
. Veselé Vianoce. Tvrdošín : Pavlík Records, 2006.
. Čarovné Vianoce. Tvrdošín : Pavlík Records, 2006.
Venusta - Venusta. 5 žien pána fauna. Tvrdošín : Pavlík Records, 2006.
Golden, Arthur - Drotárová, Beáta. Pamäti gejše. Bratislava : Ikar, 2007.
Krét, Anton - Zimková, Milka. No a to!. Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov spol.s r. o., 2007. ISBN 80-88735-95-5 ISBN 978-80-88735-95-3
Maupassant, Guy de - Drotárová, Beáta. Miláčik a iné poviedky. Bratislava : Petit Press, a. s., 2007.
Hopp, Hippolyt. Dětem pro radost Zv. 1; Op. 21 Klavír na 4 ruce. Praha : Hudební oddelení STK, 1970.
Böhmová, Zděnka. Postup při výběru klavírní literatúry Zv. 1. Praha : Hudební oddelení STK, 1967.
Böhmová, Zděnka. Postup při výběru klavírní literatúry Zv. 2. Praha : Hudební oddelení STK, 1967.
Böhmová, Zděnka. Postup při výběru klavírní literatúry Zv. 3. Praha : Hudební oddelení STK, 1967.
Bartók, Béla. Uherské národní písně Zv. 1; Pro klarinet a klavír.
Beethoven, Ludwig van. Bagately Zv. 1; Op. 119. Praha : Hudební oddelení STK, 1949.
Vášáryová, Magda - Dolanská, Jana. Buďme poriadni; Ak nevieš, ako sa máš správať, správaj sa slušne. Bratislava : Kalligram, 2007. ISBN 80-7149-847-5 ISBN 978-80-7149-847-6
Steelová, Danielle - Drotárová, Beáta. Vypočuté modlitby. Bratislava : Ikar, 2006. ISBN 80-551-0627-4 ISBN 978-80-551-0627-4
Cibula, Peter - Henkel-Waidhoferová, Brigitte Johanna. Záhada omamného jedu; Traja pátrači. Bratislava : Mladé letá, 2006. ISBN 80-10-00754-4 ISBN 978-80-10-00754-7
Levron, Dorel - Čižmár, Peter. V mene republiky..... Bratislava : Trans Holding Group Slovakia, 2007. ISBN 80-969366-1-1 ISBN 978-80-969366-1-8
Ledecký, Vladimír - Lejko, Peter. S dušou tuláka. Banská Bystrica : Beryl s.r.o., 2007. ISBN 80-88832-00-4 ISBN 978-80-88832-00-3
Lopúchová, Jana. Nové trendy v edukácii; a v starostlivosti o zrakovo postihnutých.
Jókai, Mór - Dolanská, Jana. Levočská biela pani. Bratislava : Petit Press, a. s., 2007.
Urbánek, František. Kisúca Zv. 2. 1933.